Atliekant įvykio aplinkybių patikslinimą, buvo susipažinta ir peržiūrėta policijos pareigūnų „Body cam“ (ant krūtinės tvirtinamos tarnybinės vaizdo kameros) užfiksuoti vaizdo ir garso įrašai susiję su įvykiu, apklausti su įvykiu susiję asmenys, atlikti kiti procesiniai veiksmai, praneša Marijampolės apskrities policija.

Nustatyta, kad minėtą dieną įvykyje buvo policijos pareigūnė, kuri su pagalbą kvietusiais asmenimis bendravo tik žodžiu, jokio fizinio kontakto su asmenimis neturėjo, taip pat pareigūnė su pareiškėju likusi viena nebuvo. Įvykio metu pareiškėjas pats prasitarė pareigūnei, kad ji yra ta pati pareigūnė, kuri atėmė jam teisę vairuoti, kai jis neblaivus vairavo traktorių, tad iki šiol jaučia nuoskaudą.

Atsižvelgiant į tai, kad patikslinimo metu nebuvo nustatyta jokių baudžiamosios atsakomybės atsiradimo požymių, o pats pranešimas buvo galimai melagingas, tokiais savo veiksmais asmuo melagingai pranešdamas apie jį sužalojusią policijos pareigūnę galimai įvykdė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 493 str. 2 d. „Bendrojo pagalbos centro darbo trukdymas, specialiųjų tarnybų iškvietimas žinant, kad pagalba nereikalinga“, todėl Marijampolės apskr. VPK inicijuotas administracinio nusižengimo tyrimas.

Minėto straipsnio pažeidimas užtraukia baudą nuo 200 iki 2000 eurų.

Marijampolės apskr. VPK Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai primena, kad siekdami užtikrinti visų policijos pareigūnų saugumą, apginti jų garbę bei orumą, į bet kokius mėginimus nederamai paveikti policijos sistemos darbuotojus reaguos principingai ir atsakomybės nepavyks išvengti.