Ieva Semaškienė

3 straipsnių

Šeštadienį įvykusio Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) visuotinio suvažiavimo metu išrinkta nauja organizacijos valdyba. 7-nių narių komanda šias pareigas eis 2-ejus metus. Valdybos nariai vienbalsiai akcentavo darbų tęstinumą ir tai, kad vis daugiau dėmesio bus skiriama net tik visuomenės požiū...