aA
Paskelbus šauktinių sąrašą būsimiems šauktiniams iškilo daugybė klausimų. DELFI nusprendė pateikti atsakymus į svarbiausius iš jų ir pasidalinti informacija, kuri šiuo metu ypač svarbi šauktiniams.
Baziniai kariniai mokymai
© I.Budzeikaitės nuotr.

Šiemet dviejų šaukimų metu atlikti tarnybą bus pakviesta tik 3 tūkst. jaunuolių. Visų pirma, tarnauti bus kviečiami savanoriai. 

Gegužės 11 dienos duomenimis, savanoriškai į tarnybą užsiregistravo 1 124 asmenys, jie ir toliau raginami registruotis. Savanoriai į šauktinius gali pasirinkti norimą tarnybos vietą ir gaus ketvirtadaliu didesnes finansines išmokas. 

Tik jei savanorių pritrūks, šauktiniais bus kviečiami tapti asmenys, kurie šiandien atsidūrė šauktinių sąraše.

Be to, kuo šaukimo numeris – didesnis, tuo mažesnė tikimybė, kad asmuo bus pašauktas. Sąrašas sudarytas pirmenybės tvarka – pirma į šauktinių kariuomenė bus kviečiami asmenys, kurie sąraše yra pirmieji.

Kaip suprasti, ar patekau tarp šauktinių?

Jau žinoma, kad šauktinių sąraše atsidūrė 36 825 jaunuolių, kurių amžius – nuo 19 iki 26 metų.

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas tikino, kad sąrašai buvo sudaryti skaidriai, viskas vyko tvarkingai. Tad koreguoti jų neplanuojama

Interneto svetainėje veikia ir greita paieškos sistema, leidžianti karo prievolininkams pasitikrinti, ar jie yra įtraukti į šių metų nuolatinės privalomosios pradinės tarnybos sąrašus. Teigiamo atsakymo atveju, nurodomas konkretus regioninis sąrašas ir eilės numeris jame.

Susipažinti su šauktinių sąrašais galima ČIA.

Visą šauktinių sąrašą pamatyti galima ČIA.

Vyresniems, jaunesniems jaunuoliams ar merginoms išsigąsti nereikia. Nors tokių asmenų sąraše yra, tai dar nereiškia, kad būsite ir Jūs. Skiriamasis tokių asmenų bruožas – eilės Nr. 0. Tai norą atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškę asmenys.

Ką daryti, jei aš – šauktinis?

Visiems atsitiktine atrankos sistema atrinktiems 36 825 karo prievolininkams nuo šiandien bus pradėti siųsti šaukimo nurodymai. Jie registruotu paštu bus išsiųsti per 20 darbo dienų nuo sąrašų paskelbimo dienos.

Šaukimo nurodymuose bus pateiktas atvykimo laikas, vieta ir reikalingi pristatyti dokumentai. Atvykti reikės į Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių karo prievolės ir komplektavimo skyrius. Vėliau, patikslinus anketinius duomenis, karo prievolininkai bus organizuotai siunčiami į Karinę medicinos ekspertizės komisiją įvertinti jų sveikatą.

Savo pavardę sąraše radę, bet šaukimo paštu negavę asmenys per 20 dienų nuo gegužės 13 d. privalės savarankiškai susisiekti su regioniniais karo prievolės ir komplektavimo skyriais.

Pirmieji šauktiniai tarnybą pradės rugpjūčio 24 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje.

Ką daryti emigrantams?

Karo prievolininkai, oficialiai deklaravę išvykimą iš Lietuvos, pateko į Vilniaus regiono sąrašą. Jei jie yra šauktinių sąraše, privalo grįžti į Lietuvą.

„Karo prievolininkai yra visi karo prievolę turintys LR pilnamečiai piliečiai (nepriklausomai nuo to ar jis emigrantas ar ne), išskyrus KPĮ 7 str. atleistus nuo karo prievolės“, – DELFI yra sakiusi Krašto apsaugos ministerijos atstovė Viktorija Cieminytė.

Krašto apsaugos ministerija primena, kad išvykus į kitą valstybę nuolat ar laikinai, ilgesniam nei šešių mėnesių  laikotarpiui, nedelsiant, bet ne vėliau kaip vieną mėnesį nuo išvykimo informuoti karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją apie savo faktinę gyvenamąją vietą, darbo ar studijų vietą.

Remiantis administracinių teisės pažeidimų kodeksu, duomenų, reikalingų karo prievolininkų karinei įskaitai, nepateikimas laiku gali reikšti 28-289 eurų baudą tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui.

Melagingų duomenų pateikimas užtraukia 144-289 eurų baudą.

Atsakymai į šauktiniams svarbiausius klausimus: kas dabar bus?
© KAM archyvo nuotr.

Šauktiniams yra suteikiamos socialinės garantijos:

Garantuojama darbo vieta, eitos pareigos ar studijų vieta;

Darbdaviams 6 mėn. kompensuojamas mokamas darbo užmokestis;

Kompensuojama iki 50 proc. studijų kainos;

Pirmenybė priimant į statutinio valstybės tarnautojo pareigas;

Mokamos išmokos, draudžiami pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu;

Aprūpinami apranga, maistu, gyvenamąja patalpa, suteikiamos atostogos, apmokamos kelionės namo išlaidos, kompensuojama nuosavo ar nuomojamo būsto komunalinių išlaidų dalis, kuria karys nesinaudoja.

