oro tarša

264 straipsnių

Asta Dykovienė, Klaipėda

Gyvenimas privačių namų kvartale Klaipėdoje žiemą yra nemenkas iššūkis, nes didelė dalis namų šildoma anglimis ar malkomis, dėl kurių skleidžiamos oro taršos kenčia ir visas miestas. Savivaldybėje svarstoma iš viso uždrausti iškastinio kuro naudojimą, tačiau kol kas nėra žinoma, kiek namų uostamiest...

Dr. Violeta Kaunelienė, KTU Cheminės technologijos fakulteto Aplinkosaugos technologijos katedros vedėja

Šiomis dienomis buvome perspėti riboti buvimą lauke – didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra padidėjusi aerozolio (kietųjų) dalelių ir azoto oksidų koncentracija, pasitaikė atvejų, kuomet viršijamos šių teršalų ribinės paros vertės.