„Norime į buveinių atkūrimą ir palaikymą įtraukti kuo daugiau vietos žmonių. Nebūtinai per tiesiogines veiklas, tokias kaip krūmų kirtimas, nendrių šalinimas ar šienavimas, bet ir per iš pirmo žvilgsnio mažai susijusias sritis – tautodailę, maisto gamybą, turizmo paslaugas,“ – sakė Baltijos aplinkos forumo komunikacijos specialistė Rita Norvaišaitė. Nevyriausybinė organizacija įsitikinusi, jog tik matydami tiesioginę naudą dėl paukščių ir dėl jų apsaugos prisiimamų įsipareigojimų vietos gyventojai bus motyvuoti buveines atkurti ir jas palaikyti. Galbūt nuolatinis turistų dėmesys ir dėkingumas sukels ūkininkams didžiavimosi vykdoma (gamtai palankia) veikla jausmą.

 „Visi drauge organizuosime gamtos festivalį Nemuno deltoje ir pakviesime visą Lietuvą susipažinti su šio krašto vertybėmis ir čia taikomais darnaus ūkininkavimo principais. Esminis šventės bruožas – vietinė produkcija ir įsibuvimas gamtoje. Skatinsime neskubant pažinti kraštą, jį suprasti, tyrinėti, ragauti,“ – toliau pasakojo R. Norvaišaitė. Vietos gyventojai tokią idėją priėmė su džiaugsmu ir entuziastingai leidosi į diskusijas dėl šventės programos.

„Atvykusius vaišinsime kafija ir vietos žolelių arbata, plukdinsime kurėnais, kateriais, irklentėmis ir kitokio tipo plaukiojimo priemonėmis, supažindinsime su čia perinčiais paukščiais, neršiančiomis žuvimis, pamokysim pinti bučius, gaudyti žuvį, vėliau tą žuvį tinkamai paruošti. Gal net vėtrungę ar kokį kitą vietos atributą pasigaminti, - veiklas vardino Monika Dobrovolskytė. Šventės metu visuomenei bus pristatytas ir naujas Tulkiaragės pažintinis takas.

Festivalis Nemuno deltoje vyks gegužės 16-17 dienomis, bilietai į renginį pasirodys balandžio mėnesį. Festivalis yra organizuojamas vykdant projektą „Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“. Projektas dalinai finansuojamas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis.