Pernai individualia veikla pagal verslo liudijimus vertėsi 111,7 tūkst. jų turėtojų (kai kurie po kelis kartus), o vidutiniškai sumokėtas gyventojų pajamų mokestis (GPM) sudarė 78,9 euro – vidutiniškai po 6,57 eurus per mėnesį vieno verslo liudijimo turėtojui, rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenys. Palyginimui, vidutinį atlyginimą uždirbantis samdomas darbuotojas per mėnesį įmoka apie 266 eurų GPM.

Kai kuriose srityse GPM buvo itin mažas: 142 dovanų pakuotojai vidutiniškai sumokėjo po 9,87 euro GPM per visus metus, 340 sulčių spaudėjų – po 11,71 Eur per metus, 6243 kvalifikacijos tobulintojų ir papildomo mokymo veikla besiverčiančių asmenų mokėjo po 32,04 Eur, 2130 fotografų – 29,04 Eur, 733 muzikantų paslaugų teikėjai – 18,29 Eur per metus.

Daugiausia GPM sumoka besiverčiantieji naujausia verslo liudijimų rūšimi – gyvenamosios paskirties patalpų nuomai. Pernai liepą atsiradusia galimybe iki metų pabaigos pasinaudojo 11758 asmenys, vidutiniškai įmokėję po 185,75 euro GPM (apie 31 eurą per mėnesį).

Šiais metais tendencijos panašios – daugiausia sumoka 14151 gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimų turėtojas – kiekvienam nuo metų pradžios iki spalio pradžios jau teko po 324,88 eurų GPM. Vidutiniškai vienas verslo liudijimo turėtojas šiemet iš viso įmokėjo jau po 107 eurus.

Esamą tvarką kritikuoja Profesinių paslaugų bendrovės „EY“ mokesčių praktikos partneris K. Lisauskas, vertinantis, kad verslo liudijimai yra ir per pigūs, o net ir esamos kainos yra iškraipytos tarp regionų ar dėl lengvatų.

„Tokios sumos susidaro dėl to, kad kai kuriuose regionuose verslo liudijimai yra labai pigūs, juos galima išsiimti trumpam. Pvz., Vilniuje, kai dukters trenerė teiravosi, čia verslo liudijimas kainuotų metams 684 eurus – per mėnesį susidarytų daugiau. Bet faktas, kad kai žmogus daugiau uždirba pagal savo verslo liudijimą, tai efektyvus mokesčio tarifas jam gaunasi labai nedidelis, ir, aišku, kad atrodytų teisinga, ir darbo grupėje tas diskutuota buvo, kad reikėtų siaurinti, reikėtų branginti verslo liudijimus“, – vertina Profesinių paslaugų bendrovės „EY“ mokesčių praktikos partneris K. Lisauskas.

Jis netgi pastebi, kad lengvatinis tarifas už verslo liudijimą dar apipintas lengvatoms – dėl to netgi padažnėjo NT dovanojimo sandorių. Mat perrašius NT studentui ar pensininkui, galima 70 procentų susimažinti GPM už nuomos veiklą.

Finansų ministerija žada mokesčių lengvatų peržiūrą, tačiau kitąmet verslo liudijimų turėtojai dar gali būti ramūs.

Finansų ministerija žada peržiūrą kitąmet: tai ne „įkainis“, ne leidimas, o fiksuotas GPM

Verslo liudijimai yra viena iš temų, kurią nagrinėja Finansų ministerijos iniciatyva įsteigta daugiau kaip 40 įvairių institucijų, verslo asociacijų, visuomenės atstovų jungianti Mokestinių lengvatų peržiūros tarpinstitucinė darbo grupė.

„Smulkaus verslo apmokestinimo peržiūra siekiant pašalinti mokestines kliūtis šiam verslui augti yra numatyta 18-os Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo veiksmų plane. Tokia peržiūra, kaip numatyta minėtame plane, planuojama pradėti nuo kitų metų pradžios“, – žadama ministerijos komentare.

Šiuo metu kai kurių rūšių verslo liudijimus galima įsigyti ir už 1 eurą, kadangi atskirus įkainius nustato savivaldybės. Dar daugiau, net ir šiai kainai dar taikomos lengvatos, pvz., įprastai pensininkai, tėvai iš daugiavaikių šeimų, bedarbiai, mokiniai ar studentai, amatininkai ir pan., priklausomai nuo savivaldybės, mokestį gali susimažinti ir 50-100 procentų.

Šiemet lengvatomis pavirsta maždaug kas ketvirtas mokėtinas GPM euras – jei pernai verslo liudijimų turėtojai įmokėjo iš viso 8,8 mln. eurų GPM, dar 2,86 mln. eurų mokėti nereikėjo dėl pritaikytų lengvatų. Šiemet proporcija panaši: sumokėta 8,7 mln. eurų, lengvatų suma – 2,95 mln. eurų.
Finansų ministerija

„Verslo liudijimas neturi būti suprantamas kaip leidimas tam tikrai veiklai. Todėl, mūsų nuomone, šiame kontekste nebūtų tikslu fiksuoto dydžio pajamų mokestį įvardinti kaip „įkainį“. Šiuo aspektu norėtume pastebėti, kad GPM įstatymas fiksuoto dydžio pajamų mokesčio tarifus nustatyti paveda savivaldybėms ir pilna apimtimi yra įskaitomas į atitinkamų savivaldybių biudžetus. Tai yra viena iš mokestinių priemonių, prisidedant prie savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo“, – rašo Finansų ministerija.

Savivaldybės surinko „katino ašaras“

Pernai savivaldybės savo biudžetus taip iš viso pagausino 8,8 mln. eurų. Didžiąją dalį sumos atriekė trys didieji miestai, tuo metu tokios savivaldybės kaip Pagėgiai, Visaginas, Kalvarija, Rietavas, Akmenė surinko iki 10 tūkst. eurų. Daugiau nei 100 tūkst. eurų GPM iš verslo liudijimų turėtojų surinko 11 savivaldybių. Savivaldybės pačios sprendžia, kokius įkainius verslo liudijimų turėtojams nustatyti.

„EY“ mokesčių praktikos partneris K. Lisauskas tokias savivaldybių surenkamas sumas vadina „katino ašaromis“.

„Na tai čia katino ašaros – čia mero atlyginimui turbūt neužtenka. Tai tikrai kaip ir keista, kad savivaldybės nebando galimybe kažkaip pasinaudoti daugiau ir pasiieškoti lėšų. Bet aišku, gal mažuosiuose miestuose dar supratimas ir kultūra yra šiek tiek kitame lygyje. Paprastai supratimas ir kultūra susijusi su pragyvenimo lygiu – viena iš pagrindinių šešėlio priežasčių būna skurdas. Kai žmogui būna sunku sudurti galą su galu, jam moraliniai klausimai pasidaro antraeiliai“, – svarsto K. Lisauskas.


Finansų ministerija sakosi, jog supranta smulkaus verslo svarbumą ekonomikai: „Pirmiausia per tai, jog gyventojai patys sau sukuria darbo vietą. Verslo liudijimas yra paprasčiausia individualios veiklos apmokestinimo forma – šis specialus supaprastintas pajamų apmokestinimo režimas skirtas savo esme patiems smulkiausiems verslininkams, parduodantiems prekes ar teikiantiems paslaugas galutiniams vartotojams“.

Galimybė mokėti fiksuoto dydžio GPM suteikta fiziniams asmenims, kurie vykdo nustatytų rūšių veiklą, jeigu jų pajamos iš šios veiklos neviršija 45 tūkst. per metus. Fiksuotas pajamų mokestis mokamas iš anksto, neatsižvelgiant į vykdant veiklą patiriamas išlaidas bei būsimas pajamas.

88 procentai asmenų, turinčių verslo liudijimą, per metus deklaravo pajamas, siekiančias iki 25 tūkst. eurų, rodo VMI duomenys.

Dirbanti darbo grupė svarstė dėl dabar taikomos galimybės tik kelioms dienoms išsiimti verslo liudijimą. Taip pat svarstytas bendras individualios veiklos apmokestinimo ir deklaravimo supaprastinimas, kitos pajamų apmokestinimo fiksuotų dydžių sąlygos.

„Suprantant mokesčių sistemos visapusiškumą ir dabartinį neapibrėžtumą dėl ateities, visi galimi sprendimai dėl visos mokesčių sistemos planuojami holistiškai ir bus priimami in corpore, vertinant tiek dėl taikomų lengvatinių režimų patiriamus netekimus, tiek dėl tokių biudžeto kaštų pasiekiamą ekonominę naudą, tiek mokesčių naštos pasiskirstymo teisingumą“, – rašoma Finansų ministerijos komentare.

Pabrėžiama, kad jokie mokesčiai kitąmet nesikeis, išskyrus dirbantiesiems plečiamą mokesčių lengvatą – neapmokestinamąjį pajamų dydį.

Pateikė pavyzdį: nuomojamą būstą užrašo studentui, kad verslo liudijimas kainuotų dar mažiau

Nuo pernai liepos atsiradusi galimybė verslo liudijimu susimokėti GPM už NT nuomos veiklą šiuo metu yra pats populiariausias, kas šeštas, verslo liudijimas. Šis liudijimas suteikia galimybę nemokėti ir „Sodros“ įmokų. Vilniuje metams jis kainuotų 684 eurus, o, pvz., Visagine – 85 eurus.

„Jei žmogus nuomoja būstą, pvz., vidutinės ar aukštesnės klasės, jis tikrai kelis šimtus eurų per mėnesį gauna. Jei tai namas, tarkime brangesnis, tai ir 1000-2000 eurų pajamų gali būti. Jei verslo liudijimas metams yra virš 600 eurų, tai koks išeina efektyvus tarifas? Juokingas. Ta sistema, jos privalumai, kaip ir suprantami, na bet adekvatumo trūksta“, – sako K. Lisauskas.
Kęstutis Lisauskas

Pvz., Vilniaus mieste nustatyta, kad mokiniai (studentai) gali pasinaudoti 70 proc. lengvatos dydžiu, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma. Pensininkams čia taikomas 50 proc. lengvatos dydis, tačiau lengvatos kiekviename rajone skiriasi.

K. Lisauską stebina, kad jau ir taip lengvatinis tarifas dar sumažinamas pasinaudojant lengvatomis studentams ar pensininkams ir kitoms grupėms. Šiemet lengvatinį GPM už verslo liudijimą mokėjo 2 iš 5 taip besiverčiančių asmenų.

„To nereikėtų iš viso arba reikėtų labai smarkiai susiaurinti. Pasakysiu pavyzdį – neseniai atsirado 70 proc. lengvata turto nuomai, jei turtą nuomoja studentas. Na tai įsivaizduojate, kaip padaugėjo turto dovanojimų, bet vadinkime lietuviškai – turto perrašymo – mastas. Ką daro tėvai tokiu atveju, aišku, dovanoja turtą studentui ir 5 metus moka mažesnį mokestį už verslo liudijimą. Aišku, lygiai tą patį daro su pensininkais ir visomis kitomis kategorijomis“, – sako K. Lisauskas.

Jis patikina, kad tokių lengvatų rūšis yra pati blogiausia, kadangi veda prie turto arba veiklos deklaravimo kito asmens vardu.

„Daug geriau būtų remti žmones tiesioginėmis išmokomis, kad jie galėtų reiptis į savivaldybę, savivaldybė nagrinėtų situaciją, skirtų pinigų, jei reikia, jei nereikia – neduotų. Tuomet, visų pirma, daugelis net nesikreiptų: kažkas patingėtų, kažkas negalvotų, kad gaus, kažkas nežinotų – jau krūva pinigų sutaupyta. Antra dalis kreiptųsi, bet negautų. Visiškai atvirkščiai reikėtų lengvatų sistemą konstruoti“, – siūlo K. Lisauskas.

Skaičius mažėja – traukiasi iš šešėlio

Gyventojų, kurie verčiasi pagal verslo liudijimus, mažėja. Skaičiuojant tik fizinius asmenis, kurie rinkosi tokį veiklos būdą vieną ar kelis kartus, pernai bent vieną dieną pagal verslo liudijimą vertėsi 90,45 tūkst. gyventojų – tai 8 procentais mažiau nei 2019 metais, rodo VMI duomenys.

Šiemet verslo liudijimais bent dieną iki spalio jau spėjo pasinaudoti 77,67 tūkst gyventojų – pirmą ir trečią ketvirtį verslo liudijimais naudojosi mažiau gyventojų nei pernai, tačiau antrą ketvirtį taip veikiančių buvo daugiau, tai gali būti susiję su karantinu pernai II ketv.

„EY“ mokesčių praktikos partneris K. Lisauskas mažėjimą priskiria gerėjančiai ekonominei situacijai.

„Ypač statybų, remonto, automobilių remonto sektoriuose, ne jokia paslaptis, žmonės prievarta dirbdavo su verslo liudijimais, nors faktiškai buvo organizuotose brigadose. Kai normalioms statybų bendrovėms, autoservisams pradeda trūkti darbuotojų ir jie moka gerus atlyginimus, užtikrinta socialinį draudimą ir saugumą, darbo valandas – čia yra tikroji priežastis. Žmonės tiesiog grįžta į darbo santykiuys, kur visada ir norėjo būti, bet gyvulių ūkis juos įgalino išstumti iš normalių darbo santykių“, – sako K. Lisauskas.

Jis paaiškina, kad verslo liudijimai yra viena sudėtinių vadinamojo „gyvulių ūkio“, kai skirtingos veiklos formos leidžia susimažinti mokesčius, dalių.

„Pvz., koks nors kirpėjas galėtų dirbti ir pagal darbo sutartį, ir pagal individualią veiklą, ir pagal verslo liudijimą. Bet jūs suraskite nors vieną kirpėją, dirbančią pagal darbo sutartį – nerasime turbūt nei vienos“, – kalbėjo K. Lisauskas, bet pripažino, kad dar didesnis „gyvulių ūkis“ egzistuoja individualią veiklą lyginant su darbo santykiais, taip pat ūkininkų gaunamos pajamas, ar mažosios bendrijos, leidžiančios dideles pinigų sumas išmokėti nemokant „Sodros“ įmokų.
Kęstutis Lisauskas

Nepaisant mažo GPM tarifo, verslo liudijimų turėtojai turi mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas, kurios apskaičiuotos nuo minimalaus atlyginimo. Tačiau įmokos apskaičiuojamos pagal deklaruotų dirbtų dienų skaičių – 20 darbo dienų per mėnesį kainuotų apie 65 Eur, kai 1 darbo diena – 3,26 Eur, rodo „Sodros“ skaičiuoklė. Jei asmuo nėra draustas, jis turi susimokėti visą PSD įmoką kiekvieną mėnesį.

„Už PSD ir VSD jie gauna sveikatos draudimą ir gauna pensijos draudimą – tai yra visiškai normalu“, – apžvelgė EY partneris K. Lisauskas.

Jis apgailestavo, kad kol kas mokesčių darbo grupė „nenuėjo toliau pakalbėjimų ir pamąstymų“, o konkrečių pasiūlymų sistemą peržiūrėti taip pat kol kas nėra. K. Lisauskas atkreipia dėmesį ir į tai, kad egzistuoja riba, po kurios darbuotojai gali pasitraukti į šešėlį.

„Yra ta riba, kuomet žmonės apskritai verslo liudijimo nepirks ir, kaip sakant, dirbs krūmuose. Gaila kad niekas tiksliai nežino, kur ta riba. Man asmeniškai atrodo, kad šiandieną tikrai būtų erdvės laipsniškai didinti verslo liudijimų kainas, galima panagrinėti, kiek vidutiniškai tie žmonės uždirba, koks efektyvus tarifas gaunasi. Jei jis gaunasi 2 proc. tai turbūt padidinti iki 3 proc. galima. Visiškai atsisakyti galbūt nėra realu, nes tokioms profesijoms, kaip savarankiškai dirbantis treneris, auklė ar pan., tai tikrai paprastas ir patogus apmokestinimo būdas“, – sako K. Lisauskas.

„Delfi“ jau skelbė apie tai, kad kitąmet nustoja galioti trys mokesčių lengvatos, kurios buvo susijusios su trijų rūšių verslo liudijimų panaikinimu: dar galima iki šių metų pabaigos patirtas išlaidas už pastatų, lengvųjų automobilių remonto ir vaikų priežiūros paslaugas dalinai susigrąžinti, deklaruojant pajamas.

„Pažymėtina, kad individualią veiklą vykdantys gyventojai nuolat skatinami mokėti ne fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o alternatyvų mokesčio mokėjimo būdą nuo veiklos rezultato (pelno). O šiuo atveju 3 metus galiojusios aplinkybės kaip tik sudarė prielaidas tikslinei gyventojų grupei prisitaikyti prie tokio mokesčio mokėjimo būdo, kuriuo skatinama ir toliau naudotis, ypač vertinant, kad jam taikomas mokesčio kreditas, leidžiantis veiklos pelną iki 20 tūkst. eurų apmokestinti tik 5 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu“, – kometare teigia Finansų ministerija.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Susiję straipsniai
Top naujienos