karys

154 straipsnių

Karys – pilietis, atliekantis tikrąją karo tarnybą. Kareivis - ginkluotas šalies kariuomenės arba ginkluotųjų pajėgų, vadovaujamų vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado, narys.

Giedrius Petkevičius/Sausuolis

„Tėve, Prancūzijos vardu dėkoju jums ir skiriu šį garbingą apdovanojimą, kaip didžiulės pagarbos ženklą“ – pagarbioje tyloje nuščiuvę Versalio rūmų dvariškiai stebėjo paskutinį šalies karalių Liudviką XVI-jį ir priešais jį stovintį pagyvenusį eilinį kariškį. Nei kreipinys „tėve“, nei apdovanojamo žm...