Sąkote, kad tai ne tas pats, kaip uždrausti Jeseniną? Kiti sakys – seniai reikėjo uždrausti, lietuviai tarp labiausiai besižudančių Europoje, reikia kažką daryti?

Klystate. Tai tas pats. Tai vadinama cenzūra. Šventeivą vaidinantis, bet tikrai ne šventasis valstietis Šarknickas pasiūlė, o 75 Seimo nariai, taigi ir daug opozicijos veikėjų, pritarė cenzūros įvedimui. Konstitucijos 44 str., skelbęs, kad „masinės informacijos cenzūra draudžiama“, neteko galios.

Rusiškos įstatymo pataisos, draudžiančios skelbti savižudybės ar bandymo nusižudyti motyvus, priemones ir būdus, reiškia ir tai, kad nuo šiol negalima skelbti ir apie mūsų partizanus, kurie, nenorėdami pasiduoti NKVD budeliams, nusišovė ar susisprogdino.

Klystate. Tai tas pats. Tai vadinama cenzūra. Šventeivą vaidinantis, bet tikrai ne šventasis valstietis Šarknickas pasiūlė, o 75 Seimo nariai, taigi ir daug opozicijos veikėjų, pritarė cenzūros įvedimui. Konstitucijos 44 str., skelbęs, kad „masinės informacijos cenzūra draudžiama“, neteko galios.
Rimvydas Valatka

Viską galima rašyti tik apie tuos, kurie pasidavė, pone Anušauskai. Mokytojai nebegalės pasakoti, o visi kiti rašyti apie R. Kalantos auką. Ir čeką J. Palachą. Pranešti apie Tibeto vienuolius, kurie, protestuodami prieš okupantų kinų priespaudą, daro tą patį, irgi uždrausta.

Už pataisą balsavę pagonys irgi turėtų susimąstyti. Visos knygos ir vadovėliai apie oficialiu tautos didvyriu kažkodėl vis dar laikomą masinės lietuvių savižudybės įkvėpėją kunigaikštį Margirį, kurio vardu žadama pavadinti naują kariuomenės batalioną, privalo būti išimtos iš apyvartos. Na, bent jau išplėšyti puslapiai, aprašantys Margirio pilies įgulos savižudybės būdą.

Šarknickas ir Ko apvogė mūsų istoriją. Apie literatūrą ir prasižiot baugu. Skakespeare‘o „Romeo ir Džiuljetai“ nebėr vietos nei scenoje, nei bibliotekose. Kaip ir pusei kitų šio genijaus, antikinių graikų ir kitų tragedijų. Nes, po galais, tragedijose arba žudo arba jie patys žudosi, ir visos tos scenos – ištęstos, su detalėmis.

Tą patį Jeseniną, kurį rusai uždraudė tik jaunimui, ir pusę kitų poetų Seimas uždraudė vartoti iki karšinčių imtinai. Arba reikės cenzūruoti vietas apie suomišką peilį etc. Kaip ir pusę pasakų. O ką daryti su Tolstojaus „Ana Karenina“, Vienuolio „Paskenduole“ ar kronikininko Dlugoszo pasakojimu apie Vytautą Didįjį, kuris dviem bažnyčią išniekinusiems žemaičiams prieš Žalgirio mūšį liepęs pasistatyti kartuves ir pasikarti?

Ba-ba. Dar keli kuolai spygliuotai vielai aplink sparčiai kuriamą Lietuvos kolchozą įkalti. Ir tai tik pradžia. Todėl, kad pabandyk tu užčiaupti visus tiesioginiame radijo ar TV eteryje. O feisbukus, kur milijonas „rašytojų“ išvis nepratę varžyti savęs. Taip iškils klausimas, kas tai kontroliuos?

Ką tik vaikams mokyklose uždraudė kramtomąją gumą. Kažkokiam Kepenio IQ lygio ekspertui susirodė, kad ten yra chemijos. Kas gaudys ir baus už kramtoškę? Įsidėmėkite: mokytojai net neabejojo dėl to, ar jie turėtų vykdyti konclagerio kapo funkcijas. Dar vienas kuolas – bac. Kitas bus įkaltas su komisija, kuri tirs visų Skverneliui pavojingų kandidatų į prezidentus veiklą.
Rimvydas Valatka

Tada išlįs koks Nickas ir pasiūlys dar vieną pataisą – įkurti kontrolės kontorą, o gal išplėsti Valstybinės alkoholio ir tabako kontrolės tarnybos funkcijas. VTAKT jau yra cenzūros institucija – rakinėja tekstus apie vyną ir alų, skiria baudas net už kultinę Jablonskio citatą apie alų.

Ką tik vaikams mokyklose uždraudė kramtomąją gumą. Kažkokiam Kepenio IQ lygio ekspertui susirodė, kad ten yra chemijos. Kas gaudys ir baus už kramtoškę? Įsidėmėkite: mokytojai net neabejojo dėl to, ar jie turėtų vykdyti konclagerio kapo funkcijas. Dar vienas kuolas – bac. Kitas bus įkaltas su komisija, kuri tirs visų Skverneliui pavojingų kandidatų į prezidentus veiklą.

Veryga atėmė iš jūsų modernius vaistus, už kuriuos jūs sutikdavote primokėti, ir įgrūdo jums pasenusį šlamštą. Kuoliukas. Seimas įkūrė LRT komisiją, kurios tikslas buvo išguiti iš eterio valdžios kritiką. Dar vienas. Įkalė ir komisija išleido gyvastį. Partijoms skirtus mūsų pinigus valstiečiai persiskirstys taip, kad sau prisidėtų, o opozicijai sumažėtų. Dar vienas kuoliukas.

Sakote, kad spygliuotos vielos vis nematyti?

Nebijokite –atveš laiku. Kai visi kuolai bus įkalti. O kol kas jie dirba su kūjais ir stebi, kaip reaguojate. Širinskienė teikia Farmacijos įstatymo projektą, kuriuo vaistinėms liepiama, kad pusė vaistų būtų iš pigiausių grupės. Tai tas pats, kas liepti krautuvei, kad pusė duonos joje būtų su pelais, bet jūs tylite. Ir jie gali eiti toliau.

Veryga viešai prilygina visus piliečius vaikams, sakydamas, kad jei nelieptum jiems eiti į mokyklą, tai ir neitų. Ministras visus žmones atvirai laiko nevispročiais, kuriems valdyti reikia tokių konclagerio kapų kaip jis pats, Kepenis ar Širinskienė. Bet jūs tylite.

O jų įkaltų kuolų sąrašas jau toks ilgas, kad jau dabar skaityti beveik tas pats kaip Sruogos „Dievų mišką“, kuriame Štuthofo kapai aprašyti vaizdingai. Į sąrašą turėtume įtraukti ne tik tai, ką jie atskiroms piliečių grupėms jau uždraudė, apribojo, atėmė. Net ir tai, ko kol kas nepavyko.

Biudžeto pinigai latifundininkams už jų pačių nualintą žemę. Minimum 50 proc. gerų naujienų kiekvienoje žiniasklaidos priemonėje kasdien, kaip siūlė tokia valstiečių pagimdyta Šakalienė. Bandymas uždrausti informaciją, kuri pažeidžia juridinio asmens reputaciją. Draudimas vienai įmonei mieste turėti tik 5 vaistines.

Jie sugrįš prie viso to. Kai bus geresnė proga. Kai turės savo Prezidentą. Didesnę Seimo daugumą.

Bet būtų neteisinga ir neprotinga manyti, kad visa bėda – Naisių pilkasermėgiuose. Aptvaro su spygluota viela restitucija prasidėjo 1992 m. rudenį. Draudimų katarinką pasikeisdami suko LDDP, krikdemai, socialdemokratai, konservatoriai ir net Liberalų sąjūdis.

Taip iš lėto, bet užtikrintai jie varo, o mes bindziname į XXI a. Mordorą. Žmonės viską mato ir supranta, bet et. Kažkas daro biznį. Kažkas kuria startupą. Trečias gavo stažuotę užsienyje, ir tuo teisėtai džiaugiasi. Kažkam padidino algą. Apsigynė disertaciją. Laimėjo tenderį. Bet daugumai tiesiog – ne mano kiaulės, ne mano pupos.
Rimvydas Valatka

Konservatorius Razma ką tik norėjo bedarbiams uždrausti uberiauti, tiesa, persigalvojo. Ar ilgam? Jo kolega Kernagis siūlo įstatymu nurodyti radijo stotims, kiek vietinio popso šios turėtų groti. Kai įkals kuoliuką, kad pusę dienos radijas turi groti Kazlauskus ir „balius“, išlįs kaimo rašytojai ir pareikalaus, kad 35 proc. knygynų lentynų būtų skirta poetams žiedeliams. O kuo blogesni dramų apie pagonių civilizaciją rašytojai? Tegu ir juos Nekrošius su Koršunovu stato.

Taip iš lėto, bet užtikrintai jie varo, o mes bindziname į XXI a. Mordorą. Žmonės viską mato ir supranta, bet et. Kažkas daro biznį.

Kažkas kuria startupą. Trečias gavo stažuotę užsienyje, ir tuo teisėtai džiaugiasi. Kažkam padidino algą. Apsigynė disertaciją. Laimėjo tenderį. Bet daugumai tiesiog – ne mano kiaulės, ne mano pupos.

