Grupė mokslininkų į LLRA lyderį kreipėsi reaguodami į V.Tomaševskio komentarą, kuriuo šis „visuomenės atmestais marginalais" pavadino daugiau nei 60 Lietuvos mokslininkų, menininkų, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kūrėjų ir rezistentų pareiškimą, kuriuo šie reikalavo Lietuvos lenkų rinkimų akciją pašalinti iš valdančiosios koalicijos, o partijos veiksmus įvertinti Valstybės gynimo taryboje.

„Nebesitikime Jūsų atsiprašymo dėl savo komentare pasakytų įžeidimų. Mes, čia pasirašantys 75 Lietuvos mokslų akademijos nariai, siekiame, kad pagaliau liautųsi Jūsų ir kai kurių LLRA narių neatsakingais pareiškimais šalyje ir užsienyje inicijuota ir toliau kurstoma tautinė nesantaika Lietuvoje", - rašoma mokslininkų laiške, kurį pasirašė buvęs Mokslo tarybos pirmininkas Eugenijus Butkus, buvęs Vilniaus universiteto rektorius, parlamentaras Benediktas Juodka, filosofas Arvydas Šliogeris ir dar septynios dešimtys kitų Mokslų akademijos narių.

Tarp pasirašiusiųjų taip pat - žinomi šalies medikai, mokslininkai Jurgis Brėdikis, Vytautas Jonas Sirvydis, Vaidutis Kučinskas, Giedrius Uždavinys, istorikai Eugenijus Jovaiša, Edvardas Gudavičius, Antanas Tyla, fizikai Jonas Grigas, Gytis Juška, tautosakininkas Leonardas Sauka ir kitų sričių mokslininkai.

„Mes esame pasiryžę įnešti savo indėlį ieškant bendro sutarimo dėl pietryčių Lietuvos rajonų lenkų ne ultimatumais teikiamų siūlymų, jeigu jie neprieštaraus Lietuvos Konstitucijai ir įstatymams", - pažymima LMA narių rašte.

Reaguodamas į grupės intelektualų, menininkų ir kitų žinomų žmonių pareiškimą dėl LLRA pašalinimo iš koalicijos V.Tomaševskis paskelbė komentarą, kuriuo pareiškimo autorius pavadino „visuomenės atmestais marginalais, kurie tokiais veiksmais kaip panašių laiškų siuntimas bando priminti apie savo buvimą".

„Nemažai laiško autorių yra buvusios sovietų akademinės nomenklatūros atstovai, kuriems labai neblogai sekėsi buvusio režimo laikais, o vėliau, gal dėl to, kad matė asmeninės naudos gavimo galimybę, kardinaliai pakeitė savo pažiūras, o kai kurie iš jų – netgi tautybę... Bet kokiu atveju Vilniaus krašto lenkai yra atviri pasiūlymams bendradarbiauti su tokiais asmenimis kaip Nijolė Sadūnaitė ir kitais, tačiau demaskavo ir ateityje demaskuos buvusią sovietų akademinę nomenklatūrą, kuri tobulai įvaldė chameleonizmo meną", - rašė V. Tomaševskis.

Mokslininkai atsakydami į V. Tomaševsio komentarą pažymi, kad kreipimąsi pasirašiusieji per 60 žinomų Lietuvos mokslo ir kultūros atstovų „tik kultūringai pareiškė savo nuomonę, kad LLRA kurstoma tautinė nesantaika kenkia geriems dvišaliams Lietuvos ir Lenkijos valstybių santykiams, ir kad nei Lietuvos piliečiai, nei Lietuvos vyriausybė neturi būti paversti antivalstybinių LLRA užgaidų įkaitais, o lenkų tautybės Lietuvos piliečiai – šios partijos nuolatos manipuliuojama mase".

„Jūs savo komentare nekultūringai įvardijote šiuos žinomus Lietuvoje intelektualus „visuomenės atmestais marginalais". Jūs viešai ir nepelnytai paskelbėte Lietuvos mokslų akademijos narius ir kitus kreipimąsi pasirašiusius mokslininkus „demaskuotais sovietų akademinės nomenklatūros atstovais, tobulai įvaldžiusiais chameleonizmo meną", - sako LMA nariai.

Viešą kreipimąsi praėjusią savaitę buvo pasirašę akademikai Zigmas Zinkevičius, Antanas Tyla, Romualdas Grigas, Eugenijus Jovaiša, Antanas Buračas, rašytojai Kazys Saja, Jonas Mikelinskas, Leonas Milčius, Romas Gudaitis, Petras Naraškevičius, kultūros pasaulio veikėjai Viktoras Gerulaitis, Daiva Tamošaitytė, Regimantas Tamošaitis, Jonas Vilimas, taip pat mokslininkai Kęstutis Dubnikas, Vytautas Daujotis, Arūnas Bingelis, Kazimieras Garšva, Arvydas Janulaitis, Romas Batūra, Juozas Algimantas Krikštopaitis, Alvydas Butkus, Algirdas Degutis, Julius Šalkauskas, Vytenis Rimkus, Jonas Užurka, rezistentai Nijolė Sadūnaitė, Algirdas Endriukaitis, Alfonsas Svarinskas, Algirdas Patackas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai Romas Pakalnis, Bronislovas Kuzminskas, Bronislovas Genzelis, Romualdas Ozolas, Arvydas Juozaitis, Bronius Leonavičius, Vytautas Radžvilas, publicistai Edvardas Čiuldė, Linas Virginijus Medelis, Irena Vasinauskaitė, Mindaugas Kubilius, Živilė Makauskienė ir kiti asmenys.