Mike'as Pompeo

67 straipsnių

Lietuva ketina investuoti į Trijų jūrų – Baltijos, Juodosios ir Adrijos – iniciatyvos investicinį fondą. Tikimasi, kad jis paskatins energetikos, transporto, skaitmeninimo ir informacinių technologijų bei telekomunikacijų projektų įgyvendinimą Vidurio ir Rytų Europos valstybėse.