Kiek mokės?

Tarnaujantiems šauktiniams priklauso ir išmokos. Kas mėnesį šauktinis gaus 140,60 eurų išmoką, tačiau baigęs tarnybą toks asmuo gaus dar vieną sukauptą išmoką, kurią galės panaudoti, kaip norės: padengti studijų išlaidas, susimokėti kreditą ir palūkanas ar kaip nors kitaip.

Tarnavusiems labai gerai bendra išmoka (mokama kas mėnesį ir mokama pabaigus tarnybą) sieks 2633,4 eurus, tarnavusiems gerai – 2291,4 eurus, tarnavusiems patenkinamai – 1949,4 eurus.

Savanoriams išmokos bus didesnės: tarnavusiems labai gerai – 2975, 4 tarnavusiems gerai – 2547,9 eurai, tarnavusiems patenkinamai – 2120,4 eurų.

Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems šauktiniams taip pat liks: išmokos už vaikus, įmokos socialiniam draudimui.

Atsakymai į šauktiniams svarbiausius klausimus: kas dabar bus?
© KAM archyvo nuotr.

Priežastys, dėl kurių tarnybą atidės:

1. Mokslas

Remiantis Karo prievolės įstatymo 15 straipsniu, privaloma pradinė karo tarnyba atidedama ne vyresniems kaip 21 metų bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklų mokiniams.

Vadinasi, karo prievolę, jei yra pašaukti, turės atlikti ir bendrojo lavinimo ar profesinių mokyklų mokiniai, jei jie yra vyresni nei 22 metų.

Taip pat atlikti privalomos karo tarnybos nereikės aukštųjų mokyklų studentams. Jiems tarnyba atidedama vieną kartą vienam studijų laikotarpiui pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro ir bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą, pagal antrosios pakopos studijų programą arba vientisųjų studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą, pagal studijas doktorantūroje.

„Tai reiškia, kad karo prievolininkams privalomoji pradinė karo tarnyba bus atidedama, jei jie studijuos išvardintose studijų pakopose vieną kartą. Tai yra, jei studentas studijuos antrose bakalauro, magistro ar kitų pakopų studijose, jam privalomoji pradinė karo tarnyba minėtu pagrindu nebus atidedama.

Akademinių atostogų metu karo prievolininkas nepraranda studento statuso, atitinkamai, jei tai bus pirmosios studijos, jam privalomoji pradinė karo tarnyba bus atidėta“, – aiškino V. Cieminytė.

2. Vaikai

Karo prievolės taip pat nereikės atlikti asmenims, vieniems auginantiems nepilnametį vaiką arba jeigu jiems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis treji metai.

V. Cieminytė aiškino, kad jeigu abu tėvai kartu augina vieną vaiką ir jeigu karo prievolininkas šaukiamas į privalomąją pradinę karo tarnybą nėra atostogose vaikui prižiūrėti, tuomet privalomoji pradinė karo tarnyba jam nebus atidėta.

„Auginant kelis vaikus gali būti taikomas privalomos pradinės karo tarnybos atidėjimas nustatytas Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punkte (privalomoji pradinė karo tarnyba individualia tvarka atidedama krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka – atliekantiems privalomąją pradinę karo tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas privalomąją pradinę karo tarnybą atliktų kitu metu)“, – sakė ji.

Dėl šios išlygos kiekvieną situaciją svarstant individualiai tarnyba gali būti atidedama ir jei: karo prievolininkas yra vienintelis darbingas šeimos maitintojas; karo prievolininko šeimoje auga 2 ar daugiau vaikų iki 14 metų; karo prievolininkas yra šaukiamas atlikti Tarnybos jo žmonos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu ir esant komplikuotam nėštumui.

4. Išskirtiniai gabumai, laimėjimai

Pripažįstama ir tai, kad neproporcingai didelė žala padaroma į šauktinius pakvietus tuos jaunuolius, kurie turi išskirtinių gebėjimų, todėl tokie jaunuoliai tarnybą gali atidėti.

„Neproporcingai didele žala visuomenės interesams pašaukus karo prievolininką atlikti Tarnybos padaroma, kai karo prievolininkas turi išskirtinių gabumų ir laimėjimų mokslo, meno, sporto ar kt. srityse, savo veikla garsina Lietuvos Respublikos vardą ir rengiasi dalyvauti (ne daugiau kaip 3 savaites iki renginio) arba dalyvauja respublikinio ar pasaulinio lygio renginiuose“, – nurodoma Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos apraše.

„Yra ir kiti atvejai, kai karo prievolininkui atliekant Tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas Tarnybą atliktų kitu metu“, – patikslino V. Cieminytė.

5. Teistumas ir darbas

Valstybei netarnaus ir įtariamieji ar kaltinamieji baudžiamajame procese arba atliekantiems bausmę, dėl kurios jie negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos.

Taip pat tarnauti nereikės Seimo, Vyriausybės, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų nariams, teisėjams, prokurorams, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos arba jam pavaldžios įstaigos pareigūnams, valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnams, specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams.

Tiesa, jei privalomoji pradinė karo tarnyba atidedama dėl šių priežasčių, asmenys raštu gali pareikšti norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Tuomet jie būtų traktuojami kaip savanoriai.

6. Sveikata

Privalomoji pradinė karo tarnyba atidedama ir karo prievolininkams, kuriems, patikrinus jų sveikatos būklę, bus nustatyta, kad jie dėl laikinų sveikatos sutrikimų negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, iki baigsis laikinas jų sveikatos sutrikimas.

V. Cieminytė aiškino, kad tinkamumą šauktinių kariuomenei sprendžia medikų komisija, kurią sudaro savo srities specialistai.

„Komisiją sudaro 2-3 šeimos gydytojai, psichologas ir psichiatras, komisijos pirmininkas, kuris taip pat yra šeimos gydytojas, medicinos seselės, sekretorė. Tai reiškia, kad iš viso būna 7-8 asmenys. Aišku, kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, bet pagrindinės ligos, dėl kurių gali būti atidėtas šaukimas į kariuomenę yra: įgimtos širdies kraujagyslių ligos, hipertenzija, žymesni regėjimo, judėjimo aparato sutrikimai (pavyzdžiui, stuburo iškrypimas arba plokščiapėdystė), epilepsija. Taip pat komisija atlieka tyrimus ir vertina persirgtas ligas, atlieka psichologinius testus, ar žmogus gali tarnauti kariuomenėje, koks yra jo intelektas, ar jis neturi intelekto sutrikimo problemų“, – aiškino ji.

Asmenys, piktnaudžiaujantys tarnyba, klastojantys medicinines išvadas, darantys neteisėtą poveikį komisijos nariams bus griežtai baudžiami.

Daugiau priežasčių – čia, 15 straipsnyje.

Vengiantiems tarnybos – baudžiamoji atsakomybė

Dar prieš paskelbiant šauktinių sąrašą majoras Žygimantas Adamonis sakė, kad 2008 m. patirtis rodo, kad tik apie 30 proc. į šauktinių sąrašą patekusių jaunuolių būna tinkami tarnauti.

Tiesa, tyčia vengiantiems tarnybos šauktiniams bus taikoma baudžiamoji atsakomybė – iki dvejų metų nelaisvės.

Išsamesnė informacija apie  šaukimo tvarką ir eigą nuolat atnaujinama interneto svetainėse www.kam.lt  (skyriuje „Aktualu šauktiniams) ir www.karys.lt, teikiama tel. 8 800 12340 ir atvykus arba paskambinus į regioninius Karo prievolės ir komplektavimo skyrius. Jų adresai čia.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Henrikas Daktaras nenori kalėti iki gyvenimo galo: skyrė teismui emocijų kupiną kreipimąsi (138)

Kauno šešėlinio pasaulio lyderiu anksčiau vadintas Henrikas Daktaras, pravarde Henytė prašo...

Kručinskienė apsisprendė: išsikrausto (134)

Eglė ir Gintaras Kručinskai pagaliau sutiko – išsikraustys į Kauno miesto savivaldybės...

Asfaltuojama prezidentės Grybauskaitės namų gatvė: kainą perpus pasidalino gyventojai ir savivaldybė (188)

Vasarą kadenciją baigusios prezidentės Dalios Grybauskaitės namų gatvėje vyksta asfaltavimo...

Linas Kojala. NATO: namai – pragarai, be namų negerai (6)

„Pusryčiai su Donaldu Trumpu ir omletas buvo puikūs – juk amerikiečiai už viską...

Paskelbta manekenės Didžiūnaitytės tragiškos žūties ikiteisminio tyrimo pabaiga: 18 tomų medžiagos - 64 asmenų liudijimai (57)

Po beveik pusę metų trukusio ikiteisminio tyrimo procesinių sprendimų teisėtumo kontrolės etapo...

Konservatoriai Skvernelį apkaltino nepagarba Seimui (202)

Nors pirmadienį premjeras Saulius Skvernelis grįžo į darbą po laikino nedarbingumo, tačiau...

Įvardijo labiausiai paplitusią parazitinę ligą Lietuvoje: užsikrėsti labai paprasta

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro ( ULAC ) duomenimis, per dešimt šių metų mėnesių...

Trūko lažybų pūlinys: iš A lygos išmesti pajūrio klubai, skirtos masinės diskvalifikacijos (22)

17 įtartinų rungtynių A lygoje ir dar 8 – antrame pagal pajėgumą divizione. Realias kovas...

„Čepkelių nealkoholinė netrauktinė“ laukia verdikto (9)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ( NTAKD ) atstovai ketvirtadienį vykusiame...

Pagrindinė Londono eglutė tapo patyčių objektu (114)

Pačioje Londono širdyje, Trafalgaro aikštėje, jau pastatyta kalėdinė eglutė, kurią...