Silezijoje, Valbžiche lenkų kariai prisijungė prie legendinio nacių „auksinio ešelono“ paieškų. Pirmojo snaiperių pulko kareiviai pradėjo ieškoti minų, kurios, manoma, galėjo būti paliktos vokiečių baigiantis Antrajam pasauliniam karui. Senos legendos apie hitlerininkų paslėptas brangenybes išaiškėjo vasarą, kai lenkas ir vokietis pranešė vietos valdžiai, kad tikrai žino, kur yra „auksinis ešelonas“. Manoma, kad traukinys su auksu, brangenybėmis ir meno kūriniais, 1945 m. žiemą nacių atimtais iš vengrų žydų, vyko iš Budapešto į Berlyną. Iš Vakarų atėjusi Raudonoji Armija perkirto kelią ir naciai nusprendė paslėpti ešeloną. Pagal vieną versiją, jį įvarė į požeminį tunelį ir užmūrijo.