Darbo kodeksas

1280 straipsnių

Darbo kodeksas - darbo teisės įstatymų sąvadas, teisynas. Įstatymas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su Kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu ir gynyba, nustato atskirų darbo santykių sričių reglamentavimo ribas.
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (LR DK) priimtas 2002 m. birželio 4 d. Darbo kodeksas įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.

Darbo kodekso148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu arba elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų tr...

Laurynas Staniulis, advokatų profesinės bendrijos AVOCAD partneris, advokatas

Pastarąjį dešimtmetį nedarbo lygis Lietuvoje nuosekliai mažėjo, išskyrus pandemijos laikotarpį. Lygiai taip pat nuosekliai didėjo laisvų darbo vietų skaičius. Vis dažniau viešoje erdvėje tenka girdėti ne apie darbuotojų sunkumus ieškant darbo, bet darbdavių iššūkius siekiant pritraukti ar išlaikyti ...

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad Darbo kodekso 127 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teisė pasinaudoti neišnaudotomis kasmetinėmis atostogomis (arba gauti piniginę kompensaciją už jas atleidimo atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė ...