viešasis administravimas

3 straipsnių

Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d.). Platesne prasme - netgi tam tikra atsakomybės rūšis.

prof. Šarūnas Liekis, Vytauto Didžiojo universitetas

Valstybės tarnybos įstatymo sumanymas parengimo stadijoje buvo uoliai saugomas nuo kritikų, o dialogas su pasiūlymų teikėjais buvo imituojamas. Rengėjai atsiribojo ir ignoravo valstybinių organizacijų valdymo reformų ir pokyčių teorinę analizę. Nenorėta įsigilinti ir atsižvelgti į viešojo administra...

Arvydas Guogis, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto profesorius

Šiuolaikinis pasaulis iškelia žmogaus protui ir veiklos vystymui ypatingai sunkius iššūkius ir problemas. XX amžiaus teorijos ir sprendimai dažnai nebeatitinka naujų, komplikuotų globalaus XXI amžiaus sąlygų, kai nebegalioja ankstesni dėsningumai, vyksta klimato kaita, prieštaringai vystosi tarptaut...