Baisus čia daiktas ta cenzūra? Man tų internetų nereikia ir dėjau ant tų šekspyrų. O aš esu sveikas, todėl dzin man, ar vaistai etiniai, ar generikai. O aš už Putiną, tai dar geriau, kad mokiniams nebepasakos, kaip, protestuodamas prieš okupantus, nusižudė Kalanta.

Tau tų sveikatos kapo atimtų vaistų šiandien tikrai nereikia. Tų vaistų, kuriuos uždraudė sveikatos kapas, reikėjo mergaitei iš gretimo įėjimo. Bet jūs jos nepažįstate, nematote jos mamos ašarų, ir jums gerai gyvenasi savam pasaulėlyje. Kol kas. Kol neturite savo vaiko, o tėvai dar jauni.

Kai tavo artimui irgi prireiks tų vaistų, kuriuos uždraudė sveikatos kapas, mergaitė iš gretimo įėjimo bus jau mirusi, o gal nusižudžiusi būdu, kurį uždraudė minėti šventeivų kapas. O tos mergaitės motinai irgi bus vienodai dėl jūsų sergančio artimo.

Kol jie tik užkalinėja kuoliukus – įveda cenzūrą, mūsų pinigais papirkinėja Kirkilą su Bernatoniu, uždraudžia tai šį, tai tą, labai daug žmonių tai tiesiogiai niekaip nepablogina gyvenimo.

Bet ar nepablogins jūsų vaikams, anūkams, seseriai, pusbroliui, draugams? O jei kažkam gyvenimo kokybė sumalama tik dėl to, kad būsimo konclagerio kapai galėtų išlieti nevykėliams įprastą agresiją, ar galite jaustis saugus tokioje šalyje? Ar varpai neskambina ir jums?

Kam protestuoti prieš laisvo interneto išjungimą, už kurį balsuoja pusė mūsų europarlamentarų. Prieš bandymą padidinti pelną „Pūko“ muzikėlių kūrėjams. Prieš vaistų atėmimą. Prieš bandymą atimti teisę rinktis privatų ar valstybinį daktarą. Prieš sveikatos kapą, kuris prezidentei vetavus tokį jo bandymą Seime sušnypščia, kad „palaukit, dabar mes jums padarysim dar blogiau“. Kaip nors apsieisim juk.
Rimvydas Valatka

Iš kalėjimo išleisti neteisingai kalinti žmonės kažkuria prasme – čia sveikatos kapas teisus – būna naivūs kaip vaikai. Jie šventai įsitikinę, kad niekas jų niekada nebeįkiš atgal. Nes Lietuva dabar laisva, mes esam ES ir NATO.

Todėl mums viskas taip juokinga. Kai Gražulis paskiriamas į Žmogaus teisių komitetą. Kai raukšlėta politikos pentis siūlo referendumą dėl lito grąžinimo. Kai Širinskienė grasina surasti neegzistuojančią sraigtasparnių aikštelę prie Santaros klinikų.

Kam protestuoti prieš laisvo interneto išjungimą, už kurį balsuoja pusė mūsų europarlamentarų. Prieš bandymą padidinti pelną „Pūko“ muzikėlių kūrėjams. Prieš vaistų atėmimą. Prieš bandymą atimti teisę rinktis privatų ar valstybinį daktarą. Prieš sveikatos kapą, kuris prezidentei vetavus tokį jo bandymą Seime sušnypščia, kad „palaukit, dabar mes jums padarysim dar blogiau“. Kaip nors apsieisim juk.

Kai kas net gražių dalykų mato – va, pensijas keliais eurais padidino, alkoholio sekmadieniais po pietų neparduoda.

Neapsigaukite. Nors vis dar galime apsimesti, kad nematome sveikatos kapo įsakymu nuskriaustos mergaitės iš gretimo įėjimo ar senutės širdininkės iš namo priešais. Galime leisti sau prabangą kikenti iš ant Naisių aukuro paaukoto populiariausios laidos vedėjo, nes jis mums gal nepatiko, todėl taip jam ir reikia. Bet nepamirškite – kai kitą kartą kitas kapas pasibels ir į tavo duris, tai gali būti paskutinis kuoliukas prieš atvežant spygliuotą vielą.

Kiaulių ūkis veiks taip, kaip vyresnieji prisimena, o jaunesni gali pamatyti Vengrijoje. Ten iš pradžių irgi buvo gardaus juoko iš jų širinskienių ir gražulių Teisės ir teisėtvarkos ar Žmogaus teisių komitetuose. Kol vieną rytą jau ne tik nekenčiamas elitas, bet jau visi vengrai pamatė, kad visa televizija, spauda ir portalai kriuksi tą patį – kokia graži valdžia ir koks Orbanas nuostabus!

Kiek iki to liko Lietuvai? Maksimum šešeri metai. Ir stebėkite tai, ką ryt poryt uždraus Rusija.