Aralo jūra

13 straipsnių

Vytautė Merkytė

Viena paslaptingiausių vietų Sovietų Sąjungoje buvo sala, nepažymėta jokiame oficialiame žemėlapyje. Apie ją kalbėti buvo galima tik naudojant specialų kodinį pavadinimą. Salos egzistavimą slėpė daugybė sovietų melų, o į ją patekdavo tik išrinktieji. Šie išrinktieji – mokslininkai, kurie dirbo su it...

Smaragdo spalva Azijos dykumoje žibanti Aralo jūra per tūkstančius metų tvino ir seko, priklausomai nuo ją maitinančių upių sraunumo. Tačiau nuo 1960 metų šios upės buvo nukreiptos stambiems žemės ūkio plėtros projektams ir jūra pamažu neteko 90 proc. vandens.

Taikant naujas energetines technologijas, tam, kam pagaminti tekstilės darbininkui 1750 m. reikėjo 20 min., 1850 m. užteko vos 1 min. Dėl to jis galėjo 1 dienos darbu aprūpinti 20 kartų daugiau žmonių arba pasiūlyti kiekvienam klientui 20 kartų daugiau audinių, arba padaryti galimybę savo klientui 1...