Agrokoncerno grupė

4 straipsnių

„Agrokoncerno“ įmonių grupė užbaigė 2021-2022 metų finansinių ataskaitų auditą. Audituotais duomenimis konsoliduotos įmonių grupės pajamos viršijo 630 mln. eurų. Lyginant su praėjusiais metais, pardavimų pajamos augo 26 proc. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) s...