prisikėlimas

prisikėlimas

Rezurekcija (lot. resurrectio „prisikėlimas“) – terminas, kuriuo įvairiose religijose vadinamas prisikėlimas iš numirusiųjų, kai siela sugrįžta į buvusį kūną arba miręs žmogus sugrįžta į gyvenimą. Perkeltine prasme prisikėlimas iš numirusiųjų reiškia negyvo, atsijungusio kūno naujasis funkcionavimas įprasta būsena. Medicinoje apibendrinamas kaip naujasis atgimimas po klinikinės mirties.

Sekmadienio Evangelija. Naujas kelias

Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija, Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją...

Sekmadienio Evangelija. Gyvenimo kelionė

Štai tą [pirmąją savaitės] dieną du Jėzaus mokiniai keliavo į kaimą už šešiasdešimties stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu.

Sekmadienio Evangelija. Auštant pirmajai savaitės dienai

Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė: Viešpaties angelas...

Sekmadienio Evangelija. Gyvenimo dovana

Morta tarė Jėzui: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau: ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos.“...

Sekmadienio evangelija. Žmogaus sudievinimo skelbimas (2)

Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo...