Prisimenate metų senumo istoriją „Skvernelis vs Graužinienė“? Dėl bandymo išplėšti Vadovybės apsaugos departamentą (VAD) iš Vidaus reikalų ministerijos (VRM)? Padaryti šį padalinį tik valstybės TRIMS pavaldų, kriminalinę žvalgybą vykdančia, niekieno nekontroliuojama gvardija?

Prabėgo metai – turime naują bandymą ir teisinį „perlą“, kuris, pasirodo, buvo kurpiamas VAD dar man esant ministrui ir ištrauktas iš stalčiaus po poros savaičių mane pašalinus iš pareigų. ,,Patobulino“ projektėlį ir atrado Seimo narių grupę, kurie arba neskaitę, arba kitų sumetimų vedini prisiėmė šio šedevro autorystę.

Pamenate, ankstesnio autorystė buvo ,,įpiršta“ Seimo pirmininkei. Dabar – antrasis bandymas, kuris gerokai pranoksta pernykštį. Ir ,,autorių“ gerokai daugiau.

Nebesinori kartoti jau prieš metus išsakytų argumentų, tačiau ypatingai siaurai funkcijai vykdyti, kuri neturi jokios įtakos mūsų saugumui, kurios VAD savarankiškai be kitų VRM sistemos tarnybų nesugeba vykdyti, vėl norima įkurti 15-tą ministeriją, iš esmės niekam nepavaldžią ir nekontroliuojamą.

Rusijoje Putinas kuria savo nacionalinę gvardiją (taip pat vienos iš VRM žinybos pagrindu) – Lietuvoje kuriama Vadovybės apsaugos tarnyba. Gvardija, kuri skirta saugoti tris šalies pirmuosius asmenis bei pastatus, kuriuose vadovai dirba bei gyvena.

Dabartinio VAD biudžetas yra apie 10 milijonų eurų. Paskaičiuokite, kiek vienos iš trijų valstybės galvos apsauga mokesčių mokėtojams kainuoja... Bet situacija su biudžetu, kai VAD taps „TRIJŲ gvardija“, ko gero, stipriai keisis. Turbūt nesunku nuspėti, į kurią pusę.

Per 26 metus jokios realios grėsmės vadovybei nekilo. Na, nebent koks nors psichiškai nestabilus per pilnatį ką nors parašo arba per viešą renginį nori mesti kiaušinį į vadovybę, bet dabar ir ši grėsmė minimali, nes kaina kiaušinių tokia, kad geriau suvalgyti ir parašyti ką nors, nei mest.

Senoji VAD pasižymėjo uždarumu, vadų primityvumu, iniciatyvos, modernumo, savarankiško mastymo stoka. Jiems misija neįmanoma buvo strateginių veiklos planų parengimas, reikalingų kadrų komplektavimas, o darbo grafikų sudarymas taip ir liko neįveikiama problema.

Matyt, tikrieji naujos Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) autoriai slepiasi Pamėnkalnio gatvėje, nes įstatymo projekto „kokybė“ tikrai nestebina. Stebina tai, kad vietoj to, kad būtų konsoliduojami valstybės resursai, optimizuojamos įstaigos, efektyvinama ir racionalizuojama jų veikla, einama pačiu primityviausiu keliu. Kuriama dar viena savarankiška kontora, su sava darbo užmokesčio ir socialinių garantijų sistema, didžiuliais įgaliojimais ir tolesniu nesugebėjimu savarankiškai vykdyti siauros funkcijos.

Geriausias šių dienų pavyzdys – įvykiai prie Vyriausybės. Grupė žmonių vakare sugeba ,,okupuoti“ prieigas prie Vyriausybės. Gerai, kad piketuotojai išėjo švęsti Joninių, o tai ministrams į posėdžius reikėtų vaikščioti pro pagalbinius įėjimus. Dabar turim nekokį ,,vaizdelį“ – policija, aptvėrusi rūmus, saugo VAD pareigūnus, kurie saugo vyriausybės pastatą.

