Nuolatinis raketų zujimas virš galvų ir sproginėjančių skeveldrų lietus bei kasdienė baimė dėl savo artimųjų. Naujausios smurto bangos metu tai turėjo patirti kiekvienas Izraelio pilietis. Situacija Gazos Ruože – nepalyginamai baisesnė, kai sunkiai suvokiamomis sąlygomis laikomi žmonės turėjo patirti 15-os dienų bombardavimą, pareikalavusį 256 aukų ir sužeidusį dar 2 tūkst.