Šventasis Raštas

40 straipsnių

Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Ties...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Anuo metu Jėzus Nikodemui pasakė: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“ (Jn 3, 16–17).

Visos kunigo, poeto Beno Lyrio išleistos knygos tampa bestseleriais. „Kad taptum laimingas, tereikia pamilti savo paties kelią“, – rašo jis savo naujoje knygoje „Puslapis švelnumo“. Vos pasirodžiusi ir ši jau šluojama iš knygų lentynų, – socialinėje erdvėje tūkstančius gerbėjų turintis kunigas dalij...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, – negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys.“ (Lk 14, 25–27)

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!“ (Jn 14, 27)

Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri ateina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę.“ (Jn 15, 26–27)

Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: „Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių“. Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ją ved...

Vytenis Radžiūnas

Jei vairuotojams viena ar kita situacija eisme ar kelio ženklas yra neaiškūs, grįžę namo jie turėtų atsiversti Kelių eismo taisykles (KET) ir sužinoti, o ne važinėti „iš intuicijos“, LRT.lt sako saugaus eismo specialistai. Nenorintys to daryti pažeidėjai keliauja kartoti privalomų kursų. Dažniausi j...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: ’Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių‘.

Širdis ir protas, siela ir kūnas, jausmai ir santykiai su kitais – viename žmoguje telpa tiek daug, kad skirtingiems poliams prireikia ieškotis atramos. Šiuo atveju knygos – tvirta paspirtis. „Skaitykime tik labai geras knygas – parašytas Nobelio premijos laureatų, klasikų. Juk net vien geroms knygo...