LDK

493 straipsnių

Dr. Arūnas Vyšniauskas

Braslavo rajono baltiška praeitis Mūsiškis Ignalinos rajonas rytuose ribojasi su dviem Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities rajonais: Braslavo (Breslaujos) ir Pastavų (Pastovių). Įdomiausias istoriniu požiūriu yra Braslavo rajonas, mat rajono centras yra vienas seniausių miestų dabartinės Balta...

Tomas Sušinskas

„Per kapsus iki vokiečių sienos“ – praeityje populiarus turistinis maršrutas. Pirmoje Lietuvos Respublikoje lietuviai mėgo svečiuotis Užnemunės kaimynystėje. Keliaujantys neišvengiamai atvykdavo į Marijampolę. Kaip atrodė suvalkiečių apylinkės praeities žvalgo, tyrinėjančio svetimus miestelius akimi...

Vincentas Sakas

Klaipėdos krašte susiformavus miestams ir miesteliams, ten buvo turtingųjų statomos ir išlaikomos užeigos - karšemos. (Karšinimas – išlaikymas. Karšininkas - tas kas duoda išlaikymą, išimtinę. Karšinčius - senas žmogus, kuris gyvena išlaikomas. Karšinti – išlaikyti, slaugyti. Pav. samdant samdinį bu...

Paulius Gritėnas

Lietuva turi net dvi nedarbo dienas, skirtas mirusiųjų atminimui. Artimųjų kapų lankymas ir jų priežiūra vis dar yra beveik visus lietuvius įtraukiantis procesas. Išoriškai atrodytų, kad mirtis yra svarbus ir prasmingas reiškinys mūsų kasdienybėje, tačiau toks vaizdas labai paviršutiniškas.

Jurgis Vanagas, urbanistikos profesorius

Su 2019 metais baigia išsekti pirmojo 2002 m. sudaryto Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano – kompleksinės, detalios krašto raidos perspektyvų programos galiojimo laikas. „Koncepcijos“ vardu oficialiam svarstymui jau pateikta jo tąsa 2020–2050 m.