Lietuvos žurnalistų sąjungos, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos ir Biržų rajono savivaldybės įsteigtos premijos tikslas – apdovanoti žurnalistą už geriausius žurnalistikos darbus (straipsnius, publikacijas, televizijos ir radijo laidas) arba iniciatyvas, ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai.

Šiemet vertinimo komisija iš šešių pretendentų išrinko būtent V. Savukyną. Komisijoje dirbo Janina Bagdonienė, Idalija Marcinkevičiūtė, Danielius Mickevičius (komisijos pirmininkas), Juozas Šalkauskas, Aistė Žilinskienė ir D. Radzevičius.

Konkursui šiemet buvo pateikti šie darbai: Vytauto Bagdono knyga „Tumų Juozuko vaikystės pasaka“, Laimos Sendrauskienės straipsniai, publikuoti Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“, Živilės Kavaliauskaitės straipsnių ciklas, publikuotas dienraštyje „Šiaulių kraštas“ ir knyga „NATO oro policijos misijos dešimtmetis“, Agnės Grinevičiūtės Pasvalio krašto kultūros ir istorijos žurnalas „Šiaurietiški atsivėrimai“, Povilo Sigito Krivicko straipsniai ir Virginijaus Savukyno televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ bei knyga „Įžvalgos“.

Kaip rašo D. Radzevičius, vertinimo komisija nutarė 2015 metų Antano Macijausko premiją ir 579,24 EUR (du tūkstančius Lt) piniginį prizą skirti V. Savukynui už istorine tematika visuomenę šviečiantį laidų ciklą „Istorijos detektyvai“ ir žurnalistines iniciatyvas, ugdančias pilietinį patriotizmą. Premijos laureatas gaus ir specialų diplomą bei S. Makaraičio sukurtą medalį. Kaip ir kasmet laureatas oficialiai apdovanojamas Biržų miesto šventės metu. Šiemet ši šventė vyks rugpjūčio 1 dieną.

Ta proga V. Savukynas dalinasi savo mintimis apie Biržų krašto išskirtinumą, lietuvių tapatybės sąsajas su Lietuvos patriotais bei prieš 20 metų vykusius savo kūrybinius ieškojimus A. Macijausko gimtajame krašte.

Antanas Macijauskas (gimė 1874 m. kovo 31 d. Pasvaliečiuose, Pabiržės valsčiuje, mirė 1950 m. kovo 28 d., palaidotas Pabiržėje, Biržų rajone) – Lietuvos inžinierius, publicistas, visuomenės veikėjas, Didžiojo Vilniaus seimo delegatas. 1900 m. Sankt Peterburge išleido lietuvišką žemėlapį „Žemėlapis lietuviškai latviško krašto“. Cenzūrai uždraudus jo platinimą, Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos viršininkui kunigaikščiui N. V. Šachovskojui iškėlė bylą ir ją laimėjo įrodęs, kad lietuviškosios spaudos draudimas – juridiškai neteisėtas. Mat, nebuvo išleista jokio įsakymo spaudai lietuviškomis raidėmis drausti. Ši byla buvo vienas pagrindų baigti spaudos draudimą.