Abiejų Tautų Respublika

79 straipsnių

Abiejų Tautų Respublika (Žečpospolita; lenk. Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego) – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės federacinė aristokratinė monarchija[2], susikūrusi po Liublino unijos 1569 m. ir gyvavusi iki Lenkijos Konstitucijos priėmimo 1791 m. gegužės 3 d. Apėmė daugiausia dabartines Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos teritorijas, taip pat dalį šiuolaikinių Rusijos, Latvijos, Estijos, Moldavijos ir Slovakijos teritorijų.

Kai ką Europoje gąsdina Lenkijos stiprėjimas. Lenkija gynybai skiria didžiulius pinigus – 4,5 procento BVP, Lenkija kalba apie galimybę turėti atominį ginklą, ne visada paiso ES direktyvų ir tai rodo, kad save pozicionuoja kaip naują augančią galią. Ekspertai tai nagrinėjo Žinių radijo laidoje „Atvi...

Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja

Įsibėgėjęs pavasaris ir vasaros pradžia kartu su kruvinais tarptautiniais įvykiais bei politinėmis įtampomis į viešąją erdvę Lietuvoje ir vėl iškėlė sovietinio paveldo, o jei dar tiksliau sakytume, iš sovietmečio išlikusių paminklų likimo klausimą. Toks politikų, savivaldos atstovų, visuomenininkų d...

Regina Statkuvienė

Paskutinė ryškesnė Lietuvos ambicija buvo narystės NATO ir ES siekis. Kai šis tikslas buvo pasiektas, iliuzija „esame saugūs kaip niekada“ minkštu ramybės patalu užklojo tiek politikų, tiek jų rinkėjų mąstymą. Lietuva turėjo tapti tarsi regiono centru, demokratijos švyturiu, „auksine provincija“, dr...

Knygos Gudijos istorija. Baltarusijos istorija ištrauka, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Iki šiol nė vienas Lietuvos istorikas nėra publikavęs išsamios Gudijos istorijos sintezės. Nėra net vertimų iš užsienio kalbų. Taip nutiko nepaisant fakto, kad nuo XIII amžiaus šiandieninių lietuvių ir gudų protėviai šimtus metų gyveno bendroje valstybėje – Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Pirm...

Bronislovas Kuzmickas

Kai galvoju apie istorinę tautos raišką, mintys sukasi apie kultūrą ir politiką, tiksliau tariant, apie gimtąją kalbą, raštą ir savą nepriklausomą valstybę. Kurdama raštą, tauta papildo rašytinę žmonijos kultūrą. Kurdama savo valstybę, tampa pasaulio istorijos veikėja.

Vidmantas Valiušaitis, LNB Informacijos analitikos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Artėjant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) 100-mečiui prasminga įdėmiau pažvelgti į Nacionalinės bibliotekos ir Valstybės santykį. Juo labiau, kad 1991 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai d...

Į Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus iš Lvovo istorijos muziejaus (Ukraina) atkeliavo ypatingas eksponatas – ilgą laiką dingusiu laikytas žinomo italų dailininko Tomaso Dolabelos (Tommaso Dolabella, ~1570–1650) ar jo aplinkos sukurtas paveikslas „Maskvos caro Vasil...