Alvydas Jokubaitis

Alvydas Jokubaitis

Alvydas Jokubaitis – filosofas, politologas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

1982 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, 1991 m. stažavosi Krokuvos Jogailaičių universitete Lenkijoje, 1992 m. lapkričio 17 d. Vilniaus universiteto filosofijos istorijos ir logikos katedroje apgynė daktaro disertaciją „Filosofijos mokslas Vilniaus Stepono Batoro universitete 1919–1939 metais“. 

Dėsto Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (TSPMI), dėstomi dalykai – šiuolaikinė politinė teorija, šiuolaikinė politikos samprata, politika ir moralė. Pagrindinė mokslinės veiklos sritis yra moralės ir politikos filosofija. Profesorius yra žinomas kaip liberalizmo kritikas, jo nuomone, demokratijos ir liberalizmo pasaulėžiūros yra nederančios tarpusavyje.

Alvydas Jokubaitis. Kuo skiriasi katalikų ir liberalų laisvės samprata? (17)

Laisvė žmogui nėra pagrindinis dalykas, nors nėra nieko svarbesnio už ją. Tai paradoksas: kai žmonės neturi laisvės, jie kalba apie laisvę, bet...

Jokubaitis: vokiečiai pamokų neišmoko (50)

Vakarai privalo suvokti karo rimtumą ir tramdyti Rusijos agresiją, užuot svajoję apie būsimą demokratiją joje ir leidę rusams kaip niekur nieko...

Rimantas Jonas Dagys. Ar be „bravūros“ valstybės valdyme galime ko nors daugiau tikėtis? (1)

Apsaugoti mūsų šeimas nuo valdančiųjų nėra lengva, kaip ir nelengva apsaugoti mūsų miškus ir želdynus miestuose nuo iškirtimo. Visi stebime, su...

Naujas demokratijos ir religijos konflikto etapas (2)

Lenkų filosofo Leszeko Kołakowskio nuomone, velnias išbandė keturias kovos su krikščionybe strategijas. Savo kovą jis pradėjo nuo pirmųjų...

Šv. Sosto dėmesys ir sveikinimai konferencijai „50 metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“

Š.m. gegužės 25 d. 14 val. LR Seime vyks konferencija „50 metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“.

1 2 3 4 5 6 7 8