Vacys Paulauskas

7 straipsnių

Matas Jonaitis

Ir ko tik meškeriotojai nesugalvoja, norėdami sugauti kokią nors žuvelę… Apie vieną tokių, iš pirmo žvilgsnio keistą žūklės būdą, man papasakojo mano geras bičiulis Vacys Paulauskas. Jis su savo meškeriojimo būrelio auklėtiniais mėgdavo juo meškerioti vėlų rudenį ir žiemą ešerius nuo įvairių betonin...

Matas Jonaitis

Spalio 9 d. popietę LR Aplinkos ministerijos salėje vyko konferencija, skirta paminėti Juozo Savicko šimtosioms metinėms. Joje buvo apžvelgta šio garbaus ir iškilaus žmogaus įtaka Lietuvos meškeriojimo istorijai bei aptarti nūdienos mūsų šalies meškeriotojų pasiekimai ir problemos.

Matas Jonaitis

Kartais planuoji žvejybą vienaip, o išeina visai kitaip. Taip nutiko mums su bičiuliu Vaciu Paulausku, geriau Lietuvos meškeriotojams žinomu Dėdės Vacio vardu. Jis ilgus metus auklėjo jaunąją kartą, mokė žvejybos gudrybių, o dabar džiaugiasi užtarnautu poilsiu ir kartais dar parašo... Taigi, mes su ...

Matas Jonaitis

Daugelis jį pažįstame kaip Dėdę Vacį – tai žmogus, didelę dalį savo gyvenimo paskyręs jauniesiems meškeriotojams. Ne viena diena ir naktis praleista jo ir jaunųjų gamtos mylėtojų įrenginėjant dirbtines nerštavietes, saugant neršiančias žuvis, įveisiant ežerus ir juos prižiūrint. O kur dar ilgi vakar...