apleisti pastatai

9 straipsnių

Ingrida Nagrockienė

Verslininkams staiga itin susidomėjus nekilnojamuoju turtu Panevėžyje, savo valandos sulaukė net ir daug metų nereikalingi buvę pastatai. Investuotojai jau kuria projektus, kaip panaudoti neseniai įsigytus buvusios „Verdenės“ mokyklos pastatą ir nebaigtos statyti Pilėnų mokyklos griaučius.

Varėnos r. sav. inf.

Varėnos mieste bus sutvarkytos ir pritaikytos verslui dvi šiuo metu nenaudojamos teritorijos. Bus nugriauti apleisti buvusio „Pumpurėlio“ vaikų lopšelio-darželio pastatai (Aušros g. 17) ir sutvarkyta aplinka, taip pat nugriauti aplinką darkantys statiniai buvusios asfaltbetonio bazės teritorijoje (J...

.LRT TV naujienų tarnyba

Vilniaus savivaldybės duomenimis, sostinėje yra daugiau nei 100 apleistų statinių. Nesitvarkantiems savininkams skiriamos baudos, jiems tenka mokėti padidintą nekilnojamojo turto mokestį. Tačiau dalį tokių pastatų sutvarkius ar nugriovus, atsiranda naujų apleistų statinių, kurie kelia grėsmę.