Aplinkos ministerija

995 straipsnių

Aplinkos ministerija yra laikoma svarbia Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, kuriai vadovauja aplinkos ministras.

Ministerija atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių panaudojimo, geologijos, ir hidrometeorologijos, teritorijų planavimo, statybos, gyventojų aprūpinimo būstu, butų ir komunalinio ūkio paslaugų srityse.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įkurta 1990 metais, pertvarkius Lietuvos TSR Gamtos apsaugos komitetą.

Aplinkos ministerija parengė Statybos įstatymo ir 11 lydinčiųjų įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama skaidrinti ir spartinti statybos procesus, mažinti administracinę naštą, gerinti aplinkos kokybę. Siūloma sutrumpinti statybą leidžiančių dokumentų (SLD) išdavimo terminus, praneša Aplinkos minister...

Projektas „Mano reikalas – pasaulio reikalas“, Aplinkos ministerija

Tikriausiai šiais laikais nerastume žmogaus, kuris per savo gyvenimą nėra naudojęs buitinės chemijos. Skalbikliai, valikliai, balikliai ir kitos priemonės dėl savo efektyvaus veikimo daugeliui yra tapusios nepamainomu pagalbininku namuose. Tačiau retai kada susimąstome, kad tokios medžiagos yra ypač...