Pasaulinio garso leidybos namų "Blackwell" parengta "Politinės minties enciklopedija" - tai bene pats išsamiausias enciklopedinis žinynas, apžvelgiantis visą politikos istorijos ir teorijos spektrą nuo Sokrato iki Rawlso.

Anot leidėjų, politinės minties tyrėjui - ir profesionalui, ir mėgėjui - ši knyga bus patikimas vadovas po pagrindines idėjas ir doktrinas, darančias poveikį šiuolaikiniam pasauliui. Joje aptariamos svarbiausių praeities ir dabarties politinių teoretikų idėjos, taip pat istorinė politinės minties raida. Daugiausia medžiagos knygoje pateikta iš Vakarų politinės minties tradicijos, tačiau yra ir gana plačiu apžvalginių straipsnių apie kinų, indų, islamo politinę mintį.

"Vis dėlto nesiekėme jų išsamiai aptarti. Aptarėme tik tas filosofų, istorikų, teisininkų, ekonomistų ir sociologų idėjas, kurios tiesiogiai prisidėjo prie politinių diskusijų raidos. Stengėmės pernelyg neišsiplėsti rašydami apie mąstytojus, be to, pateikėme daug apžvalginių straipsnių, kuriuose aptariami svarbiausi politinės minties laikotarpiai (graikų, Renesanso ir kt.) ir tradicijos (liberalizmo, marksizmo ir kt.); šiuose straipsniuose minimoms mažiau reikšmingoms asmenybėms skiriame po keletą eilučių ir pateikiame nuorodų į kitus straipsnius. Nebuvome užsimoję pateikti išsamią šiuolaikinių politinių institucijų apžvalgą, nes tam yra skirta "Blackwell" politinių institucijų enciklopedija", - rašoma žinyno pratarmėje.

Knygos skaitytojams patariama naudotis kryžminių nuorodų sistema. Kiekviename straipsnyje didžiosiomis raidėmis spausdinti žodžiai nurodo kitus straipsnius, kuriuose galima rasti daugiau informacijos, o rodyklėje pateikiamos nuorodos į asmenį arba dalyką. Po kiekvieno straipsnio pateikiamas literatūros sąrašas, kuriame nurodomi straipsnyje aptariamų tekstų šiuolaikiniai angliški ir lietuviški vertimai, taip pat antrinė literatūra. Specialiu ženklu pažymėti tolesnėms studijoms labiausiai tinkantys tekstai.

Knygos "Politinės minties enciklopedija" mokslinė redaktorė - Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vyresnioji specialistė Jurga Valančiūtė, iš anglų kalbos išvertė Algirdas Degutis ir Elena Macevičiūtė. Knygos leidimą rėmė Atviros Lietuvos fondas.

Leidyklos "Mintis" ištakos siekia 1945-uosius, kai ji buvo Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. "Minties" vardas leidyklai suteiktas 1964 metais. Po Nepriklausomybės atgavimo "Mintis" buvo viena iš tuo metu egzistavusių penkių valstybinių šalies leidyklų, leido ne tik politinę, istorinę, sociologinę, filosofinę, teisės, medicinos ir kitą mokslinę literatūrą, knygas apie Lietuvos regionus ir gamtą, mitologiją, bet taip pat ir leidinius, reprezentavusius tuometinę Lietuvą užsienio skaitytojams bei grožinę literatūrą.

Šiandieninė leidybos kryptis išliko beveik nepakitusi: orientuota į kultūrologinio, filosofinio, politologinio, istorinio pobūdžio, grožinę literatūrą. Šiuo metu leidykla bendradarbiauja su įvairiais užsienio leidėjais bei autorių teisių agentūromis, verčia iš anglų, vokiečių, rusų, latvių, suomių, norvegų, prancūzų, lenkų ir lotynų kalbų. Nuo pat įsikūrimo iki šių dienų leidykla savo veiklą plėtoja tame pačiame pastate sostinės Z. Sierakausko gatvėje, kuriame įsikūręs ir leidyklos knygynas.