Elektromobilumas

2 straipsnių

Ar mes jau pasirengę e-mobilumo erai? Kur link eina Europa ir Lietuva? Kokios Europos ir Lietuvos patirtys? Ar technologiniai sprendimai jau paneigė sklandančius mitus? Kokios privačios ir viešos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros skatinimo priemonės?

Elektromobilumas – tai raktas į tvaresnį mobilumą, tausojantį aplinką ir keičiantį nusistovėjusias normas. Šio renginio tikslas suburti rinkos ir politinio lygmens atstovus sprendžiant Lietuvoje kylančius iššūkius susijusius su elektromobilių, jų infrastruktūros ir prieinamumo žmonėms klausimus. Tik...