„Atsitiesiantį po pandemijos Lietuvos verslą praėjusių metų pradžioje užgulė nauji, Rusijos karo prieš Ukrainą sukelti iššūkiai. Reaguodami į tai, operatyviai parengėme naujas pagalbos ir verslo skatinimo priemones. Su jų pagalba mums pavyko pasiekti iškeltus uždavinius. Dirbame, kad „Invega“ išliktų sėkmingu verslo partneriu ir ateityje“, – sakė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

„Sunkumų akivaizdoje „Invega“ reagavo greitai adaptuodama jau turimas priemones bei kurdama naujas. Metų pradžioje viena iš labiausiai laukiamų finansinių priemonių tarp verslo atstovų buvo „Tiesioginės COVID-19 paskolos“, kurios padėjo 107 nuo pandemijos nukentėjusiems verslams gauti beveik 25 mln. eurų finansavimą likvidumui palaikyti“, – pasakojo „Invegos“ generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

2022 m. pasaulį sukrėtęs Rusijos pradėtas karas Ukrainoje visiems sukėlė nemažai iššūkių, reikalaujančių skubių sprendimų. Taigi ir „Invega“ verslui siūlė įvairiapusę pagalbą, padedančią jam kiek įmanoma nenutrūkstamai veikti šiandieninėje rinkoje. „Invega“ dar vasario 25 d. sustabdė eksporto kredito garantijų teikimą už pirkėjus, registruotus Rusijos ir Baltarusijos teritorijose, o kovą, siekdama padėti lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportuotojams, sumažino eksporto garantijų įkainius 30 proc.

„Invegos“ 2022 m. rodikliai

Taip pat pradėjo teikti paskolas ir pagalbos garantijas finansuotojams už jų išduodamas paskolas ar lizingo sandorius visų dydžių įmonėms, nukentėjusioms nuo Rusijos karo sukeltos krizės. O reaguodama į paskelbtas neteisėtas Kinijos sankcijas ir siekdama padėti nukentėjusiems verslams persiorientuoti į naujas rinkas, „Invega“ pradėjo teikti tiesiogines paskolas nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslams.

„Be minėtų įvairių specializuotų pagalbos priemonių, siekdami pagerinti verslo prieigą prie finansinių išteklių bei padėti išspręsti nepakankamo užstato problemą, paskelbėme apie trečią ilgalaikės skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ etapo pradžią. Šios priemonės pagalba per keletą metų verslo finansuotojams bus suteikta daugiau kaip 600 mln. eurų garantijų už verslo imamas paskolas. Tai, kad finansuotojų , kuriems bus teikiamos šios garantijos, šiame sąraše net 15, tik dar kartą patvirtina, kad valstybės garantijos yra ypač svarbus verslo kūrimo ar plėtros veiksnys“, – sakė K. Motiejūnas.

„Invegos“ generalinis direktorius skaičiuoja, kad iš viso per 2022 m. suteikta garantijų už daugiau nei 129 mln. eurų, kurios padėjo verslui pritraukti beveik 214 mln. eurų privačių lėšų. Nemažesnio susidomėjimo sulaukė ir „Invegos“ tiesiogiai ir per finansų tarpininkus teikiamos paskolos. Jomis per visą šį laikotarpį pasinaudojo per 2 tūkst. verslų, kuriuos pasiekė daugiau nei 97,7 mln. eurų.

Praėjusiais metais, kaip ir anksčiau, verslas aktyviausiai naudojosi ir domėjosi kompensacijų priemonėmis – daugiau kaip 2,5 tūkst. verslų neatlygintinai gavo beveik 24,9 mln. eurų.