Dažnai verkšlendami žiūrime į Estiją. Jie prieš 20 metų šias problemas išsprendė, o mes, įkurdami Vadovybės sargų tarnybą, galėsime dar pora ašarėlių nubraukti, kalbėdami apie šalies modernumą.

Bet grįžkime prie Vadovybės įstatymo. Šis naujas darinys, pasirodo, veiks laikydamasis „pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių principų“. Pasižiūrėkime, ką turime siūlomame 24 straipsnyje. Apribojimai tarnybos darbuotojams būti politinių partijų nariais ir rėmėjais. Dėl narių – viskas aišku ir suprantama, bet dėl rėmėjų – ne. Paaukos tarnybos pareigūnas gyventojų pajamų mokesčio 1 proc. politinei partijai – ir viskas, lauk iš darbo.

12 straipsnis suteikta teisę tarnybai vykdyti „pagalbinę veiklą saugomų asmenų saugumui užtikrinti“, t.y. organizuoti transporto priemonių, materialinio aprūpinimo, maitinimo veiklas, panaudojant vidinius žmogiškuosius išteklius ir biudžeto lėšas.

Prisimenate Sovietų Sąjungos praktiką, kai prie karinių dalinių veikė kiaulių fermos maitinimo funkcijoms spręsti? Tai ir dabar gal planuojama kukli kiaulidė, kur kokio nors septinto rango vadovybės sargas kiaules šers, o skers, aišku, pats vadovybės sargų direktorius. O gal kitoks planas yra, kokia nors „vadovybės Barbora“ maistą vežios?

Dar numatyta akylai nuo išorinio poveikio saugomai tarnybai galimybė gauti paramą iš Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių asmenų! Kas bus, jeigu Vladimiras Vladimirovičius sugalvos asmeniškai paremti ,,lietuviškos gvardijos“ analogą? Arba koks nors Islamo valstybės fanas parems reikalinga tarnybai ginkluote?

Atskira kalba apie vadovybės direktoriaus skyrimą: Ministro Pirmininko teikimu skiria Prezidentas! O jis atsiskaitytų kartą per metus Vyriausybei ir Prezidentui. O varge, ar pastebėjote, kad kažką pamiršo? Bingo! Vieną iš trijų – Seimo pirmininką!

Seimas čia „ne prie ko“! Tas pats Seimas, kuris įrodinėjo valdžių atskyrimo principo nesilaikymą, skiriant didžiausios institucijos vadovą – policijos generalinį komisarą! Ne tik įrodinėjo, bet ir atėmė šią teisę iš Prezidento, nes tai juk išimtinė Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro teisė. O dabar norima vadovybės direktorių pastatyti greta generalinio prokuroro, STT ir VSD vadų!

Reikia paminėti ir vadovybės sargų priesaikos žodžius. Darau tai ne šiaip sau, pabaigoje pamatysite šio veiksmo prasmę. Taigi vadovybės apsaugos sargai prisieks BE IŠLYGŲ vykdyti ne tik Konstituciją, įstatymus, bet ir ,,savo vadų“ įsakymus. O kokie pareigūnai ,,savo vadams“ gali tarnauti tarnyboje? Negalintys būti politinių partijų nariais ir rėmėjais. Draudžiama jiems dalyvauti politinių partijų susirinkimuose ir viešuose renginiuose, kuriuose reiškiamos politinės nuostatos arba remiama politinė partija.

Ateis koks nors vadovybės sargas ne tarnybos metu pasiklausyti apie, pvz., naująjį planą Lietuvai arba apie tai, ko negali kiti – viskas, laisvas nuo tarnybos visam laikui. Įdomu, balsavimas rinkimuose - parama politinei partijai ar ne?

Toliau – dar geriau. Draudžiama sakyti kalbas, skelbti straipsnius, kuriuose viešai reiškiamas nesutikimas su demokratiškai išrinktos valdžios paskelbta ir vykdoma politika! Pasipiktins vadovybės sargas kalbomis dėl per didelių komunalinių mokesčių arba kokiu nors Darbo kodeksu – lauk iš darbo! Kas tai? Šiaurės Korėja ar Putino Rusija?

Na, ir didžiausias vadovybės generolo svajonės išsipildymas – draudimas kurti profesines sąjungas, būti jos nariu, dalyvauti veikloje! Profesinės sąjungos įstatymo projekte įvardinamos kaip didžiausia grėsmė tarnybai! Svajonių svajonė – turėti buką, socialiai neapsaugotą, vergo mentaliteto kareivį, kuris besąlygiškai vykdo ,,savo vadų“ įsakymus!

Kad visai lengva būtų vykdyti, vadovybės direktorius dar patvirtina ir sąrašą užsienio valstybių, į kurias pareigūnams draudžiama vykti! Gal išvis reikėtų pasus atimti, nereikėtų sąrašų sudarinėti, nes bijau, kad tai gali tapti per sudėtingu darbu.

Atskiro straipsnio vertos nuostatos apie tarnybai suteiktus įgaliojimus, tame tarpe ir susijusius su prievartos panaudojimu. Kas yra drąsesnis – paskaitykite, taps nebejuokinga. Kiek dar turi praeiti laiko mūsų valstybėje, kad nebūtų ,,gimdomi“ tokie projektai, kad vieną kartą nebebūtų kvailinami mūsų žmonės? Gal visgi reikia to estiško išteklių konsolidavimo? Sutaupytas lėšas skirti ne Vadovybės apsaugai, ugniagesiams ar pasieniečiams, o darželiams ir mokykloms, universitetams, kad daugiau tokių ,,autorių“ ateityje nebebūtų.

Misija sunki, ilgalaikė, bet įmanoma. Nes kitaip prieisime iki to, kad turėsime Vadovybės sveikatos apsaugos tarnybą, Vadovybės spec. aprūpinimo ir maitinimo tarnybą, Vadovybės energetikos tarnybą (tokią mažą atominę elektrinukę prie Turniškių arba mažą dujų terminaliuką Neryje prie Seimo), būtinai reikėtų Vadovybės šarvuoto transporto tarnybos, žinoma, nepakenktų Vadovybės aplinkos apsaugos tarnyba. Bet tikrai nebūtų reikalinga nei Vadovybės švietimo, nei kultūros tarnybos.

Šis straipsnis nukreiptas nei prieš vieną iš trijų valstybės galvų. Ypatingai žinant kai kurių iš jų kategoriškai neigiamą požiūrį į privilegijas ir sovietinio palikimo reliktus. Šiuo atveju kalbu apie žmones, kurių niekaip kitaip kaip „padlaižiais“, nepavadinsi. Tai jų noras, jų siekis įsiteikti, pasirodyti „geručiais“, pavizginti uodega. O man nesinori, kad Lietuvoje būtų vadovybė, „uodegų vizgintojai“ – ir likusi Lietuva.

Pabaigai visiškai nejuokingai: pavyko gauti Vadovybės apsaugos departamente siuntinėjamą laišką. Cituoju: „Prašau visus pritariančius naujam VAD įstatymui pasirašyti. BŪKIM VIENINGI, NES KITAIP PRIEŠAS MUS NUGALĖS“.

Kaip jums? Tai labai rimta, dar kartą siūlau susipažinti su įstatymo projekte numatytomis tarnybos galiomis. Kas yra tie priešai? Buvęs ar esami vidaus reikalų ministrai? Seimo nariai, pernai palaidoję Seime pirmą bandymą įkurti tokią tarnybą – o gal kuris nors „vienas iš Trijų“? O gal Lietuvos žmonės?

Gal VAD direktorius galėtų atsakyti į šiuos klausimus? Gal jis galėtų paaiškinti, ar VAD pareigūnai, tokiu būdu prievartaujami pasirašyti, irgi yra laikomi priešais? Ar ne dėl to norima totalitarinėms valstybėms būdingų apribojimų pareigūnams, kad būtų galima ,,be išlygų“ susidoroti su priešais? Klausimai rimti ir verti ne tik tarnybinio patikrinimo.