Lietuvos TSR

Ar gimstamumo rodikliai įrodo, kad Lietuvos TSR laikai buvo aukso amžius?

Socialiniuose tinkluose sklinda melaginga žinutė , kad „prie ruso buvo geriau“, o tai esą įrodo faktas, kad LTSR laikais gimstamumas tik augo.

Vytautas Valentinavičius. Migracijos politika Lietuvoje sėjant baimę, nežinomybę – atstumiant baltarusius (8)

Lietuva remia demokratinę visuomenę Baltarusijoje, tokiomis deklaracijomis vykdoma Lietuvos užsienio politika Baltarusijos atžvilgiu, be jokios...

Liudas Dapkus. Apie suverenus ir kitus vijoklius (12)

Kai vyras ir moteris atsiima iš jų paimtus (priteistus, pagrobtus, nusavintus) vaikus, pirminė žmogiška reakcija turėtų būti simpatija ir užuojauta....

Arvydas Kšanavičius. Sąjūdžiui – 35-eri: istorinio kelio į Kovo 11-ąją skerspjūvis

Pažvelgus į vingiuotą, gelmingų prieštaravimų bei žmogiško nesusikalbėjimo kupiną Lietuvos kelionę Kovo 11-osios link, visgi galima su...

Arvydas Kšanavičius. Kalantinės: 1972-ųjų Kauno pavasaris komunistinės propagandos gniaužtuose (4)

„Visų šalių proletarai, vienykitės!“ – tokiu žodžių junginiu skaitytoją visuomet pasitikdavo kiekvienas laikraščio numeris. Tiksliau sakant,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10