„Invega“ ir toliau daug dėmesio skyrė startuoliams ir jų palankios ekosistemos kūrimui. Metų pabaigoje įstaiga paskelbė apie naujos rizikos kapitalo priemonės „Akceleratorius 2“ pradžią, kurios tikslas užtikrinti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms ir perspektyvioms Lietuvos įmonėms. Pagal šią priemonę atrinktiems dviems fondų valdytojų komandoms pavesta valdyti rizikos kapitalo fondus, kuriems skirta 18 mln. eurų. Tai, kad valstybės finansinė paskata startuoliams tik auga, parodo ir tai, jog iš viso per visus praėjusius metus „Invega“ finansavo daugiau kaip 18 mln. eurų rizikos kapitalo investicijų į 103 inovatyvias įmones.

„Tikime, kad prie Lietuvos ekonominės gerovės puoselėjimo prisidėjome ir pasiūlydami paskolas „Perspektyva“, skatinančias mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas. O „Invegos“ paskyrimas atstovauti Lietuvai NATO inovacijų fondo (NIF) įgyvendinime išplės galimybes startuoliams, kuriantiems technologijas ir produktus gynybos ir saugumo srityse, gauti stambias investicijas, kas ypač svarbu mažosioms NATO narėms, tokioms kaip Lietuva“, – teigė K. Motiejūnas.

„Invegos“ 2022 m. rodikliai

2022 metais buvo žengtas svarbus žingsnis link vienos konsoliduotos nacionalinės plėtros įstaigos. Remdamasi geraisiais vakarų valstybių pavyzdžiais, metų pradžioje Vyriausybė priėmė nutarimą pradėti nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA), UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ (VIVA), UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) konsolidavimą „Invegos“ pagrindu, o Finansų ministerijai buvo pavesta įgyvendinti valstybės, kaip konsoliduotos nacionalinės plėtros įstaigos akcininkės pareigas.

„Sulaukus klausimo, kaip laikosi „Invega“, dažnai atsakau, kad „Invega“ gyvena tris paralelinius gyvenimus. Pirmasis apima esamų „Invegos“ priemonių valdymą, antrasis – planuojamas finansines priemones iš 2021–2027 m. ES fondų, kurių pagalba bus investuota virš 700 mln. eurų, o trečiasis paralelinis gyvenimas jau ne pirmus metus yra susijęs su NPĮ konsolidavimo procesu“, – pasakojo K. Motiejūnas.

Be priemonių valdymo, ir toliau buvo siekiama išlaikyti aukštus įmonės valdysenos standartus. 2022 metais, „Invegai“ išaugus savo darbuotojų skaičiumi, Valdymo koordinavimo centro vertinimu bendrovė prisijungė prie vidutinių įmonių kategorijos, o valdysena buvo vėl įvertinta aukščiausiu A+ balu.

„Kad įsigyjamos prekės ar paslaugos darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, nuolatos siekiame, kad kuo didesnę viešųjų pirkimų dalį sudarytų žalieji viešieji pirkimai. Džiugina, kad iš visų įvykusių viešųjų pirkimų per 2022 m., net 80 proc. sudarė žalieji viešieji pirkimai. O 2023 m. kartu su komanda sieksime, kad visi „Invegos“ viešieji pirkimai būtų žalieji“, – teigė K. Motiejūnas.

Nepaisant visų iššūkių, „Invega“ ir toliau išlaikė aukštą klientų pasitenkinimą (9 balai iš 10), didelį paslaugų žinomumą (88 proc.) bei išskirtinai aukštą darbuotojų įsitraukimą (81 proc.). Viešojo sektoriaus kategorijoje per metus „Invegos“ reputacijos indeksas išaugo net 58 proc. Šiems rezultatams pasiekti buvo svarbus kryptingas įmonės administracijos, jos kolegialių valdymo organų bei akcininko teises ir pareigas įgyvendinusių ministerijų bendradarbiavimas.

„Kaip ir pastaruosius 20 metų, taip ir toliau sieksime, kad „Invega“ išlaikytų tvarų augimą, didintų finansinių priemonių plėtrą ir jų prieinamumą verslui, gerintų klientų patirtį ir veiklos efektyvumą bei būtų profesionali, kompetentinga ir kūrybinga nacionalinė plėtros įstaiga“, – apie naujų metų tikslus kalba „Invegos“ vadovas.

Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės