2017 metais įsteigta „Kevin LT“ savo pavadinimą į „Open Banking LT“ pakeitė 2020 metų kovo 2 dieną. Įmonės buveinės adresas – Vilniaus Konstitucijos pr. 21A, jai vadovauja Pavelas Sokolovas. Šiuo metu įmonės akcininkais yra 4 fiziniai asmenys, tarp kurių ir P. Sokolovas.

Nuo 2017 metų birželio 9 dienos iki 2020 metų liepos 21 dienos vienu iš įmonės akcininkų buvo ir Tadas Tamošiūnas, šiuo metu dirbantis įmonės „Kevin EU“ generaliniu direktoriumi.

2018 metais įsteigta „Kevin EU“ iš viso turi 30 akcininkų, tarp kurių Austrijoje, JAV, Suomijoje, Nyderlanduose, Estijoje ir Lietuvoje registruotos įmonės, fiziniai asmenys. Vienas jų – T. Tamošiūnas. Įmonės buveinės adresas – Lvovo g. 25-104, Vilnius.

Anksčiau skelbta, kad „Kevin“ yra pritraukusi 3,4 mln. eurų investicijų.

Siekė prisiteisti

Kaip nurodoma apeliacinį „Kevin EU“ ir „Open Banking LT“ skundą nagrinėjusio Vilniaus apygardos teismo 2021 metų rugpjūčio 12 dienos nutartyje, keturi asmenys (K. S., T. N., K. M. ir M. T. H.) siekė prisiteisti su darbo santykiais susijusias sumas.

Jie į pirmos instancijos – Vilniaus miesto apylinkės – teismą kreipėsi dėl neišmokėtų darbo užmokesčių, delspinigių, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, netesybų už uždelsimo atsiskaityti laiką ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Projektų ir produktų vadovu dirbęs K. S. iš abiejų atsakovių įmonių iš viso reikalavo 34.244,64 euro.

T. y. 6995,66 euro neišmokėto darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius), 309,4 euro delspinigių, 6808,5 euro kompensacijos už nepanaudotas atostogas (neatskaičius mokesčių) ir 20131,08 euro netesybų už uždelsimo atsiskaityti laiką (neatskaičius mokesčių).

Kaip paaiškinama nutartyje, pavėluoto atsiskaitymo su darbuotojais tvarka yra numatyta Darbo kodekse.

„Numatyta, jog darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su juo, darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių“, – rašoma dokumente.

K. S. teismui nurodė, kad 2018 metų sausio 2 dieną sudarė darbo sutartį su „Open Banking LT“ (buvusia „Kevin LT“) ir įsidarbino projektų vadovu, o nuo 2019 metų sausio 10 dienos pradėjo eiti produktų vadovo pareigas.

„K. S. teigė, kad 2018 metų vasario 14 dieną vienas iš „Open Banking LT“ akcininkų – T. Tamošiūnas – įsteigė naują juridinį asmenį – „Kevin EU“.

Anot ieškovo, jam buvo paaiškinta, kad atsakovei „Open Banking LT“ yra kliūčių gauti licenciją užsiimti mokėjimų generavimo veikla, todėl tam tikslui buvo įsteigta kita bendrovė analogišku pavadinimu, kurios vardu ir turėjo būti gauta Lietuvos banko licencija mokėjimo įstaigos veiklai ir užsiimti būtent tokio pobūdžio veikla. Ieškovui buvo paaiškinta, kad jo darbo pobūdis nesikeis ir, kad abi bendrovės priklauso tam pačiam akcininkui – T. Tamošiūnui, todėl tai yra normalu, kad ieškovas iš esmės tuos pačius darbus atliks abiejų bendrovių naudai ir interesais.

K. S. pažymėjo, jog tam, kad teisėtai galėtų atlikti tam tikras darbo funkcijas „Kevin EU“ naudai, jam buvo pasiūlyta užimti šios bendrovės valdybos nario vietą, su šiuo pasiūlymu ieškovas nurodo sutikęs.

K. S. nurodė, jog 2019 metų vasarą „Open Banking LT“ staiga pradėjo nebemokėti jam darbo užmokesčio, nurodydama, kad bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų. K. S. iš pradžių laukė, o po kelių mėnesių nebeturėdamas pragyvenimo šaltinio, vis klausinėdavo darbdavių apie tai, kada jam bus išmokėtas priklausantis darbo užmokestis, tačiau mainais vis gaudavo prašymą dar palaukti.

Galiausiai, nebematydamas kitos išeities K. S. pateikė prašymą dėl atleidimo iš darbo ir 2019 metų lapkričio 24 dieną buvo atleistas iš darbo pas „Open Banking LT“, o dar po mėnesio atšauktas ir iš „Kevin EU“ bendrovės valdybos nario pareigų. Nutraukiant su „Open Banking LT“ sudarytą darbo sutartį bei atšaukiant ieškovą iš „Kevin EU“ bendrovės valdybos nario pareigų, su juo nebuvo pilnai atsiskaityta“, – rašoma nutartyje.

Anot K. S., nors „Kevin EU“ buvo įsteigta kaip atskiras juridinis vienetas, faktiškai „Open Banking LT“ ir „Kevin EU“ buvo viena ir ta pati įmonė, tai, anot ieškovo, įrodo kelios aplinkybės:

„Open Banking LT“ akcininkas T. Tamošiūnas yra „Kevin EU“ bendrovės steigėjas ir vadovas, abi atsakovės faktiškai veiklą vykdo tose pačiose patalpose, esančiose adresu Konstitucijos g. 21A, Vilniuje.

Be to, „Open Banking LT“ nuo pat 2018 metų faktiškai jokios veiklos nevykdo ir pajamų negeneruoja, o 2019 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais didžioji dalis „Open Banking LT“ darbuotojų buvo oficialiai perkelta į „Kevin EU“.

Tiek „Open Banking LT“ akcininkas ir vadovas P. Sokolovas, tiek „Kevin EU“ akcininkas ir vadovas T. Tamošiūnas viešoje erdvėje prisistato, kaip „Kevin EU“ atstovai.

Abiejų atsakovių kasdienius administravimo darbus nuo pat „Kevin EU“ įsteigimo vykdė ta pati (įdarbinta „Kevin EU“) administratorė (ji taip pat nuo „Kevin EU“ įsteigimo dirbo dviems darbdaviams)

Abiejų bendrovių buhalteriją tvarko tas pats buhalterines paslaugas teikiantis subjektas; didžioji dalis „Kevin EU“ darbuotojų – anksčiau buvę „Open Banking LT“ darbuotojai; „Open Banking LT“ darbuotojų sukurta programa de facto naudojasi „Kevin EU“;

P. Sokolovas, būdamas „Open Banking LT“ akcininku ir vadovu, bendrauja su potencialiais investuotojais, prisistatydamas „Kevin EU“ vadovu“.

Kaip žinia, Konstitucijos g. 21A yra vienas „Quadrum“ verslo centro pastatų.

Nesutiko dėl darbo santykių

Nutartyje dėstoma, kad „Open Banking LT“ su K. S. ieškiniu nesutiko. Nors pripažino, kad susidūrus su finansiniais sunkumais, vėlavo sumokėti 2019 metų liepos–spalio mėnesių darbo užmokestį, nesutiko, kad ieškovas dirbo keliems darbdaviams.

„Nurodė, kad tarp darbo santykių šalių susiklostytų darbo keliems darbdaviams santykiai turėtų būti išpildytos visos šios sąlygos: sudaryta specialios rūšies (darbo keliems darbdaviams) sutartis, sutartyje turėtų būti nurodyti visi darbdaviai ir išskirtas pirmasis darbdavys, darbo funkcijos turi būti atliekamos visų sutartyje nurodytų darbdavių naudai“, – rašoma dokumente.

„Kevin EU“ su ieškiniu taip pat nesutiko. Nors pripažino, kad ieškovas buvo išrinktas bendrovės valdybos nariu, pastebėjo, kad tarp ieškovo ir bendrovės susiklostė valdybos nario civiliniai teisiniai santykiai, o ne darbo santykiai, kaip teigia ieškovas.

„Anot atsakovės, ji veiklą pradėjo vykdyti nuo 2020 metų vasario 28 dienos, šią aplinkybę patvirtina ataskaitų formos, teiktos Lietuvos bankui, ir raštai Lietuvos bankui dėl veiklos nevykdymo, taigi bendrovė pradėjo veiklą tuomet, kai ieškovas jau buvo atšauktas iš valdybos nario pareigų.

„Kevin EU“ pažymėjo, kad priešingai nei teigia ieškovas, bendrovių akcininkai, buveinės adresas nėra tapatūs; be kita ko, bendrovių veiklos nėra tapačios, „Kevin EU“ vykdo licencijuotą veiklą pagal Lietuvos banko išduotą mokėjimo įstaigos licenciją Nr. 36 ir jos veikla susijusi konkrečiai yra mokėjimo paslaugų teikimu, o „Open Banking LT“ veikla yra kompiuterių programinės įrangos kūrimas.

Atkreipė dėmesį, jog „Kevin EU“ vadovas yra T. Tamošiūnas, o „Open Banking LT“ – P. Sokolovas. Pažymėjo, kad ieškovo teiginys, jog abiejų atsakovių buhalteriją tvarko ta pati įmonė, neturi teisinės reikšmės kvalifikuojant ieškovo ir „Kevin EU“ santykius. Nurodė, kad ieškovas savo prašymą grindžia pamąstymais ir teiginiais, neva P. Sokolovas („Open Banking LT“ vadovas) bendrauja su potencialiais investuotojais prisistatydamas „Kevin EU“ vadovu ir pan., nepateikdamas tai pagrindžiančių įrodymų“, – dėstoma nutartyje.

Vyresnysis programuotojas

Į K. S. atvejį panašūs ir kiti trys ieškovai. Vyresniuoju programuotoju dirbęs T. N. iš abiejų atsakovių įmonių iš viso reikalavo 53.265,06 euro.

T. y. 519,61 euro neišmokėto darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius), 17406,32 euro neišmokėto darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčius), 661,23 euro delspinigių, 4770 eurų kompensacijos už nepanaudotas atostogas (neatskaičius mokesčių) ir 29.907,9 euro netesybų už uždelsimo atsiskaityti laiką (neatskaičius mokesčių).

T. N. nurodė, kad 2017 metų rugpjūčio 14 dieną sudarė darbo sutartį su „Open Banking LT“ (buvusia „Kevin LT“) ir įsidarbino vyresniuoju programuotoju. Ieškovas buvo atsakingas už programinio kodo pagal pateiktus reikalavimus kūrimą, testavimą ir palaikymą bei kilusių problemų sprendimą programinėje bei produktų architektūros srityse.

„T. N. nurodė analogiškas aplinkybes kaip ir ieškovas K. S. dėl „Kevin EU“ įsteigimo bei ieškovo vertinimu susiklosčiusio darbo abejoms bendrovėms (dviems darbdaviams). T. N. nurodė, kad 2019 metų sausio 10 dieną jam buvo pasiūlyta pasirašyti naujos redakcijos darbo sutartį, ženkliai pakilo ir ieškovo atlyginimas.

2019 metų vasarą „Open Banking LT“ staiga pradėjo nebemokėti ieškovui darbo užmokesčio, nurodydama, kad bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų. Galiausiai, 2019 metų gruodžio 10 dieną ieškovo ir atsakovių darbo santykiai nutrūko, tačiau nei „Open Banking LT“, nei „Kevin EU“ su ieškovu už darbą nuo 2019 metų rugpjūčio iki pat darbo santykių pasibaigimo neatsiskaitė, jam taip pat nebuvo išmokėta kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Atsakovių veiklos sąsajumą ieškovas įrodinėjo tais pačiais teiginiais kaip ir K. S.“, – rašoma dokumente.

Savo ruožtu „Kevin EU“ nurodė, kad bendrovė ir ieškovas niekuomet nesudarė nei darbo sutarties, nei paslaugų teikimo sutarties, ieškovas neatliko bendrovėje jokio darbo, neteikė jokių paslaugų ir neužėmė jokių pareigų.

„Bendrovė veiklą pradėjo vykdyti nuo 2020 metų vasario 28 dienos. Ši aplinkybė patvirtina, kad ieškovas net teoriškai negalėjo atlikti jokio darbo bendrovėje“, – teigė „Kevin EU“.

„Open Banking LT“ nurodė, kad T. N. pas juos kūrė programinę įrangą, tačiau „Open Banking LT“ niekuomet nevykdė mokėjimų įstaigų veiklos ir niekuomet nesikreipė į kompetentingas institucijas dėl mokėjimo licencijos išdavimo.

„Atsakovės vykdoma veikla yra susijusi su programinės įrangos kūrimu (atsakovė kūrė platformą startuoliams, tačiau programa nebuvo pabaigta). Šios platformos šiuo metu nenaudoja jokie kiti juridiniai asmenys“, – teigė „Open Banking LT“.

„Open Banking LT“ sutiko, kad vėlavo sumokėti 2019 metų liepos–gruodžio mėnesių darbo užmokestį, tačiau pažymėjo, kad ieškovas nebuvo sudaręs sutarties dviem darbdaviams, nebuvo įvykdyta nei viena tokios sutarties sąlyga.

Informacijos apsaugos vadovas

Informacijos apsaugos vadovu dirbęs K. M. iš abiejų atsakovių įmonių iš viso reikalavo 74.156,71 euro.

T. y. 2000 eurų neišmokėto darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius), 26916,52 euro neišmokėto darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), 1087,1 euro delspinigių, 3825,6 euro kompensacijos už nepanaudotas atostogas (neatskaičius mokesčių), 314,51 euro atostoginių (neatskaičius mokesčių) ir 40.012,98 euro netesybų už uždelsimo atsiskaityti laiką (neatskaičius mokesčių).

K. M. nurodė, kad nuo 2019 metų sausio 10 dienos pagal su „Open Banking LT“ (buvusia „Kevin LT“) sudarytą darbo sutartį dirbo informacijos apsaugos vadovu. Jis teigė, kad faktiškai, vykdė šias funkcijas ir „Kevin EU“. Atsakovių veiklos sąsajumą įrodinėjo analogiškomis aplinkybėmis kaip ir ieškovas K. S.

„K. M. nurodė, kad 2019 metų vasarą „Open Banking LT“ staiga pradėjo nebemokėti ieškovui darbo užmokesčio, nurodydama, kad bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų. Galiausiai, 2019 metų lapkritį ieškovo ir atsakovų darbo santykiai nutrūko, tačiau nei „Open Banking LT“, nei „Kevin EU“ su ieškovu už darbą nuo 2019 metų liepos iki pat darbo santykių pasibaigimo neatsiskaitė, jam taip pat nebuvo išmokėta kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Ieškovas darbdavių veiklos bendrumą įrodinėja tais pačiais teiginiais kaip ir kiti ieškovai. Ieškovas nurodė, kad pasibaigus šalių darbo santykiams atsakovės su ieškovu tyčia neatsiskaitė atleidimo iš darbo dieną, o duomenų, kad uždelsimas atsiskaityti įvyko dėl ieškovo kaltės, byloje nėra“, – rašoma nutartyje.

„Open Banking LT“, kaip ir K. S. atveju, nurodė, kad vėlavo sumokėti 2019 metų liepos–lapkričio mėnesių darbo užmokestį, tačiau pažymėjo, kad ieškovas nebuvo sudaręs sutarties dviem darbdaviams, nebuvo įvykdyta nei viena tokios sutarties sąlyga.

Savo ruožtu „Kevin EU“ nurodė, kad K. M. nedirbo dviem darbdaviams ir darbdaviai nevykdo tapačios veiklos.

Debesų inžinerijos mechanikas

Ketvirtasis darbuotojas – M. T. H. iš abiejų atsakovių įmonių reikalavo 19711.35 euro neišmokėto darbo užmokesčio, 0,07 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną ir 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio netesybų.

Teismas įmonėms vėliau nustatė jam sumokėti reikalautus 19711,35 euro, 1578,85 euro delspinigių ir 42802,2 euro netesybų už uždelsimo atsiskaityti laiką (neatskaičius mokesčių). Iš viso: 64.092,4 euro.

M. T. H. nurodė, kad nuo 2018 metų lapkričio 20 dienos dirbo „Open Banking LT“ (buvusioje „Kevin LT“) debesų inžinerijos mechaniku. Nurodė, jog įsteigus „Kevin EU“, ieškovui buvo paaiškinta, kad nuo šiol jis tuos pačius veiksmus – debesų sistemų architektūrą ir palaikymą – vykdys abiejų bendrovių naudai, nes iš esmės tai yra viena ir ta pati įmonė, tik turinti skirtingus juridinius pavadinimus, nes esą taip reikia dėl teisinių niuansų.

„M. T. H. pažymėjo, kad 2019 metų kovą „Open Banking LT“ staiga pradėjo vėluoti mokėti atlyginimą ieškovui. O 2019 metų vasarą staiga pradėjo apskritai nebemokėti ieškovui darbo užmokesčio, nurodydama, kad bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų. Galiausiai, ieškovui pareiškus, kad jis nei „Open Banking LT“, nei „Kevin EU“ naudai daugiau nebedirbs, jam buvo pasiūlyta pasirašyti sutartį su „Kevin EU“, kuri esą neturėjo jokių finansinių sunkumų ir buvo pajėgi laiku mokėti darbo užmokestį darbuotojams.

M. T. H. pažymėjo, kad ieškovas sutiko, todėl 2019 metų lapkričio 29 dieną jo darbo sutartis su „Open Banking LT“ buvo nutraukta ir 2019 metų gruodžio 2 dieną jis jau pasirašė darbo sutartį su „Kevin EU“.

Tačiau galiausiai, M. T. H. įsitikino, kad „Open Banking LT“ ir „Kevin EU“ ir toliau jį apgaudinėja, pažadų atsiskaityti už 2019 metų antrą pusmetį atliktą darbą nevykdo, todėl netrukus, 2020 metų vasario 13 dieną M. T. H. ir „Kevin EU“ darbo santykiai taip pat nutrūko, tačiau nei viena iš atsakovių už darbą nuo 2019 metų liepos iki pat darbo santykių su „Open Banking LT“ teisinio pasibaigimo, t. y. 2019 metų lapkričio 29 dienos, neatsiskaitė, jam taip pat nebuvo išmokėta kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas“, – rašoma dokumente.

„Open Banking LT“ nesutiko, kad ieškovas dirbo keliems darbdaviams, nes nebuvo darbo sutarties dviem darbdaviams.

Tuo metu „Kevin EU“ nurodė, kad 2019 metų lapkričio 29 dieną sudarė darbo sutartį su ieškovu, kuria M. T. H. buvo įdarbintas ir pradėjo bendrovėje eiti debesų kompiuterijos architekto pareigas.

„Darbo sutartyje ieškovas ir „Kevin EU“ susitarė dėl 886 eurų („popieriuje“) darbo užmokesčio. „Kevin EU“ ir atsakovės sulygtas darbo laikas buvo 20 val. per mėnesį.

2020 metų vasario 13 dieną ieškovo darbo sutartis buvo nutraukta, „Kevin EU“ darbo sutarties paskutinę dieną tinkamai atsiskaitė su ieškovu. Nesutiko, kad ieškovas dirbo dviem darbdaviams“, – dėstoma nutartyje.

Ten pat pastebima, kad teismo posėdžio metu atsakovių atstovai nesutiko su ieškinių reikalavimais ta dalimi, kad atsakovas „Kevin EU“ yra atsakinga už atsakovo „Open Banking LT“ prievoles solidariai.

Įvertino įrodymus

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 metų gegužės 6 dienos sprendimu ieškovų ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė nurodytas sumas.

„Teismas pažymėjo, kad rašytiniai įrodymai nuosekliai patvirtina ieškovų poziciją, jog tiek vienos, tiek kitos bendrovės veikla buvo vykdoma vienose patalpose (Konstitucijos pr. 21A, Vilnius), abiejose bendrovėse vadovaujančias pareigas ginčo laikotarpiu ėjo T. Tamošiūnas, kuris ieškovų paaiškinimais, jiems teikdavo kasdienes užduotis bei valdingus nurodymus, susijusius tiek su vienos, tiek su kitos bendrovės veikla.

Teismas, vadovaudamasis rašytiniais duomenimis nustatė, jog chronologiškai pateikti duomenys patvirtina, kad labai aiškiai matoma tokia aplinkybė, jog mažėjant „Open Banking LT“ darbuotojų skaičiui atitinkamai didėjo „Kevin EU“ darbuotojų skaičius.

Teismas vertino, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog „Open Banking LT“ (buvusi „Kevin LT“) ir „Kevin EU“ veikla buvo susijusi, pranešime Lietuvos bankui teikiamas vienas pavadinimas KEVIN, viešuose duomenyse internete taip pat nurodomas pavadinimas kevin, kas vidutiniam, apdairiam, išsilavinusiam asmeniui, gali sudaryti įspūdį, jog kalbama apie tam tikrą produktą/paslaugą ar prekės ženklą bendrai, o ne apie konkrečią atskirą įmonę, kaip teigia atsakovės.

Teismas pažymėjo, kad ieškovas T. N. pateikė duomenis, kad jo naudojamas elektroninio pašto adresas buvo t.@getkevin.eu, naudojamos internetinės platformos pavadinimas buvo getkevin.eu. Bylos nagrinėjimo metu visi ieškovai patvirtino, kad jų elektroninis paštas baigiasi @getkevin.eu. Teismas darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju visi ieškovai byloje įrodė, jog iš esmės jų darbo funkcijos buvo atliekamos abiejų atsakovių „Open Banking LT“ bei „Kevin EU“ naudai, darbo laikas nebuvo skirstomas kiekvienam darbdaviui atskirai vienu metu darbuotojai vykdė kelių darbdavių užduotis.

Teismas vadovavosi kasacinio teismo išaiškinimais, kuriuose pažymima, kad jeigu darbo sutarties šalių susitarimas dėl darbo apmokėjimo sąlygų nenustatytas, šią darbo sutarties spragą turi užpildyti bylą nagrinėjantis teismas“, – dėstoma dokumente.

Kadangi, pirmosios instancijos teismas nustatė, jog ieškovai nagrinėjamu atveju dirbo abiems darbdaviams (atsakovėms) tuo pačiu metu, darbo laikas nebuvo skirstomas, vienu metu kelių darbdavių naudai buvo vykdomos tokio pat pobūdžio ir kvalifikacijos reikalaujančios užduotys, todėl sprendė, jog abiems atsakovėms kilo prievolė atsiskaityti su ieškovais už jų atliktą darbą lygiomis dalimis.

Teikė apeliaciją

Tačiau „Kevin EU“ ir „Open Banking LT“ su tokiu teismo sprendimu nesutiko. Buvo siekiama K. S., T. N., K. M., M. T. H. grąžinti „Kevin EU“ sumas, kurias ieškovai gavo Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, vykdant skubiai, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Atsakovių įsitikinimu, nors pirmosios instancijos teismas nenustatė (ir nenustatinėjo), kad ieškovai bei atsakovės galėjo turėti tikslą ir ketinimą sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, civilinėje byloje esantys įrodymai ir nustatytos aplinkybės patvirtina, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių nebuvo susitarimų dėl darbo keliems darbdaviams. Šias aplinkybes, anot atsakovių įrodo šios aplinkybės:

„Ieškovų darbo teisinių santykių pradžia (ir darbo sutarčių sudarymo laikotarpis); teigia, jog ieškovų K. S. ir T. N. darbo sutarčių su atsakove „Open Banking LT“ sudarymo metu atsakovė „Kevin EU“ nebuvo įsteigta, todėl minėtų darbo sutarčių sudarymo metu bendrovė net neegzistavo, todėl negalėjo būti ir ketinimų sudaryti darbo sutartį keliems darbdaviams. Anot atsakovių, tarp ieškovų K. S. ir T. N. darbo teisiniai santykiai su atsakove „Kevin EU“ iš viso nebuvo susiklostę; tuo tarpu pažymi, jog su ieškovais K. M. ir M. T. H. atsakovė „Kevin EU“ buvo sudariusi atskiras darbo sutartis dėl konkrečių darbo funkcijų atsakovės naudai atlikimo.

Ieškovų elgesys tiek iki civilinės bylos inicijavimo, tiek civilinės bylos nagrinėjimo metu; teigia, jog ieškovai darbo pas atsakovę „Open Banking LT“ metu, taip pat darbo ginčų nagrinėjimo darbo ginčų komisijoje metu laikėsi pozicijos, jog jie dirbo pas atsakovę „Open Banking LT“, išimtinai jos naudai ir interesams.

Tik vėliau po konsultacijų su teisininkais pakeitė savo poziciją dėl darbo dviems darbdaviams; Taip pat teigia, jog civilinės bylos duomenys patvirtina, jog dėl neišmokėto darbo užmokesčio ieškovai kreipėsi tik į atsakovę „Open Banking LT“ ir jos vadovą“, – be kita ko dėstoma nutartyje.

Ten pat nurodoma, kad „Open Banking LT“ teigia, jog ieškovai neįsipareigojo ir objektyviai negalėjo įsipareigoti tą pačią darbo funkciją vykdyti abiejų atsakovių naudai, nes atsakovių veiklos yra visiškai skirtingos.

Savo ruožtu visi keturi buvę darbuotojai prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

„Ieškovai pažymi, jog darbo dviem darbdaviams teisiniai santykiai gali susiklostyti bet kuriuo darbo santykių metu ir nebūtinai darbuotojas nuo pat pradžių turi būti įdarbinamas tam, kad atliktų tą pačią darbo funkciją kelių darbdavių naudai – tokia būtinybė gali atsirasti ir vėliau, kaip ir atsitiko ginčo atveju.

Be kita ko, teigia, jog abiejų atsakovių 2018 metų ir 2019 metų pateiktų finansinių atskaitomybių duomenys patvirtina ieškovų teiginį, kad, nors oficialiai jie ir buvo įdarbinti tik pas atsakovę „Open Banking LT“, bet faktiškai darbo funkcijas vykdė ir atsakovės „Kevin EU“ naudai ir interesais, kuri, kaip matyti iš finansinės atskaitomybės turinio ir generavo pajamas, išlaidas. Anot ieškovų, jeigu faktiškai aktyvią atskirą veiklą būtų vykdžiusi „Open Banking LT“, tai būtų atsispindėję jos finansinėje atskaitomybėje“, – rašoma nutartyje.

Juridinių asmenų registro duomenimis, „Open Banking LT“ 2017, 2018, 2019 pajamų neturėjo. 2020 metais gavo 6325 eurus pajamų, patyrė -1148 eurų nuostolį.

Tuo metu „Kevin EU“ 2018 metais pajamų negavo, patyrė -7089 eurų nuostolį, 2019 metais pajamų negavo, patyrė -85562 eurų nuostolį, 2020 metais gavo 3386 eurus pajamų, patyrė -537.241 euro nuostolį.

Ieškovai dar išdėstė, kad iš internetinių puslapių Linked.in, Twitter, cointacular.com., bitcointalk.org, cryptoprobe.net matyti, kad juose buvo nurodomas vienas bendrovių pavadinimas: „KEVIN“.

„Internetiniame puslapyje icolisto.com pristatant komandos narius nurodoma, kad „KEVIN“ komandos nariai yra P. S., T. T., T. N. ir kiti. Kevin platformos komandos nariais nurodomi visi ieškovai K. S., T. N., K. M. bei M. T. H.“, – rašoma dokumente.

Byloje pateiktame aprašyme, kas yra „KEVIN“ (paslaugos) nurodoma, kad tai bankininkystės paslaugų agregatorius (pagal PSD2 direktyvą, kriptovaliutų piniginė, mokėjimo kortelė, kriptovaliutų prekybos platforma, „Cashback“, „Diskonto“ ir „Bounty“ paslaugų teikėjas, omnikanalė mokėjimų sistema (mokėjimo kortelių aptarnavimas), dirbtinio intelekto robotas, analizuojantis ataskaitas ir generuojantis reitingą, pagrįstą klientų finansine veikla, taikomojo programavimo sąsajų (API) sprendimai kitiems finansų rinkos dalyviams.

Nurodoma, kad „KEVIN“ pagrindiniai prioritetai yra techninių sprendimų kūrimas ir tinklo plėtra, susiejant daugiau bankų ir kitų finansų rinkos dalyvių, 2018 metais planuojama prijungti daugiau nei 30 bankų (25 Europos bankus ir 5 bankus iš NVS šalių). Nurodoma, kad „KEVIN“ komanda nuolat auga ir joje yra 22 aukštos kvalifikacijos specialistai, nurodoma, kad pagrindinė būstinė yra Vilniuje. Prie kontaktų nurodoma: p.@getkevin.eu, Konstitucijos pr. 21A. Vilnius. Pabrėžia, kad P. Sokolovas yra „Open Banking LT“ vadovas, kuris „Kevin EU“ oficialiai įdarbintas niekada nebuvo.

Taip pat paaiškinama, kad ieškovai su reikalavimais dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų kreipėsį į „Open Banking LT“ vadovą būtent todėl, kad jį laikė pirmuoju darbdaviu, atstovaujančiu tiek savo, tiek antrojo darbdavio („Kevin EU“) interesus.

„Ieškovai, kreipdamiesi į darbo ginčų komisiją dėl su darbo santykiais susijusių sumų prisiteisimo atsakovais nurodė abu darbdavius – „Open Banking LT“ ir „Kevin EU“, – rašoma nutartyje.

Paliko nepakeistą

Kaip pastebėjo apeliacinį skundą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl ieškovų ieškinių reikalavimų pagrįstumo atsakovės „Open Banking LT“ atžvilgiu. Taip pat byloje nėra ginčo dėl ieškovų ieškinių reikalavimų dydžio.

„Vertindama byloje surinktus duomenis, nustatytas ir išdėstytas faktines aplinkybes, ginčui aktualų teisinį reguliavimą, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ginčo teisinių santykių pobūdį ir tinkamai vertino, jog tarp ieškovų ir atsakovių susiklostė darbo keliems darbdaviams teisiniai santykiai – ieškovai vykdė darbo funkcijas abiejų atsakovių naudai, o darbuotojų darbo laikas nebuvo skirstomas kiekvienam darbdaviui atskirai, taigi, vienu metu ieškovai vykdė kelių darbdavių deleguojamas darbo užduotis, neskirstydami šių funkcijų skirtingiems darbdaviams“, – rašoma nutartyje.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 metų gegužės 6 dienos sprendimas paliktas nepakeistas.

Keturiems darbuotojams taip pat priteista po 1,2 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų. Dar 2668 eurai iš atsakovių priteisti valstybės naudai.

„Sodros“ duomenimis, „Open Banking LT“ šiuo metu darbuotojų neturi.

Tuo metu „Kevin EU“ spalio 18 dieną turėjo 88 darbuotojus, kuriems rugpjūtį mokėtų atlyginimų vidurkis siekė 2869,85 euro „popieriuje“ (apie 1736 eurai „į rankas“). Vyrams teko 3272,80 euro (1980 „į rankas“), moterims 2093,79 euro (1295 eurai „į rankas“).

Ketina skųsti

Kaip „Delfi“ nurodė Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Lina Nemeikaitė, 2021 metų rugpjūčio 12 dienos sprendimas byloje yra įsiteisėjęs.

„Kevin“ atstovai galėjo jį per 30 dienų apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau to nepadarė.

Tačiau, kaip nurodė jų atstovas R. Buračas, skundą ketinama teikti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Į jį galima kreiptis per 3 mėnesius nuo skundžiamo nuosprendžio, sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos.

„Kevin EU“ yra 15 Europos Sąjungos valstybių veikianti įmonė, turinti daugiau nei 100 darbuotojų. „Kevin EU“ niekada nevėlavo atsiskaityti su darbuotojais ir nėra buvusi skolinga nei vienam savo darbuotojui. Teismo sprendimą ketiname skųsti Aukščiausiajam Teismui“, – „Delfi“ raštu atsakė R. Buračas.

Kaip nurodoma, 2021 metų sausio 26 dieną siliconcanals.com paskelbtoje publikacijoje, „Kevin“ iš viso yra pritraukusi 3,4 mln. eurų investicijų.

„400 tūkst. eurų gauta iš „Startup Wise Guys“, 1,5 mln. eurų yra skyrę Europos verslo angelai iš finansų ir draudimo sektorių“, – rašoma publikacijoje.

„Delfi“ kelis kartus teiravosi, ar šios investicijų sumos vis dar tikslios, tačiau „Kevin“ atstovai į šiuos klausimus neatsakė.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (20)
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės