apeigos

9 straipsnių

Apeigos – simboliniai tam tikrų žmonių grupių ar visos tautos veiksmai, susiję su buities tradicijomis, religinėmis ar pasaulietinėmis šventėmis.

REUTERS

Ketvirtadienį Indijoje buvo švenčiama Holi šventė. Pavasario pradžioje švenčiama šventė turi mitologinės reikšmės – tai gėrio kova prieš blogį. Ji taip pat siejama su amžina Krišnos ir jo žmonos Radhos meile.

Mindaugas Drigotas

Penktadienį (kovo 21-ąją) buvo minimas pavasario lygiadienis, žymintis astronominio pavasario pradžią. Dūkštos pažintiniame take ta proga organizuotas naktinis žygis sutraukė daugiau kaip 150 žygeivių. Organizatoriai teigia nesitikėję tokio susidomėjusių skaičiaus, o patys žygeiviai prasitaria, kad ...

Šatrijos kalnas vieniems vertingas kaip gamtos, kitiems – kaip senosios baltų kultūros paminklas. Vos atgavus nepriklausomybę žemaitis Adolfas Gedvilas sugalvojo grąžinti kalnui šventąją ugnį – rašytiniuose šaltiniuose vyras atrado, kad dar Vytautas su Jogaila, krikštydami žemaičius, ją užgesino ir ...

Malaizijos bendrovė sukūrė prietaisą, kuris, pasak jos atstovų, padės musulmonams atlikti apsivalymo apeigas prieš maldą nešvaistant vandens veltui. Apsivalymo ritualą musulmonai atlieka penkis kartus per dieną. Šiam ritualui vienas žmogus gali sunaudoti iki 8-10 litrų vandens per dieną. Apeigų, ku...