Vincas Mykolaitis-Putinas

33 straipsnių

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893 m. sausio 6 d. Pilotiškėse, Marijampolės apskritis – 1967 m. birželio 7 d. Kačerginėje, Kauno rajonas. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.) – XX a. pradžios Lietuvos poetas ir prozininkas, dramaturgas. Labiausiai žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu „Altorių šešėly“.

Dalia Daškevičiūtė

„Mes – dviejų karų žmonės – gal ir išliksime fiziškai sveiki, bet dvasinio invalidiškumo jau ir dabar turime nemaža“, – tokiais žodžiais 1943 m. laiške Vincui Krėvei guodėsi Vincas Mykolaitis-Putinas. Rašytojas visą gyvenimą jautėsi blaškomas ne tik išorinių priežasčių, tokių kaip du pasauliniai kar...

Vytautas Bikulčius

Truputis priešistorės. Birželio pradžioje eidamas pro Vytauto Kasiulio dailės muziejų, atkreipiau dėmesį, kad ant pastato frontono nebėra pavadinimo, nors jo raidės anksčiau iš toli buvo matyti. Suklusau, nes niekur žiniasklaidoje ar medijose šis atvejis nebuvo aptariamas.

Irena Balčiūnienė

1940 m. rudenį Mykolaičiui-Putinui teko važiuoti į Maskvą ir dalyvauti, rengiant vadinamąją meno dekadą. Nurodyta, kad lietuvių kultūrą reprezentuotų tik iki 1917 m. ir po 1940 m. birželio 15 d. sukurti profesionaliojo meno kūriniai. Ši primestinė akcija, kurią surengti planuota 1941 m., neįvyko, ne...

Prof. habil. dr. Arnoldas Piročkinas

Ir pavienį žmogų, ir visą žmoniją supa gausybė visokiausių reiškinių. Daugelį jų stengiamasi suvokti, vienaip ar kitaip įvertinti. Bene lengviausiai įvertinami fiziniai reiškiniai, kuriems nesunkiai pritaikomos paprastesnės ar sudėtingesnės matematikos, fizikos formulės. Iš patirties žinome, kad vie...