Augustinas Idzelis

5 straipsnių

Vidmantas Valiušaitis, LNB Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas

Stasys Žakevičius-Žymantas, Vilniaus universiteto docentas, vienas iš antisovietinio pasipriešinimo pogrindžio aktyvistų pirmosios sovietų okupacijos metu ir vėliau 1941 m. Birželio sukilėlių sudaryto Vilniaus miesto komiteto pirmininkas, Birželio sukilimo 20-mečio proga Kanadoje leistame savaitrašt...

Vidmantas Valiušaitis, LNB Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas

Sugar Grove miestelyje, netoli Čikagos, Ilinojaus valstijoje, praėjusių metų spalio 14 d. mirė istorijos ir teisės daktaras, geografijos magistras Augustinas Idzelis (1942–2018). Tai buvo be galo įdomus žmogus ir įžvalgus istorikas, daugiau reiškęsis amerikiečių ir Amerikos lietuvių spaudoje, todėl ...