Triukšmas

189 straipsnių

Triukšmas – įvairaus pobūdžio nepageidaujamas garsas (akustinis triukšmas). Tai plačiausiai vartojama reikšmė.

Kad dirbtume greičiau ir produktyviau, nereikia skubėti investuoti į gamybos įrangą, verslo procesų modernizavimą ar automatizavimą. Pirmiausia pakaktų pasirūpinti, kad darbuotojai būtų mažiau trukdomi ir blaškomi. Specialiai atliktas tyrimas atskleidė, kas lietuvių darbingumui trukdo labiausiai.

Kėdainių rajono savivaldybė po kreipimosi dėl traukinių keliamo triukšmo mažinimo Kėdainių mieste gavo atnaujintą ir papildytą AB „Lietuvos geležinkeliai“ priemonių planą Kėdainių miestui. Šis veiksmų planas suderintas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ...

Jis nematomas, nepaliečiamas ir neužuodžiamas, tačiau lydi kiekvieną mūsų gyvenimo mieste akimirką bei daro didžiulį neigiamą poveikį sveikatai. Triukšmas mus supa visur: gatvėse, parduotuvėse, viešajame transporte, namuose ir yra vadinamas vienu greičiausiai kintančių aplinkos taršos šaltinių. Pasa...

Jurgita Naglienė

Plun­gės V. Ma­čer­nio gat­vės gy­ven­to­jai ga­li di­džiuo­tis sa­vo vie­nin­gu­mu – su­vie­ni­jus jė­gas ir su­rin­kus pa­ra­šus jiems pa­vy­ko pa­siek­ti, kad to­je gat­vė­je vei­kian­ti „Char­lie piz­za“ dau­giau ne­bet­ruk­dy­tų jiems il­sė­tis. Įsi­ki­šus po­li­ci­jai ir Sa­vi­val­dy­bei iš­si...