Pranas Liatukas

2 straipsnių

Pranas Liatukas – generolas, Lietuvos kariuomenės vadas. Vedė būdamas tik 47 metų, 1923 m.

1918 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu. 1919 m. paskirtas Vyriausiojo štabo viršininku, vėliau Ukmergės rinktinė viršininku.

1919 m. spalio mėnesį už asmeninę drąsą ir sumanų vadovavimą daliniams bolševikų fronte apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę“.