Ryšiai energetikoje

Keli nepriklausomi šaltiniai VSD ir kitose institucijose Delfi patvirtino, kad R. Petrašiūnas darbą VSD paliko susiklosčius nemalonioms aplinkybėms ir buvo atleistas šalių susitarimu.

Delfi pasidomėjo, kokią įtaką ministerijoje turi R. Petrašiūnas ir kas jam suteikė įgaliojimus tikrinti naujus valstybinės įmonės darbuotojus.

Rengiant šią publikaciją kelis karts buvo bandoma susisiekti su R. Petrašiūnu, tačiau jo atsakymų gauti nepavyko. Ministerija savo ruožtu nurodė, kad jos pateikti atsakymai atitinka ir R. Petrašūno poziciją.

Valstybės saugumo departamente R. Petrašiūnas ėjo valdybos viršininko pareigas. Kaip Delfi liudijo keli gerai informuoti šaltiniai, tarp kurių yra esami ir buvę VSD darbuotojai, ši valdyba buvo atsakinga už slaptų pažymų rengimą. Šios pažymos pasiekdavo politikus ir kitus sprendimų priėmėjus.

Ir būtent dėl pažymų turinio kilo daugiausiai klausimų. Liudiję asmenys nurodė, kad skaitant pažymas kilo abejonių dėl to, kad jose galėjo būti pateikiama ne visa arba tendencinga informacija, kartais galbūt nemenkai nutolusi nuo realybės. Taip pat, kaip nurodė liudytojai, R. Petrašiūno vadovaujamo departamento parengtose pažymose galėjo atsispindėti energetikos ir aplinkosaugos sektoriaus žaidėjų interesai.

Buvę VSD darbuotojai Delfi teigė, kad pirmiausia įtarimų kilo tiems, kam šios pažymos buvo skirtos. Tai paskatino VSD vadovą Darių Jauniškį labiau pasidomėti savo pavaldinio ryšiais. Ir galiausiai esą paaiškėjo, kad R. Petrašiūno ryšiai energetikoje galėjo būti nederantys su žvalgybininko darbu. Tuomet, kaip liudijo buvę VSD ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai, VSD vadovas D. Jauniškis ėmėsi veiksmų.

Pareigūnas iš pradžių buvo perkeltas į kitas nevadovaujančias pareigas, o vėliau apskritai paliko VSD. Iš darbo jis buvo atleistas šalių susitarimu.

Delfi šaltinių teigimu, jo ir VSD viršininko D. Jauniškio santykiai liko ne patys geriausi.

Buvę VSD darbuotojai, dirbę tuo metu, kai iš darbo išėjo buvęs jų kolega, teigė, kad VSD viduje apie valdybos viršininko išėjimo aplinkybes nebuvo kalbama ir saugumiečiams jos nebuvo pristatinėjamos. Pats R. Petrašiūnas apie tai taip pat nebuvo linkęs kalbėti.

Tačiau apie R. Petrašiūno išėjimo iš VSD aplinkybes dar pakalbėsime.

Įtaka ministrui

Tuo metu šaltiniai Žemės ūkio ministerijoje teigia, kad į ministeriją R. Petrašiūną pastūmėjo politiniai vėjai. Esą tai yra konservatorių partijos į ministeriją pastūmėtas žmogus, kuris turi didelį ministro Kęstučio Navicko pasitikėjimą.

Kaip nurodo šaltiniai, R. Petrašiūnas aktyviai dalyvauja formuojant ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kadrų politiką. Esą jis padeda ministrui atsisveikinti su jam neįtikusiais darbuotojais.

„Ministras sprendimus dėl darbuotojų dažnu atveju priima pasitaręs kabinete su R. Petrašiūnu. Taigi, tikrai nemaža dalis personalo klausimų derinama. O pats R. Petrašiūnas viešumos vengia“, – teigė vienas šaltinis Žemės ūkio ministerijoje.
R. Petrašiūnas

Tačiau panašu, kad R. Petrašiūnas didelę įtaką turi ne tik ministerijoje. Dėl ryšių energetikoje darbą VSD turėjęs palikti pareigūnas paskutiniu metu vėl pasuko į šią sritį.

Šiuo metu žemės ūkio ministro K. Navicko patarėjas dirba ir valstybės įmonėje UAB „Tetas“. Įmonės atstovai Delfi teigė, kad R. Petrašiūnas vykdo naujų įmonės darbuotojų patikrinimo procedūras. Tačiau net keli gerai informuoti Delfi šaltiniai nurodė, kad R. Petrašiūnas neturi teisės dirbti su slapta informacija.

Atsakingas už įmonių ir įstaigų valdyseną

Kaip Delfi nurodė Žemės ūkio ministerijos atstovai, R. Petrašiūnas ministerijoje dirba pilnu etatu. Ir ministerija esą neprieštaravo, kad R. Petrašiūnas dirbtų papildomai.

„Žemės ūkio ministro patarėjo R. Petrašiūno darbo laikas Žemės ūkio ministerijoje yra 40 darbo valandų per savaitę. Jis, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsniu, ministerijai pateikė prašymą papildomai leisti dirbti kitoje valstybės įmonėje. R. Petrašiūno prašymas dėl leidimo dirbti kitą darbą buvo svarstomas Žemės ūkio ministerijos Valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir motyvuotų pasiūlymų teikimo nuolatinės komisijos posėdyje. Komisija nusprendė žemės ūkio ministrui teikti rekomendacinį siūlymą išduoti leidimą ministro patarėjui R. Petrašiūnui dirbti ne darbo metu UAB „Tetas“ prevencijos vadovo pareigose (20 darbo valandų per savaitę), laikantis nustatyto valstybės tarnybos darbo ir poilsio laiko režimo Žemės ūkio ministerijoje. Žemės ūkio ministras atsižvelgė į komisijos siūlymą ir prašymą tenkino“, – Delfi nurodė Žemės ūkio ministerijos atstovai.
Kęstutis Navickas

Be to, Delfi pasidomėjo, kas ministrui K. Navickui parekomendavo į savo komandą priimti iš VSD nemaloniomis aplinkybėmis išėjusį R. Petrašiūną? Galbūt jis turi patirties žemės ūkio sektoriuje?

Ministerija pateikė štai tokį atsakymą: „Politinio pasitikėjimo komandos narius ministras renkasi pats. Jūsų minimu konkrečiu atveju pasirinkimą lėmė kompetencijos įmonių ir įstaigų valdysenos bei korupcijos prevencijos srityse.“

Delfi šaltinių duomenimis, R. Petrašiūnas ministrui K. Navickui daro labai didelę įtaką formuojant ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kadrų politiką. Ministerijos paklausėme, ar kadrų politikos formavimas įeina į R. Petrašiūnui deleguotas funkcijas ministerijoje?

Atsakydama į klausimą ministerija nurodė, kad R. Petrašiūnas yra atsakingas už korupcijos prevenciją: „Ministro patarėjas R. Petrašiūnas ministrui pataria pareigybės aprašyme numatytais klausimais. Be kitų numatytų funkcijų jis koordinuoja ministerijos administracinių padalinių ir įstaigų veiklas, inicijuoja ministro pavedimų, įsakymų bei kitų teisės aktų projektus. Numatytose administravimo srityse R. Petrašiūnas atsakingas už įmonių ir įstaigų valdyseną, korupcijos prevenciją ir lobistinių įtakų poveikio valdymą.“
Žemės ūkio ministerija

Galiausiai paklausėme, ar ministras, prieš priimdamas į darbą R. Petrašiūną, pasidomėjo, dėl kokių priežasčių nutrūko jo darbo santykiai VSD?

Tačiau ministerija tikslaus atsakymo nepateikė: „Prieš pradedant darbą ministro patarėju, su R. Petrašiūnu buvo suderinti terminai, per kuriuos jis sklandžiai nutraukė darbo santykius su buvusiu darbdaviu. Prieš įsidarbinant Žemės ūkio ministerijoje, VSD nebuvo paskutinė jo darbovietė.“

Ministerijos klausėme, ar R. Petrašiūnas turi teisę dirbti su slapta informacija. Ir gavome štai tokį atsakymą: „Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojui, ministro patarėjui, nėra nustatyta reikalavimo turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija“, – teigė Žemės ūkio ministerijos atstovai.

Delfi klausimus taip pat pateikė ir R. Petrašiūnui, tačiau atsakymų nesulaukėme. Ministerijos paklausus, ar R. Petrašiūnas ketina į juos atsakyti, ministerija nurodė, kad „siųsti ministerijos atsakymai atitinka ir ministro patarėjo R. Petrašiūno poziciją“. Jeigu R. Petrašiūno atsakymus gausime jau publikavus tekstą, tekstą papildysime.

Tikrina naujus darbuotojus

Dirbdamas ministerijoje R. Petrašiūnas spėja suktis ir Panevėžyje veikiančioje valstybinėje įmonėje „Tetas“. Šiai įmonei vadovauja Ramūnas Papinigis. Įmonės vienintelė akcininkė – kita valstybės įmonė „EPSO-G“. Abi šios įmonės veikia Lietuvos energetikos sektoriuje.

Kaip nurodo pati įmonė, UAB „Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir technine priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; apsauginių priemonių bandymu.

UAB „Tetas“ akcininkui UAB „EPSO-G“ vadovauja Mindaugas Keizeris, akcininko teises įgyvendina Energetikos ministerija.

Delfi kreipusis į UAB „Tetas“ įmonės atstovai nurodė, kad R. Petrašiūnas dirba nuo 2021 spalio mėnesio. Jis dirba puse etato, t.y. maždaug 20 val. per savaitę.

„R. Petrašiūnas yra bendrovės prevencijos vadovas. Pagrindinė jo veikla – korupcijos prevencijos priemonių diegimas bendrovėje ir kitų Korupcijos prevencijos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytų priemonių įgyvendinimas“, – dėstė įmonės atstovė Lina Jackūnienė.

Taip pat pasiteiravome, kokiomis aplinkybėmis R. Petrašiūnas pradėjo dirbti įmonėje, ar buvo skelbtas konkursas į šias pareigas?

L. Jackūnienė pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad viešos paieškos skelbta nebuvo: „R. Petrašiūnas bendrovėje pradėjo dirbti praėjus dviem mėnesiams po to, kai bendrovė pasirašė sutartį dėl fizinio barjero pasienyje su Baltarusija statybų darbų. Šios srities specialisto pradėta ieškoti įvertinus šio projekto mastą ir to kylančias rizikas, siekiant užtikrinti veiklos organizavimo kontrolę ir sumažinti tikimybę dėl korupcijos pasireiškimo. Šis kandidatas buvo pasirinktas įvertinus keletą galimų kandidatų. Viešai apie tokio specialisto atranką su kitais atvejais įprastais kelių savaičių CV siuntimo terminais skelbta nebuvo dėl itin skubiai pradėto fizinio barjero projekto ir tokio specialisto poreikio. Bendrovė „Tetas“ daugeliu atveju apie darbuotojų atranką skelbia viešai, nors ir neturi tokios prievolės.“

Paklausus, kiek laiko R. Petrašiūnas fiziškai praleidžia dirbdamas valstybės įmonėje, L. Jackūnienė teigė, kad su darbo krūviu R. Petrašiūnas susitvarko: „R. Petrašiūnas bendrovėje „Tetas“ dirba puse etato, jam deleguotas uždavinius įgyvendina laiku ir su darbo krūviu susitvarko.“

Galiausiai įmonės atstovė informavo, kad R. Petrašiūnas užtikrina naujų darbuotojų patikrinimo procesą.

„Prevencijos vadovas neformuoja įmonės personalo ar organizacijos vystymo politikos. Tačiau jis užtikrina naujų darbuotojų patikrinimo procesą, kaip tai reglamentuoja Lietuvos teisės aktai“, – nurodė L. Jackūnienė.

Pasidomėjus, ar R. Petrašiūnas turi patirties energetikos srityje, gavome štai tokį įmonės atsakymą:

„Prevencijos vadovo, kaip ir IT specialisto ar buhalterio, darbo specifika nereikalauja specifinių ir gilių inžinerinių energetikos žinių. Tačiau visi bendrovės darbuotojai būna supažindinami ir dirbdami perpranta šios srities specifiką. Įdarbinant R. Petrašiūną buvo labiausiai vertinama jo patirtis korupcijos prevencijos nacionaliniam saugumui svarbiose energetikos įmonėse srityje, taip pat žinios grėsmių ir rizikos veiksnių vertinime.“

Kaip ir Žemės ūkio ministerijos, UAB „Teto“ paklausėme, ar R. Petrašiūnas, atliekantis darbuotojų patikrą, turi teisę dirbti su slapta informacija.

„Teto“ darbuotojai nedirba su įslaptinta informacija, leidimo tam nėra prašoma“, – nurodė L. Jackūnienė.

Akcininkui situacija žinoma

Su klausimais kreipėmės ir į UAB „Tetas“ akcininkę UAB „EPSO-G“. Šios įmonės atstovas Antanas Bubnelis nurodė, kad R. Petrašiūno įdarbinimas neprieštaravo įmonės nuostatams.

„EPSO-G“ yra žinoma, kad R. Petrašiūnas yra bendrovės „Tetas“ prevencijos vadovas, kuris šioje įmonėje dirba puse etato. „EPSO-G“ įmonių grupės įmonėse galioja atrankų politika. Bendrovės vertinimu, šis specialistas buvo įdarbintas laikantis jos nuostatų“, – teigė A. Bubnelis.

Taip pat klausimų dėl R. Petrašiūno turėjome ir Valstybės saugumo departamentui. Jo klausėme, ar R. Petrašiūnas šiuo metu turi teisę susipažinti ir dirbti su slapta informacija.

Taip pat paprašėme viešai įvardyti, dėl kokių priežasčių nutrūko R. Petrašiūno darbo santykiai su VSD? Galiausiai siekėme sužinoti, kokie R. Petrašiūno ryšiai ir įtaka darbo VSD metu buvo Lietuvos energetikos sistemoje? Tačiau į šiuos klausimus atsakymų negavome.

„Deja, negalime išsamiau į juos atsakyti, nes teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą, nesuteikia teisės Valstybės saugumo departamentui Jums teikti prašomų duomenų be duomenų subjekto – R. Petrašiūno – sutikimo“, – nurodė VSD.“

Klausimas dėl pažymų tendencingumo

Na, o dabar grįžkime prie R. Petrašiūno darbo VSD laikų. Delfi liudijo buvęs Vyriausybės kanceliarijos darbuotojas. Jis teigė gerai pamenantis R. Petrašiūno išėjimo iš darbo aplinkybes.

Anot jo, daugiausiai klausimų kilo, ar sprendimų priėmėjams teiktos objektyviai ir nešališkai parengtos slaptos pažymos, ar jos nebuvo naudingos energetikos ir aplinkos sektoriaus žaidėjams. Ar būtent šių žmonių interesai neatsispindėjo R. Petrašiūno vadovaujamo departamento rengtose pažymose.

„Mano supratimu, siekiant išvengti didesnio skandalo, buvo atsisveikinta šalių sutarimu su šiuo žmogumi. Tačiau bent kiek žinant aplinkybes, labai keista, kad dabar žmogus tęsia darbą valstybinėse institucijose. Tai tikrai yra ganėtinai keista.

Pareigos buvo aukštos, o ar visada buvo teikiama tiksli informacija, čia kitas klausimas. Apie ryšius su tam tikrais subjektais girdėti teko. Buvo rodomas ypatingas dėmesys energetikos temoms. Tą tikrai galiu patvirtinti. Asmeninis šio žmogaus dėmesys“, – nurodė šaltinis.

Anot jo, jau tada kilo klausimų dėl R. Petrašiūno interesų energetikoje.

„Jis galėjo veikti labai plačiai. Jo temų ratas nebuvo limituotas. Tačiau ypatingas dėmesys aplinkos ir energetikos sistemoms tikrai buvo. Į šitas temas iš jo pusės buvo papildomai atkreipiamas dėmesys. Tas tai tikrai taip.

Faktas tas, kad pareigose buvo staigus kilimas, o po to buvo tam tikrų pokyčių jose“, – nurodė šaltinis.

Kaip jau rašėme, R. Petrašiūnas buvo atsakingas už slaptų pažymų rengimą, kitaip tariant, už analizę. Tačiau tie, kam buvo skirtos tos pažymos, ėmė svarstyti, kad iš VSD išeinanti informacija galėjo būti iškreipta.

„Buvo signalų, kad teikia ne visą, iškreiptą informaciją. Tokių signalų buvo. Jis atstovaudavo savo institucijai Seime, valstybės institucijose, Vyriausybės komisijose. Pažymos galėjo būti ne visai tikslios. Abejonių kildavo, kai gaudavom“, – nurodė buvęs Vyriausybės kanceliarijos darbuotojas.

Užsiminus apie R. Petrašiūno ryšius energetikoje, jis teigė: „Epizodiško bendravimo būdavo įvairaus, kuris kartais keldavo klausimų.“

Anot šaltinio, vienas epizodas buvo susijęs su energetika, naujų objektų statybomis: „Energetika visada jam labai rūpėjo. Lėšos ten didelės.“

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (3)