Kokios buvo užduotys?

2017 m. Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ užduotį sudarė 60 klausimų. Mokykloms, atsižvelgiant į praėjusių konkursų patirtį ir pasiūlymus, bus pateikta pagal amžiaus grupes diferencijuota užduotis.

Konkurso partneriais yra Lietuvos moksleivių parlamentas, naujienų portalas DELFI, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus Universiteto Istorijos fakultetas, Lietuvos politologų asociacija, Lietuvos Edukologijos Universiteto Istorijos fakultetas, Seimo Kanceliarija, Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis muziejus LDK Valdovų rūmai, Vilniaus Universiteto studentų atstovybė, Lietuvos Edukologijos Universiteto studentų atstovybė, edukacinė programa „GoHisto”.

Mokyklos ir visuomenės vietos organizaciniai komitetai, norintys dalyvauti Konkurse, buvo kviečiami registruotis LIMA tinklalapyje istorijosmokytojai.lt iki kovo 8 d. Čia galima rasti ir kitos reikalingos informacijos.

Pavieniai asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, kreipėsi į vietos visuomenės organizacinius komitetus, kurie buvo skelbiami LIMA tinklalapyje nuo 2017 m. kovo 7 d.