teismo posėdis

1 straipsnių

Teismo posėdis - teismo proceso posėdis. Paprastai vyksta teismo salėje.