10.00 val.

Rašytojų kampas/LRT studija - Lietuvos radijos laida „Kultūros savaitė“ (LRT)

11.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Dianos Gabaldon knygos „Svetimšalė“ pristatymas.
Dalyvauja autorė, N. Narmontaitė (Alma littera)

Konferencijų salė 5.2 Clive‘o S. Lewiso knygos „Kipšo laiškai. Seno velnio patarimai jaunam velniukui“ pristatymas. Dalyvauja A. Valkauskas, N. Šepetys, M. Adomėnas (Katalikų pasaulio leidiniai)

Konferencijų salė 5.3 Marinos Achmedovos knygos „Mirtininkės dienoraštis“ pristatymas. Dalyvauja autorė, K. Vasiliauskaitė, I. Potašenko (Metodika)

Konferencijų salė 5.5 XX a. I pusės Lietuvių literatūros istorijos dvitomio pristatymas. Dalyvauja A. Martišiūtė, R. Skeivys, V. Butkus, V. Martinkus, E. Žmuida, V. Šatkuvienė (LLTI)

Forumas - Doloresos Kazragytės knygos „Raudoni sandaliukai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Juškienė (Ūkininko patarėjas)

Rašytojų kampas/LRT studija - Algirdo Šeškaus trijų knygų „Meilės lyrika“, „Žaliasis tiltas“, „Archyvas (Pohulianka)“ pristatymas. Akordeonistų trupės pasirodymas. Dalyvauja autorius, M. Jelinskaitė, A. Narušytė, M. Matulytė, Č. Lukenskas (Kitos knygos)

Vaikų scena - Stanislovo Abromavičiaus knygos „Lopšinės mylimam vaikui“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Nekrošius, A. A. Jonynas, I. Daukšienė (Obuolys)

Konferencijų salė 3.2 Artūro Katiliaus knygos „Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990-1991 m.“, Alberto Daugirdo knygos „Vilniaus pedagoginio universiteto studentų-savanorių kuopa 1991-1996 metais“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, G. Jakštys, V. Rakutis, A. Daugirdas (Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija)

Stendas 3.04 - Interaktyvios elektroninės paslaugos, skirtos leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose. Dalyvauja G. Bastauskienė, R. Gudauskas, R. Varnienė-Janssen, D. Sipavičiūtė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

12.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Albumo „Žemaičiai: gyvenimas ir šventės“ pristatymas. Dalyvauja A. Kuprelytė, V. Ivanauskaitė-Šeibutienė, A. Baltėnas, folkloro ansamblis ,,Platelē“ (R. Paknio leidykla)

Konferencijų salė 5.2 Diskusija „Senjorai ir jaunimas – kartų solidarumas ar atskirtis?“. Dalyvauja O. Sakalauskienė, V. Blinkevičiūtė (Europos Parlamento Informacijos
biuras Lietuvoje)

Konferencijų salė 5.3 Gendručio Morkūno knygos „Puodukas kefyro ant palangės“ pristatymas. Dalyvauja A. Navickas, A. Šimkus, R. Morkūnienė, K. Urba (Bernardinai.lt)

Konferencijų salė 5.5 Zenono Norkaus ir Vaido Morkevičiaus vadovėlio „Kokybinė lyginamoji analizė“ ir Zenono Norkaus monografijos “On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A Qualitative Comparative Analysis of Patterns in Post-communist Transformation” pristatymas. Dalyvauja autoriai, A. Krupavičius, L. Kraniauskas, V. Laurėnas, Š. Liekis, V. Leonavičius (Apostrofa, VU Filosofijos fakultetas)

Forumas - Antano Gailiaus knygos „Pro mansardos langą“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, J. Kuodytė, I. Vaišvilaitė, J. Sasnauskas (Aidai)

Rašytojų kampas/LRT studija - Vlado Kalvaičio knygos „Sustiprinto režimo barakas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Daujotytė, V. Rudžianskas (Nemunas)

Vaikų scena - Pauliaus Juodišiaus knygos „Penktadieniais apelsinus sapnuoti draudžiama“ pristatymas. Dalyvauja autorius, S. Ach (Nieko rimto)

Konferencijų salė 3.2 Loretos Jastramskienės romano „Juokingos moters agapė“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Gužauskis, R. Gudaitis (Homo liber)

Stendas 3.16 Onos Gražinos Rakauskienės, Vaidos Servetkienės knygos „Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė: dvidešimt metų rinkos ekonomikoje“
pristatymas. Dalyvauja autorės (MRU)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija

Stendas 5.B05 Giedrė Bružienė (Obuolys)
Stendas 5.D16 Algirdas Šeškus (Kitos knygos)
Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)

13.00 val.

Knygos kino salė Profesija: prezidentas. Dalyvauja prezidentai Valdas Adamkus ir Aleksander Kwaśniewski. Pokalbį moderuoja Egidijus Aleksandravičius. Pokalbis anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.1 Algimanto Čekuolio knygos „Faktai ir šypsenos“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Radzevičius (Alma littera)

Konferencijų salė 5.2 Etgaro Kereto apsakymų rinkinio „Ilgintis Kisindžerio“ pristatymas. Dalyvauja autorius, L. Lempertienė, G. Gailiūtė, R. Karpis (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Jauniaus Vyliaus užrašytos Suvalkijos tautosakos rinktinės „Paklausykit manę, jauno bernelio“ pristatymas. Dalyvauja A. Žičkienė, V. Sakalauskienė, J. Vylius ir jo vadovaujamas ansamblis „Marijampolės kanklinykai“ (LLTI)

Konferencijų salė 5.5 Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės monografijos „Vaikas, nusileidęs iš dangaus. Vygando Telksnio asmenybės fenomenas“ pristatymas. Dalyvauja autorė, O . Valiukevičiūtė, V. Matuzas, J. Dautartas (Versmė)

Forumas - Diskusijų klubas. Rašymas ant sienos: Lietuvos istorija pasauliui. Diskutuoja Ruta Sepetys, Sigitas Parulskis, Mečys Laurinkus, Nerijus Šepetys, Jonas Öhman. Moderuoja Aurimas Švedas

Rašytojų kampas/LRT studija 2011 metų kūrybiškiausios knygos LLTI konkurso premijos laureato paskelbimas ir knygų dvyliktuko aptarimas. Dalyvauja R. Kmita, J. Čerškutė, S. Daugirdaitė, G. Vaškelis (LLTI)

Vaikų scena - Bernadetos Lukošiūtės knygos „Kai šalia Teta Beta“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Tyto alba)

Konferencijų salė 3.2 Neringos Jagelavičiūtės-Teišerskienės knygos „Aš ir mano katė“ pristatymas. (AUM)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija

Stendas 5.B04 Paulius Juodišius (Nieko rimto)
Stendas 5.B05 Giedrė Bružienė (Obuolys)
Stendas 5.D11 Ignas Staškevičius (Metodika)
Stendas 5.C12 Arvydas Šliogeris (Apostrofa)
Stendas 3F.01 Vilija Blinkevičiūtė (Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje)

14.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Roberto Rowlando Smitho knygų „Pusryčiai su Sokratu“, „Prie vairo su Platonu“ pristatymas. Dalyvauja autorius, N. Milerius, I. Rosenaitė, J. Ludavičienė (Tyto alba, Britų taryba)

Konferencijų salė 5.2 Viktorijos Daujotytės knygos „Justino Marcinkevičiaus žemė“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Savukynas (Alma littera)

Konferencijų salė 5.3 Johno Virapeno knygos „Šalutinis poveikis: mirtis. Išpažintys ir farmacijos virtuvės“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Stonkus (Versus aureus)

Konferencijų salė 5.5 Thomo Mertono knygos „Septynaukštis kalnas. Tikėjimo autobiografija“ pristatymas. Dalyvauja A. Samalavičius, T. Sodeika, N. Čepulis (Katalikų pasaulio leidiniai)

Rašytojų kampas/LRT studija Tiesioginė Lietuvos radijo laida „Lietuvos diena“ (LRT)

Vaikų scena Linos Žutautės kūrybinės dirbtuvės ir knygos „Kakė Makė ir pabėgusios ausys“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Alma littera)

Konferencijų salė 3.2 Elektroninio produkto „Į pagalbą abiturientui (IPA). Geografija“ pristatymas. Dalyvauja R. Šalna, E. Žalys (TEV)

Stendas 3.F02 „Skylė“ natų, tekstų ir akordų leidinio SKYLĖNŲ DAINYNO pristatymas. Dalyvauja R. Radzevičius, A. Smilgevičiūtė, R. Stankevičius, T. Radzevičius, A. Dautartaitė-Krutulė (Via Artis)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.C19 Etgar Keret (Baltos lankos)
Stendas 5.C04 Ramūnas Danisevičius (Kultūros meniu)
Stendas 5.A02 Bernadeta Lukošiūtė (Tyto alba)
Stendas 5.B05 Egidijus Knispelis (Obuolys)
Stendas 5.B04 Kęstutis Kasparavičius (Nieko rimto)
Stendas 5.C12 Zenonas Norkus (Apostrofa)
Stendas 3F.01 Zigmantas Balčytis (Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje)

15.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Koncertas „Perpetuum mobile”. Dalyvauja Valstybinis Vilniaus kvartetas, J. Leitaitė (mecosopranas), kamerinės muzikos ansamblis „Musica Humana“ (Lietuvos nacionalinė filharmonija)

Konferencijų salė 5.2 Editos Mildažytės knygos „Pasimatymas su Lietuva“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Bumblauskas, V. Povilionienė, A. Užkalnis, L. Varanavičienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Prisiminimai apie dabartį: Algimanto Kunčiaus fotografijų albumo „Reminiscencijos“ sutiktuvės. Dalyvauja autorius, A. Šliogeris, A. Narušytė, G. Kadžiulytė, J. Jacovskis (Apostrofa)

Konferencijų salė 5.5 Gintauto Mažeikio knygos „Po pono ir tarno“ pristatymas. Diskusija „Lyderystės ir meistrystės dialektika“. Aurido Gajausko teksto performansas. Dalyvauja autorius, K. Pocius, A. Būta (Kitos knygos)

Forumas Susitikimas su rašytoju Pawełu Huelle ir jo knygos „Mercedes-Benz“ pristatymas. Dalyvauja autorius, H.Kunčius, V. Dekšnys, B. Jonuškaitė, D. Michelevičiūtė (Lenkijos institutas Vilniuje)

Rašytojų kampas/LRT studija Alfonso Eidinto knygos „Antanas Smetona ir jo aplinka“ pristatymas. Dalyvauja autorius, E. Aleksandravičius, V. Žalys, A. Kasparavičius (MELC)

Konferencijų salė 3.2 Mykolo Romerio knygos „Lietuvos sovietizacija 1940 m.”, Mindaugo Maksimaičio, Gintaro Šapokos, Kristinos Miliauskaitės knygos „Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos darbuose (1944-1990)” pristatymas. Dalyvauja autoriai (MRU)

Stendas 3.04 Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui. Portalo „Bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmenintas kultūros paveldas“ pristatymas. Dalyvauja R. Varnienė-Janssen, D. Sipavičiūtė, G. Čekutytė-Timofejevienė, S. Kvietkauskienė, Ū. Damasickienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Stendas 5.A20 Kompaktinės plokštelės „Balsovaizdžiai“, skirtos M. K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms, pristatymas. Dalyvauja R. Skudienė, L. Mockūnas (Semplice)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5. A02 Robert Rowland Smith (Tyto alba)
Stendas 5.B03 John Virapen (Versus aureus)
Stendas 3.05 Audronė Ilgevičienė (Pars fortunae)
Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)

16.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Prof. Algio Mickūno kosmosas. Dalyvauja A. Mickūnas, D. Jonkus, L. Junutytė (LLTI, Apostrofa)

Konferencijų salė 5.2 Dovilės Zelčiūtės knygos „Po repeticijos“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Kiaušas-Elmiškis, G. Padegimas, G. Varnas (Alma littera)

Konferencijų salė 5.3 Leonido Donskio knygos „Mažoji Europa“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Gelūnas, O. Gudžiūnienė (Versus aureus)

Konferencijų salė 5.5 Mario Martinsono knygos „Tyli naktis“ pristatymas. Dalyvauja autorius, K. Vasiliauskaitė, A. Baurienė (Metodika)

Forumas Diskusijų klubas. Kritikus nušauna, tiesa? Kritiko(s) laisvės ir priedermės. Diskutuoja Herkus Kunčius, Laimantas Jonušys, Giedra Radvilavičiūtė. Moderuoja Vaidas Jauniškis.

Rašytojų kampas/LRT studija Agnės Narušytės knygos „Lietuvos fotografija: 1990–2010” pristatymas. Dalyvauja autorė, L. Kreivytė, J. Deltuvaitė, D. Liškevičius, G. Trimakas (Baltos lankos)

Vaikų scena Lesios Voroninos knygos „Superagentas 000” pristatymas.
Dalyvauja autorė, K. Urba, S. Ach, K. Biletina, I. Aleksaitė (Nieko rimto)

Konferencijų salė 3.2 Tomo Kavaliausko knygos „Pokalbiai apie Rytų Vidurio Europą po 1989-ųjų“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Samalavičius (Edukologija)

Stendas 5.A17 Albumo „Būti laiku“ pristatymas. Dalyvauja R. Danisevičius, J. Staselis (Lietuvos fotomenininkų sąjunga/S. Jokužio leidykla - spaustuvė)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.C19 Paweł Huelle (Baltos lankos )
Stendas 5.A02 Edita Mildažytė (Tyto alba)
Stendas 5.D16 Gintautas Mažeikis (Kitos knygos)
Stendas 5.C12 Algimantas Kunčius (Apostrofa)

17.00 val.

Konferencijų salė 5.2 Antano A. Jonyno eilėraščių knygos „Kambarys“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Žagrakalytė, M. Burokas, D. Petrošius (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Mate Matišićiaus knygos „Pomirtinė trilogija“ pristatymas. Dalyvauja autorius, M. Krajina, J. Gulbinovič, A. Švedas (Aidai)

Konferencijų salė 5.5 Juozo Vasiliausko, Danguolės Vasiliauskienės ir Audriaus Vasiliausko knygos „Ilgo gyvenimo paslaptys“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, I. Kašauskaitė (Alma littera)

Forumas Diskusija „Politika ir knyga šiuolaikinėje Rusijoje“. Dalyvauja A. Ivanovas, M. Kotominas, B. Kuprijanovas, N. Ochotinas.

Rašytojų kampas/LRT studija Bičiulių premijos įteikimas ir Metų verstinės knygos rinkimai. Dalyvauja L. Jonušys, J. Katkuvienė, D. Zabielaitė, M. Mikelaitienė (LLVS)

Vaikų scena Renatos Šerelytės knygos „Krakatukai kosmose“ pristatymas.
Dalyvauja autorė, K. Urba (Alma littera)

Konferencijų salė 3.2 Juozo Antanavičiaus knygos „Tarp muzikos, mokslo ir kalnų“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Gaidamavičiūtė, J. Bruveris, D. Palionytė (LMTA)

Stendas 5.B05 Sušių gamybos pamokėlė pagal lietuvišką knygą „Sushi. Nuo A iki Z“ (Obuolys)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.C14 Yasmina Khadra (Žara)
Stendas 5.B03 Leonidas Donskis (Versus aureus)
Stendas 5.C04 Gytis Skudžinskas (Kultūros meniu)
Stendas 5.C19 Agnė Narušytė (Baltos lankos)
Stendas 5.C12 Algis Mickūnas (Apostrofa)

18.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Džiazas ir poezija: Kęstučio Vaiginio kvartetas; Rolandas Rastauskas (Czesławas Miłoszas, Bruno K. Öijeris, RoRa) ir Aurelija Maknytė (vj makaura; video) (Apostrofa)

Konferencijų salė 5.2 Yasmina Khadra knygų „Kabulo kregždės“, „Kerštas“, „Bagdado sirenos“, „Ką diena skolinga nakčiai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, E. Račius, S. Banionytė, A. Uosytė (Žara, Prancūzų institutas Lietuvoje)

Konferencijų salė 5.3 Vytauto Landsbergio knygos „Lietuvos projektas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, L. Jakimavičius, D. Katkus (LRS leidykla)

Konferencijų salė 5.5 Eugenijaus Ališankos knygos „Gatvė tarp dviejų bažnyčių“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Baranova, G. Radvilavičiūtė, S. Parulskis, L. Varanavičienė (Tyto alba)

Forumas Alfredo Bumblausko, Genutės Kirkienės ir Petro Saso leidinio „Chotyno mūšis 1621 m. – mūšis dėl Vidurio Europos“ pristatymas
Dalyvauja autoriai, V. Kapkanas, V. Strolia, A. Bendorienė (MELC)

Rašytojų kampas/LRT studija Tomo Balkelio knygos „Moderniosios Lietuvos kūrimas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Davoliūtė, Ž. Beliauskas, M. Kvietkauskas, A. Nikžentaitis (LLTI)

Vaikų scena Nomedos Marčėnaitės knygos „Lėlė“ pristatymas. Dalyvauja autorė, G. Adomaitytė (Tyto alba)

Konferencijų salė 3.2 Jūratės Trilupaitienės knygos „Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose“ ir Ievos Jedzinskaitės-Kuizinienės knygos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai“ pristatymas. Dalyvauja autorės, ansamblis „Banchetto musicale“ (Valdovų rūmų muziejus)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.C04 Arturas Valiauga (Kultūros meniu)
Stendas 5.A02 Antanas A. Jonynas (Tyto alba)
Stendas 5.C19 Undinė Radzevičiūtė (Baltos lankos)
Stendas 5.B05 Egidijus Knispelis (Obuolys)

19.00 val.

Konferencijų salė 5.2 Davido Foenkinos knygų „Subtilumas“, „Ištikus laimei“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Melkūnaitė, J. Ludavičienė, V. Puteikis (Tyto alba/Prancūzų institutas Lietuvoje)

Konferencijų salė 5.3 Lenos Eltang knygos „Akmeniniai klevai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Brazauskas, V. Braziūnas, J. Dapkūnaitė, P. Vyšniauskas (Vaga)

Konferencijų salė 5.5 Nevaikiški komiksai: „Maus“, holokausto istorija (Arto Spiegelmano knygos „Maus“ pristatymas). Dalyvauja A. Davidavičius, A. Blumberg, R. van Voren, J.D. Mininger (Kitokia grafika)

Forumas Jūratės Statkutės de Rosales knygos „Europos šaknys ir mes, lietuviai“ pristatymas. Dalyvauja R. Grigas, E. Jovaiša, V. Žulkus, P. Jonušas, O . Liugailienė, sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“ (Versmė)

Rašytojų kampas/LRT studija Pokalbis su 2011 metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Henriku Algiu Čigriejumi. Dalyvauja K. Nastopka, A. Ališauskas, A. Marčėnas (LRS leidykla)

Konferencijų salė 3.2 Knygos „Marija Teresė Rožanskaitė: vaizdai ir tekstai“ pristatymas (sud. Laima Kreivytė). Dalyvauja sudarytoja, D. Tumpytė, S. Daugirdaitė, M. Jankauskaitė (Artseria)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.C14 Yasmina Khadra (Žara)
Stendas 5.A02 Eugenijus Ališanka (Tyto alba)
Stendas 5.C18 Vytautas Landsbergis (LRS leidykla)
Stendas 5.D16 Gytis Norvilas (Kitos knygos)
Stendas 3.16 Algis Mickūnas (LLTI)
Stendas 5. A02 Nomeda Marčėnaitė (Tyto alba)

20.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Poezijos vakaras Justinui Marcinkevičiui atminti. Dalyvauja V. Sventickas, D. Jankauskaitė, R. Adomaitis (LRS leidykla)

Konferencijų salė 5.2 Minties kovos: knygos pasitiktuvės ir žaidimas. Dalyvauja „Gagarin on the moon“ komanda, knygos autoriai V. Škarnulis, Ž. Zabieta. Komandų registracija www.mintis.eu (Mintis)

Konferencijų salė 5.3 Knygos „Vilnius 1900-2012. Naujosios architektūros gidas“ (sud. Rūta Leitanaitė, Julija Reklaitė) pristatymas. Dalyvauja E. Parulskis, D. Osteika, M. Drėmaitė, A. Ambrasas, N. Lukšionytė-Tolvaišienė (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.5 Gyčio Norvilo poezijos rinkinio „Išlydžių zonos“ pristatymas. Bardo G. Kajėno koncertas. Dalyvauja autorius, A. A. Jonynas, T. S. Butkus, D. Gintalas (Kitos knygos)

Rašytojų kampas/LRT studija Knygos „Audrius Puipa. Gyvenimo ir meno virtuozas“ (sud. Ramutė Rachlevičiūtė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, D. Zovienė, L. Puipienė, M. Puipaitė, R. Januševičiūtė (Artseria)

Forumas Kinas ir prasmės paieškos: Michailo Jampolskio knygos „Kalba – kūnas – įvykis“ pristatymas. Rodomas videointerviu su autoriumi.
Dalyvauja N. Milerius, N. Arlauskaitė (Mintis)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.A02 Lena Eltang (Vaga)
Stendas 5.A02 David Foenkinos (Tyto alba)
Stendas 5.C18 Henrikas Algis Čigriejus (LRS leidykla)
Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės