Dalyvauja dešimt įmonių

Pageidavimą dalyvauti projekte „Mažai taršių miesto autobusų keitimas atnaujinant autobusų parko transporto priemones“ norą pareiškė dešimt Lietuvos autobusų parkų – Telšių, Raseinių, Ukmergės, Marijampolės, Panevėžio, „Vilniaus viešasis transportas“, „Kauno autobusai“, „Klaipėdos autobusai“, „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir Šiaulių „Busturas“.

Numatyta, jog vežėjai už parduotus taršos leidimus iš viso galėtų įsigyti apie šimtą naudojančių suspaustas gamtines dujas (SGD) bei hibridinių - varomų elektra bei SGD – autobusų. Pastarąsias transporto priemones Europoje gamina tik dvi Ispanijos įmonės – „Castrosua“ bei „Tata Hispano“.

Originalius hibridinius autobusus nuspręsta paskirstyti po vieną kiekvienai iš projekte dalyvaujančių keleivinio transporto įmonių. Be jų, vilniečiams skirta lėšų įsigyti 21, kauniečiams – 14, klaipėdiečiams – 11, šiauliečiams, telšiškiams ir panevėžiečiams – po 8, marijampoliečiams – 7, raseiniškiams – 6, ukmergiečiams – 5, elektrėniškiams – 3 SGD autobusams.

Pirmasis – be rezultatų

Iš pradžių viešųjų pirkimų konkursą autobusams už parduotus vadinamuosius taršos leidimus pirkti patikėta organizuoti Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA), kuri paskelbė atvirą konkursą pagal vežėjų pateiktus įgaliojimus. Tuomet gauti du pasiūlymai pagaminti autobusus Lietuvos keleivinio transporto įmonėms. Juos pateikė „Tata Hispano“ bei jungtinės veiklos sutartį sudariusios įmonės „Transmitto“, IVECO bei „Castrosua“.

Tačiau, atlikusi tiekėjų kvalifikacijos vertinimą, CPVA nustatė, kad nė vienas iš pasiūlymus pateikusių viešojo pirkimo dalyvių neatitiko numatytų reikalavimų. Abu pasiūlymai buvo atmesti, o CPVA informavo Aplinkos ministeriją, jog naujo ekologiškų transporto priemonių pirkimo konkurso dar kartą vykdyti negalės.

Skelbti konkursą nuspręsta suteikti galimybę vienam iš pareiškėjų, jau anksčiau vykdžiusiam panašius pirkimus ir turinčiam patirties. Pasirinkta bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“. Naujai paskirta institucija sudarė viešųjų pirkimų komisiją, į kurią įėjo ir kitų pareiškėjų – projekte dalyvaujančių keleivinio transporto įmonių – atstovai.

Dalyvis – vienas

Paskelbus viešųjų pirkimų konkursą, gautas tik vienas pasiūlymas pateikti autobusus šalies vežėjams – tai jungtinės veiklos sutartį sudariusios įmonės „Transmitto“, IVECO bei „Castrosua“.

„Drauge su komisijos nariais iš kitų autobusų parkų išnagrinėję pateiktus dokumentus, kai kuriuos kvalifikacinius reikalavimus turėjome patikslinti. Po susirašinėjimo procedūrų nustatėme, kad „Transmitto“ bei „Castrosua“ pasiūlymas yra tinkamas. Birželio 10-ąją atplėšėme voką su gamintojų pasiūlyta kaina. Dar kartą išnagrinėję gamintojų pasiūlymus, jau galėsime su gamintojais pasirašyti sutartį dėl šimto autobusų surinkimo Lietuvos įmonėms. Tikimės, kad sutartis bus pasirašyta jau kitą savaitę“, - aiškina bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ technikos direktorius Juozapas Grabys.

Autobusai, kuriuos siūlo vienintelis konkurso dalyvis, bus gaminami ant IVECO važiuoklės, juose bus sumontuotas itališkas variklis bei kiti vakarietiški agregatai. Kėbulas – ispanų „Castrosue“.