moralė

22 straipsnių

Moralė (lot. moralis – dorovinis; moralitaser – būdas, charakteris, tinkamas elgesys) kaip sąvoka turi keletą reikšmių.

Robertas Dargis, buvęs Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas

Moralė ir politika – amžinas kaip mūsų civilizacija klausimas. Nuo senovės filosofai, teologai ir politiniai veikėjai svarstė moralės ir politikos santykį. Į ilgas diskusijas įsipina ir tokios sampratos, kaip teisė ir gėris, teisingumas ir lygybė, asmens laisvė ir viešas interesas. Šiandien ši disku...

Prof. Alvydas Jokubaitis

Laisvė žmogui nėra pagrindinis dalykas, nors nėra nieko svarbesnio už ją. Tai paradoksas: kai žmonės neturi laisvės, jie kalba apie laisvę, bet kai ją turi, klausia: „kam ta laisvė?“ Laisvė lengvai mainoma į laimę, gerovę ir pripažinimą. Stovėdami Baltijos kelyje lietuviai sakė norintys laisvės. Bet...

Leidykla „Kitos knygos“

Mums moralė reiškia ne tik tikėjimą normomis ir deramu elgesiu, bet ir įsitikinimą, kad šie dalykai turėtų būti bendri ir juos reikia skleisti pasitelkiant kultūrą. Moralės tyrimuose dominuoja iš dalies jau pažįstamas klausimas: kai priimame sprendimą moralinėje plotmėje, ar jį labiau nulemia morali...

Paulius Gritėnas

Lietuvoje įprasta kalbėti apie pilietinį jaunimo ugdymą, patriotiškumo skatinimą, būtinybę atpažinti netikrą informaciją, kritiškai vertinti faktus. Tai kodėl tokia vadinamoji šūdų audra sukyla, kai jaunam žmogui užduodamas kiek rimtesnis filosofinis klausimas?

Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė

Vertybes žmogaus ir valstybės gyvenime, matyt, būtų sunku pervertinti – nuo seno žmogus siekė gėrio, grožio, tiesos, harmonijos, etc. Vertybės tapo individo ir visuomenės sudedamąja (atramine) dalimi. Ir šiandien, kai visuomenėje vyksta diskusijos apie vertybes ir bandoma išsiaiškinti, apie kokias v...