Laikydamas už rankų nusivedė į netoliese esantį devynaukštį namą, kur nežinomame bute, panaudodamas fizinį smurtą ir grasindamas išmesti iš balkono, išžagino.

Vėliau prie jo prisijungė kitas nepažįstamas asmuo, kuris taip pat L. K. išžagino.