ekologija

694 straipsnių

Ekоlogija – mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, įskaitant tokius fizinius veiksnius (faktorius) kaip klimatas, geografinės sąlygos, gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką.

Projektas „Žaliuojantis kaimas“

Augantis visuomenės dėmesys sveikatai ir aplinkai palankiai mitybai skatina ūkininkus labiau įsitraukti į ekologinę gamybą ir augina tokio ūkininkavimo vertę. Nemažą impulsą tam suteikia ir finansinės paskatos. Vis daugiau vartotojų ir pačių ūkininkų supranta, kad žemdirbystė turi įtakos klimato kai...

Aplinkos ministerija

Dėl klimato pokyčių, sudėtingo reljefo, intensyvios urbanizacijos Vilniaus miestas susiduria su augančiomis užtvindymo rizikomis, kurios daro neigiamą poveikį ekonomikai ir aplinkai. Todėl 2016 m. Vilniuje pradėtas įgyvendinti projektas, skirtas atnaujinti ar įrengti naujus paviršinių nuotekų tinklu...

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, ekologija ir tvarumas tampa vis svarbesniu prioritetu. Tvarumo idėjos neaplenkia ir laidojimo sektoriaus – specialistai skaičiuoja, kad ekologiškų laidotuvių bei kremacijos poreikis auga, o atsisveikinimas su artimuoju tampa trumpesnis, mažiau dėmesio skiriama pr...