religija

170 straipsnių

Religija – išgyventas susitikimas su šventybe ir jos paveikto žmogaus atsakomoji veikla. Apibrėžiant plačiau, religija tai savita istoriškai susiformavusi konkrečios socialinės grupės išpažįstamų ontologinių etinių pažiūrų ir su jomis susijusių ritualų sistema, kuriai paprastai būdingas tikėjimas anapusine realybe, pomirtiniu gyvenimu, antgamtinėmis jėgomis ir antgamtinėmis būtybėmis bei tokio pobūdžio tikėjimų suponuojamas antgamtinių jėgų, antgamtinių būtybių, vad. šventųjų asmenybių, šventųjų vietų, šventųjų relikvijų ir fetišų garbinimas.

Dr. Milda Ališauskienė

Daugelio religijų santykis su seksualumu problemiškas, anot sociologo Michelio Foucault, religija yra neatsiejama nuo kūno ir seksualumo klausimų. Diskursai apie religinę praktiką ir tikėjimą yra neatsiejami nuo kūno ir to, ką žmonės daro su savo kūnais.

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Viešpats pagerbia tėvą per jo vaikus ir patvirtina motinos teises į jos sūnus. Kas gerbia savo tėvą, atsilygina už nuodėmes; kas gerbia savo motiną, kraunasi lobį. Kas gerbia savo tėvą, džiaugsis savo vaikais ir kai melsis, jis bus išklausytas. Kas gerbia tėvą, ilgai gyvens; paklūsta Viešpačiui, kas...

Tvarumo kursas
Roma Macijauskaitė

Dr. Vytautas Ašeris, VU MIF parnerystės profesorius atsakingo verslo konferencijoje „Tvarumo kursas“ pakvietė pavaikščioti po etikos minų lauką ir pusiau rimtai, pusiau juokais pakalbėti apie sveikatą, LGBT, religiją, rasę ir lytis. Kiekvienoje šių temų profesorius papasakojo po istoriją ir po juoke...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną.

Dainius Martynas Čižas

Karas yra akibrokštas. Absurdas. Konfūzas. Karas sujaukia įprastinį gyvenimą, išbloškia iš kasdienybės, esame sutrikdyti, pikti, nelaimingi. Ką šiuo klausimu sako akvinietiškoji išmintingumo dorybė? Galėčiau tik spėti, kad ji ragina: neskubėk kaltinti kitų. Pirmiausia pažiūrėk į save.

Laisvos visuomenės institutas

Lenkų filosofo Leszeko Kołakowskio nuomone, velnias išbandė keturias kovos su krikščionybe strategijas. Savo kovą jis pradėjo nuo pirmųjų krikščionių persekiojimo. Tačiau kankinių kraujas sustiprino Bažnyčią. Patyręs pirmą didelę nesėkmę, pikto genijus perėjo prie kitos strategijos, kurią galima vad...