Kam rūpi kažkoks Buzūnas, kurio išmanioji karta nei prisimena, nei pagūglinti kaip reikiant gali? Jūs teisūs. Niekam nerūpi. Ne Buzūnas. Visos valdžios buzūnizacija. Ji vyksta tokiais tempais, apie kokius AMB kiemionis Buzūnas nė skaisčiausiame sapne nesapnavo.

Tiesą sakant, to niekas nesapnavo. Rytoj, kai nepribaigti Karbauskio priešų likučiai minės Sąjūdžio I suvažiavimo 30-ąsias metines, kai prisimins anuomet sakytas protingas kalbas, kurios tik trumpam, pasirodo, tepakeitė Lietuvą, turėsim pripažinti – jokia Vanga, net šikpopieriu kitą mūsų Prezidentą gydžiusi Lolišvili tokios buzūnizacijos bangos, kaip dabar, negalėjo išpranašauti.

Kadangi orai iki nepadorumo šilti, poruojasi ne tik žalčiai. Buzūnų morčius – kaip kačių namuose.

Apkaltų purslai, vien tik Skardžiaus apdairiai nekliudydami, tykšta. Jakeliūnas su ponia Š. lenktyniauja, kas daugiau apkaltų išrašys K. priešams. Jakeliūnas konservatoriaus Majausko apkaltą prakišo. Bet nesustos siūlyti dar ir dar. Pats ponas K. su ponia Š. už parankės taikosi išspirti iš Seimo renegatą Urbšį. Užkabino ir ne iki galo aiškų Pranckietį.

Kam rūpi kažkoks Buzūnas, kurio išmanioji karta nei prisimena, nei pagūglinti kaip reikiant gali? Jūs teisūs. Niekam nerūpi. Ne Buzūnas. Visos valdžios buzūnizacija. Ji vyksta tokiais tempais, apie kokius AMB kiemionis Buzūnas nė skaisčiausiame sapne nesapnavo.

Ponas K. leptelėjo pažadėdamas tautai Agrokomisiją? Bus Agrokomisija, sujuda suliula ponia Š. Kuri rašo traktatą „Antroji Gregoro Zamzos metamorfozė“. Anei žodžio apie poną K. Net aliuzijos į 35 000 ha pono K. ariamos. Ir, taip, be abejo: ponios Š. Agrokimisijos metamorfozėje daugiausia bus kalbama apie tą baisų vis didėjantį konservatorių vabalą.

Ponia Š. nevirtualiai rūpinasi baltomis, tik virtualiomis Karbauskio kojinėmis? Kas rūpinasi Skvernelio kojų sausumais?

Ne, regis, MP kolektyvinis buzūnas baltų kojinių premjerui neperka. Bet praėjo laikai, kai valstiečių į premjerus deleguotas SS iškilmingai pažadėjo, kad jo Vyriausybė netaps įdarbinimo agentūra LVŽS nevykėliams: „Kol būsiu Ministras Pirmininkas, nebus nei Vyriausybė, nei jai pavaldžios įstaigos įdarbinimo agentūromis partiečiams.“

Kas teisybė, tai ne melas. Vyriausybė ir jai pavaldžios įstaigos tapo policininkų, kaip nors susijusių su buvusiu policijos generaliniu komisaru pavaldumo ryšiais, įdarbinimo agentūra.

Todėl, kai premjeras liepia Seime „užkimšti tam žmogui burną“ ar pasiunčia kokį nabagą opozicinį tautos išrinktąjį pasigydyti, tai tėra tik ledkalnio viršūnė. Vyriausybės koridoriuose vyrauja mentūra ir mentų bajeriai apie antrą galą. LRT tyrėjai įvardijo įspūdingą ekspolicininkų kohortą, kurią aukščiausiuose postuose įdarbino Skvernelis, ir tai tikrai nėra baigtinis jų sąrašas.

Buvusio Skvernelio viršininko V. Navicko dukra Ž. Navickaitė-Babkin netyčia yra premjero sekretoriato vadovė. Buvęs pavaduotojas Policijos departamente A. Stončaitis – Vyriausybės kancleris. Buvęs generalinio komisaro pavaduotojas D. Malaškevičius buvo paskirtas Vyriausybės pirmuoju vicekancleriu, o paskui stojo vadovauti „Lietuvos geležinkelių“ Pirkimų centrui. Teisingumo ministras E. Jankevičius buvo Skvernelio viceministru Vidaus reikalų ministerijoje. Vidaus reikalų ministras E. Misiūnas – Skvernelio studentas ir bendradarbis.

Matusa, Požėla, Matuiza, Jurkonis, Krikštaponis, Merkelis, Urbonas, Mulma, Mikulskis, Kaziliūnas. Ir t.t. O kur dar Seimo nariai Bakas ir Gaižauskas?

Virtualiomis Skvernelio kojinėmis bus kam pasirūpinti. Tik kaip čia taip atsitiko, kad tiek daug metų ir tiek daug mentų buvo iškiliausi valstybininkai, o niekas to jų iškilumo neįžiūrėjo? Turbūt miegojome. Panašiai kaip vidaus reikalų ministras Skvernelis miegojo tada, kai po Vilnių su iš policininkų atimtu automatu šlaistėsi toks Molotkovas.

Kai SS užsispiria neduoti kokio įrašo žurnaliūgoms, tai ne baimė įkliūti, o mento – kitas gal net pasakytų, kad bachūro – poniatkės to neleidžia daryti. Jis įpratęs būti baudėju, nes tai kriminalistai tiria, svarsto, ieško atsakymų, kodėl žudikas taip pasielgė, anaip, o keliukai yra baudėjai. Net ir gavęs neribotą valdžią, mano turintis įrodinėti, kas miške karalius, kitaip visa ta valdžios buzūnizacija nueis šuniui ant uodegos.

Virtualiomis Skvernelio kojinėmis bus kam pasirūpinti. Tik kaip čia taip atsitiko, kad tiek daug metų ir tiek daug mentų buvo iškiliausi valstybininkai, o niekas to jų iškilumo neįžiūrėjo? Turbūt miegojome. Panašiai kaip vidaus reikalų ministras Skvernelis miegojo tada, kai po Vilnių su iš policininkų atimtu automatu šlaistėsi toks Molotkovas.

Todėl Valstiečių frakcija, priešingai nei naiviai tikėjosi Matelis ir Džiugelis, vieninga kaip niekada. Kiekvieno Seimo posėdžio išvakarėse kiekvienas valstietis, įskaitant akademiką Jovaišą ir istorijos profesorių Gumuliauską, gauna darbotvarkę, kurioje prie svarstomo klausimo yra tik vienas ženklas: „+“ arba „–“. Pliusas – balsuoji „už“, minusas – „prieš“.

Nei tau dirbti, nei galvos sukti. O tai kalakutas galvojo galvojo, kol į katilą įkrito. Gyventi pagal Konstituciją yra absurdas. Gyventi reikia pagal Karbauskio vertybines poniatkes, iš kurių esminė – Pirmininkas visada teisus.

Pirmininkas K. visiems ir visada sako – alus ir vynas gerti nesveika. Bet čia tada, jei kuris iš mažutėlių ar bežemių pakelia taurę, ir jau, neduok, Dieve, LRT. Bet jei esi, pavyzdžiui, Kirkilas ir jo timūriškas socialdemodarbiečių būrys, bet kada pasirengęs šokti balsuoti už naujus veryginius draudimus žmonėms pirkti alų ir vyną, gali gerti nors ir viedrais.

Rinkimuose nedalyvavusi, bet iš nekalto ponios Š. teologinio traktato prasidėjimo parlamentine virtusi LSDDP Seimo statuto ir partijų finansavimo įstatymo užtvaras nunešusias valstiečių pataisas aplaistė 11 balto ir 8 raudono vyno buteliais. Kai gauni 200 000 valdiškų pinigų už nieką, ar gaila?

Karbauskis ir Veryga nė pusės blogo žodžio nepasakė. Jei esi su Skverneliu ir Karbauskiu, visada būsi nuteisintas tarp blaiviųjų. Bet jei esi prieš Karbauskį ir Skvernelį, net jei kavos, kaip Karbauskis, negeri, būsi amžinai nupirktas Alkoholio pramonės. Degsi Naisių pragare.

Karbauskis ir Skvernelis pasirūpino Kirkilo ir jo bičiulių vynais. Kirkilas ir kompanija pasirūpins baltomis Karbauskio ir Skvernelio kampanijų kojinėmis.

Kaip sako lenkai, „nie daj Bog s Ivana pana, świat jeszcze nie wiedział takego chama" (Neduok, Dieve, kad Vania taptų ponu, pasaulis dar bus nematęs tokio chamo).

Karbauskis ir Skvernelis pasirūpino Kirkilo ir jo bičiulių vynais. Kirkilas ir kompanija pasirūpins baltomis Karbauskio ir Skvernelio kampanijų kojinėmis.

Visos Lietuvos valdžios buzūnizacija minint Sąjūdžio suvažiavimo 30-metį propatriškai eina į pabaigą. Pagal Naisių planą minint Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį ji turi būti užbaigta visos Lietuvos buzūnizacija.

Perfrazuojant valstiečių ir darbininkų vadą: „Naisus karbauskizmas = prezidentas Skvernelis + visos Lietuvos buzūnizacija!“

Jei dar kam įdomu, koks likimas ištiko aną prezidentinių kojinių tiekėją, tai visos kadencijos Prezidentūroje jis neišbuvo. Atleido žmogų įtarus, kad supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Prieš gerą dešimtmetį herojus dar kartą išniro į paviršių Vilniaus antrajame apylinkės teisme, į kurį buvo atvesdintas kaip įtariamas stambiu turto prievartavimu. Teismas porai mėnesių pratęsė jo suėmimą ir paskyrė stacionarinę psichiatrinę ekspertizę.

Tai tiek tų žinių. Kai meluojate, o jūsų melą atskleidžia, belieka tik toliau meluoti. Bet tada akivaizdžiai virstate klounu, o paskui – bepročiu. Bet čia, kaip suprantate, arija jau iš kitos operos.