Tada TS-LKD laimėjo rinkimus ir kartu su liberalais valdė Lietuvą iki 2012 metų. Pažiūrėkime, kokiais veiksmais jie „stabdė Rusiją“ ištisus ketverius metus ir kaip elgėsi dabartinė Vyriausybė. Tegu kalba skaičiai.

Jau 2009 metais konservatoriai ir liberalai (sąmoningai neminiu LKD, nes TS-LKD partijoje iš praeityje labai stiprios krikščionių demokratų partijos yra likę tik trys raidės) sumažino Krašto apsaugos ministerijos (KAM) biudžetą nuo 361,1 mln. eurų (perskaičiavus LT į eurus) iki 287,9 mln. eurų.

KAM finansavimo dugnas buvo pasiektas antrais TS-LKD ir liberalų valdymo metais. Jis tesiekė 244,8 mln. eurų. Per likusius šių partijų valdymo metus KAM biudžetas kito nežymiai ir 2012 metais tesiekė 255,7 mln. eurų.

Pagal NATO standartus išlaidos personalo išlaikymui turi sudaryti ne daugiau kaip 50 proc., o išlaidos pagrindiniams įsigijimams ir ginkluotei – ne mažiau kaip 20 proc. nuo visų krašto apsaugai skiriamų asignavimų. Konservatoriai ir liberalai ginklų ir karinės įrangos pirkimui išlaidas 2012 m. sumažino iki 10,4 proc., lyginant su 21,9 proc. 2008 m. Tuo tarpu išlaidos personalo išlaikymui išaugo nuo 56,2 proc. iki 66,6 proc. konservatorių ir liberalų valdymo pabaigoje. Iš pateiktų skaičių matome, kaip paisė šių standartų praeita vyriausybė.

Konservatoriai su liberalais 2008 m. patys užbaigė ir per keturis vadovavimo metus negrąžino šauktinių tarnybos, apie kurios stiprinimą dabar jie kalba vos ne kasdien.

Lietuvos kariuomenės modernizacija buvo nepagrįstai sustabdyta ankstesnės Vyriausybės valdymo laikotarpiu.

Iš pateiktų oficialių skaičių galima tik tokia išvada: Rusija buvo stabdoma tik žodžiais. O pagal realiai atliktus darbus darytina kita išvada: Lietuvos valstybės gynybinis potencialas buvo mažinamas. Taip buvo tarsi siunčiamas signalas Rusijai: ei, jūs ko dar laukiate, greičiau ateikite, mes priešinsimės tik dėl akių.

Situacija pradėjo sparčiai keistis A. Butkevičiui tapus premjeru. KAM biudžetas pradėjo sparčiai augti ir šiais metais pasiekė 425 mln. eurų. 2016 metais planuojama skirti 574 mln. eurų. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas sako: „Didinamus asignavimus skirsime prioritetiniam sausumos pajėgų kovinių vienetų aprūpinimui, kario nešiojamai prieštankinei ginkluotei, trumpo ir vidutinio nuotolio oro gynybos ginkluotei, pėstininkų kovos mašinoms, rezervo personalo parengimui, efektyviam mobilizacinio rezervo parengties palaikymui“.

J.Oleko nuomone, modernus karys – prioritetas. Pagrindinis dėmesys kariui (nesvarbu, profesionalui ar šauktiniui) – aprūpinti jį modernia individualia ginkluote, apsaugos, naktinio matymo, ryšio ir kitomis priemonėmis. 2016 m. pirmą kartą nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos kariai turės visą reikalingą aprangą, ekipuotę ir apsaugos priemones.

Tuo tikslu vyksta derybos su Vokietija dėl savaeigių artilerijos sistemų įsigijimo, 2015 m. pabaigoje planuojama pasirašyti sutartį dėl pėstininkų kovos mašinų – didžiausio Lietuvos kariuomenės projekto, kuris iš esmės sustiprins kariuomenės pajėgumus.

Praėjusiais, tai yra 2014 m. pasirašytos sutartys dėl nešiojamųjų oro gynybos sistemų „GROM“ ir prieštankinės sistemos „Javelin“ įsigijimo, taip pat minosvaidžių modernizavimo. Jau gauta pirmoji „GROM“ partija, dalis modernizuotų minosvaidžių, šias metais bus gauta pirmoji dalis „Javelin“ ginkluotės.

Konservatorių-liberalų valdymo laikotarpiu buvo nutrauktas padalinių užpildymas profesionalais. O kartu konservatoriai nesprendė ir šauktinių klausimo. Taip kariuomenėje ir jos rezerve susiformavo savotiška „duobė“. Krašto apsaugos ministras J.Olekas sako: „Mūsų sprendimas pasitelkti šauktinius paremtas tuo, kad mes negalime iš karto profesionalais visko užpildyti. O kariuomenė grindžiama tęstinumu: vieni kariai pradeda tarnybą, kiti ją įpusėja. Reikalingas 4 metų ciklas, kad kariuomenė būtų deramai sukomplektuota. Mes tęsiame kariuomenės profesionalizacijos procesą – kontraktai pasirašomi, tarnybos sąlygos gerinamos, jos laikas pratęsiamas. Manau, per 5 metus kariuomenę užpildysime profesionalais.“

Siekiant didesnio JAV ir NATO gynybinio įsitraukimo Šiaurės ir Vidurio Europoje:

1. 2015 m. rudenį Lietuvoje bus oficialiai įsteigtas NATO štabas.

2. Priimtas sprendimas dėl sąjungininkų (JAV) išankstinio ginkluotės ir įrangos dislokavimo Lietuvoje.

Numatyta krašto apsaugai panaudoti ir vidaus politikos dėmenis.

Jau nuspręsta:
Didinti kibernetinį ir informacinio atsparumą.
Mokyklose ugdyti moksleivių ir jaunimo patriotiškumą ir pilietiškumą, skatinti jų įsitraukimą į LŠS ir kitų patriotinių organizacijų veiklą.
Vykdyti aktyvią priešiškos propagandos prevenciją.
Nuolat adekvačiai informuoti visuomenę apie grėsmes nacionaliniams saugumui ir tt.

Ar kas nors dar abejoja , kad tik tokia ar panaši jai KAM politika, o ne konservatorių-liberalų mantros stabdo Rusiją.