Problema yra ta, kad mūsų naudojamuose anglų-lietuvių žodynuose, kurie yra gerokai pasenę, nurodomi tik du anglų kalbos žodžio gender vertiniai: 1. Giminė (gramatikoje) ir 2. Lytis (šnekamojoje kalboje).

Moderniuose aiškinamuosiuose anglų kalbos žodynuose (pvz., Oksfordo, Kembridžo, „Macmillan“) galima išskirti keturias žodžio gender reikšmes:

  1. Giminė (gramatikoje);
  2. Lytis (šnekamojoje kalboje; kitaip angl. sex);
  3. Vyrų ir moterų socialiniai bruožai (taip, kaip apibrėžta Stambulo Konvencijoje: „socialiai susiformavę vaidmenys, elgsenos, veiklos ir bruožai, kuriuos tam tikra visuomenė priskiria kaip tinkamus moterims ir vyrams“). Atnaujintame vertime – „lyties socialinis aspektas“ per visą Konvencijos tekstą;
  4. Junginys gender identity – lytinė tapatybė (biologinės / fiziologinės sandaros ir lytinės orientacijos kombinacijos LGBTQ+).


Stambulo Konvencijoje yra minimos trys iš šių keturių reikšmių:

  1. Sex – du kartus, kur šnekama apie nediskriminaciją (4 str.) ir seksualinį smurtą (16 str.); taip pat keliolikoje vietų minimas žodis sexual – daugiausia seksualinio smurto ir priekabiavimo kontekstuose.
  2. Gender, kaip apibrėžta pačioje Konvencijoje (3 str.) – daugelyje vietų visame tekste;
  3. Gender identity – vieną kartą, kur šnekama apie nediskriminaciją (4 str.).


Paaiškinu:

1. Iš esmės egzistuoja dvi lytys (angl. sex), taip, kaip aiškina Lietuvių kalbos žodynas: dvi gyvųjų būtybių gimtys (vyriškoji ir moteriškoji). Jas lemia mūsų 23-ios chromosomų poros pavidalas: XX būdingas moterims, o XY – vyrams. Egzistuoja retos išimtys: kai 23-ioji pora neturi apibrėžtos raiškos (interlyčiai asmenys, turintys abiejų lyčių požymių – angl. intersex); vyrai, turintys XX porą; moterys, turinčios XY porą; asmenys su Klinefelterio sindromu (XXY, kai kada jie yra interlyčiai).

Lyties neįmanoma pakeisti jokiomis operacijomis ar kitu būdu. Mūsų kalboje vartojamas žodis translytis irgi yra nekorektiškas, angl. tai yra transgender – asmenys, kurie naudoja chirurgiją ir / arba hormoninę terapiją prieštaravimui tarp lytinės tapatybės ir biologinės / fiziologinės gimties (lyties) sušvelninti.

2. Priskaičiuojama iki kelių dešimčių lytinių tapatybių, kurios siejamos su lytine orientacija ir biologine / fiziologine gimtimi arba transgenderiškumu. Stambulo Konvencijoje lytinė tapatybė minima tik 4 str. (nediskriminacijos kontekste).

3. Lyčių socialinių aspektų gali būti daug įvairiuose kontekstuose – tai yra vyrų ir moterų socialiniai vaidmenys, bruožai, elgsenos, atributai ir pan., kuriuos tam tikra visuomenė traktuoja kaip tinkamus. Su lytine tapatybe ar transgenderizmu jie turi bendra tik tiek, kiek apskritai turi bendra su vyrais ir moterimis.

Norintiems aiškiau atskirti lytį (angl. sex) nuo lyties socialinio aspekto (angl. gender) galima pasiūlyti pasitelkti labai vaizdų aiškinimą, kurį pateikia Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). PSO pateikti pavyzdžiai rodo, kad lyties socialinis aspektas yra tampriai susijęs su lietuvių kalboje paplitusiu terminu „lyčių lygybė“, kuris taip pat yra nekorektiškas – laikantis nuoseklumo, reikėtų sakyti „lyčių lygybė socialiniu aspektu“ (angl. gender equality), nes tikrosios (biologinės) lytys yra skirtingos.

Taigi, bandymai susieti Stambulo Konvenciją su „nauja lyties samprata“, lyties keitimu, „LGBTQ+ ideologija“, „genderizmu“ kyla arba iš klaidingo pirminio Konvencijos vertimo, arba iš Rusijos propagandos pasakojimų, skirtų Vakarų visuomenei skaldyti (tą rodo 2021 m. Europos Parlamento atliktas tyrimas).

Vyriausybės kanceliarija neseniai patvirtino naują Konvencijos vertimą, kuriam šiuo metu laukiama pritarimo iš Europos Tarybos. Taip pat primenu, kad Seimas ratifikuoja Konvencijas originalo kalba (ta, kuria jos buvo pasirašytos) – šiuo atveju anglų ir prancūzų kalbomis. Todėl lietuviškas vertimas yra tik pagalbinis.