švietimas

592 straipsnių

Švietimas – procesas, kurio metu švietimo įstaigose ir ne tik, formaliai arba neformaliai asmenims perteikiamos žinios ir formuojami gebėjimai.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

„Lietuvos Junior Achievement“ – antreprenerystės ir finansinio raštingumo ugdymo lyderiai Lietuvoje – surengė išskirtinę mugę „Nacionalinė eXpo“, kurios metu net 55 mokinių sukurtos bendrovės varžėsi dėl geriausiosios titulo bei kelialapio į „Gen-E“ Europos antreprenerystės festivalį, dar šią vasarą...

Liudas Dapkus

Mūsų laikais knygų ir kitų ilgesnių tekstų skaitymas yra tapęs egzotišku vyresnio amžiaus žmonių užsiėmimu, tačiau atsargaus optimizmo likučiai man leidžia daryti prielaidą, kad šio komentaro antraštė jums gali būti kažkur girdėta. Žinoma, kad taip!