101 „už“, nė vienas „prieš“ ir tik konservatorius Ažubalis susilaiko. Kitiems cenzūra pasirodė priimtina. Taip Seimas, visiems riejantis dėl tautinių sermėgų, vieningai nubalsavo už tai, kad nei Seimo nario ar ministro, nei vicemero ar Pagėgių tarybos nario – nebegalėtum pavadinti kvailiu net tuo atveju, jei jis be rikto neištars žodžio „Konstitucija“, o Lietuva išsprūs kaip lieva tu.

Visi jie, kritikoje tik įžvelgę šmeižtą, galės drožti į teismą reikalauti iš kritikų atlygio. Tokia nuostata iki šiol politikams negaliojo. Spaudos ir žodžio laisvėms, o dauge ir Konstitucijos 33 str. padarytas charakiri.

Už politikų kritikos uždraudimą balsavo ne tik valdžioje esantys valstiečiai ir socialdemokratai, bet ir konservatoriai su liberalais. Taigi nepraėjo nė mėnuo po to, kai Karbauskis paskelbė formuosiąs iškart dvi valdančiąsias koalicijas – vieną su socialdemokratais (formaliai valdžiai paimti), kitą – su konservatoriais (laisvei prievartauti), o dvi koalicijos – kaip ant delno.

Nepraėjo nė mėnuo po to, kai Karbauskis paskelbė formuosiąs iškart dvi valdančiąsias koalicijas – vieną su socialdemokratais (formaliai valdžiai paimti), kitą – su konservatoriais (laisvei prievartauti), o dvi Seimo valdančiosios koalicijos – kaip ant delno.
Rimvydas Valatka

Maža to, laisvės prievartautojų koalicijoje – ne tik konservatoriai, bet ir Liberalų sąjūdis. Absoliuti vaivorykštė. Net J.Kaczynskis su B.Ivanišviliu turi ko pavydėti. Bravo, Biškį Karvių Genetikui!
Seimą išdūrė, sako atsitokėjęs konservatorius Adomėnas. Adomėnas pripažįsta, kad Seimas net nežinojo, už ką balsavo!

Jei taip, tai jau antrą kartą per dešimt dienų Seimas balsavo aklai. Ar ne per dažnai šitas Seimas grybauja? Taip jie ir dėl Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto panaikinimo gali kurią dieną, pasikliaudami kokia Kultūros komiteto išvada dėl čempių, vienbalsiai nubalsuoti.

Taip niekada nebus, atsakys jums nouneimai valstiečiai ir garsūs socialdemokratai bei jų apgailėtini pritarėjai iš opozicijos. Tikrai? O kaip atsitiko, kad prokuratūra Rusijos paliepimu buvo suėmusi ir įkišusi į cypę buvusį Gruzijos antiteroristinio centro vadą Maisuradzę?

Jei taip negali atsitikti, ar jau atleisti iš darbo tie mūsų prokuratūroje dirbantys Rusijai naudingi idiotai, kurie prievartauja mūsų ir gruzinų laisvę? Mažai dar buvo Baltarusijos disidento Bialeckio, kurį dėl tokių pat naudingų idiotų ketveriems metams buvome įkišę į Lukašenkos kalėjimą?

Nebus atleisti? Rėmėsi susitarimu su Rusija? O jei taip, jei laisvę prievartaujantys prokurorai nebus atleisti, o dar ir Seimas vienbalsiai pamina žodžio ir spaudos laisves, tai ar galime būti ramūs, kad virš Kovo 11-osios Lietuvos nekybo kardas? Prašiks toks Seimas Lietuvą kaip 1940-aisiais ir nė pamatyti nespėsime, kaip Lietuvos nebėr, o Lietuva vėl – kokia nors Naisių LTSR.

Psichoanalizės pradininkas Freudas teigė, kad gėdos praradimas veda į nukvailėjimą (Verlust der Scham führt zur Verblödung). Žmonės iš pradžių praranda gėdos jausmą, o po to juos ištinka idiotizmas.

Dukart per dešimt dienų aklai balsuojantis Seimas arba jau prarado gėdos jausmą, arba tokio net neturėjo. Laiko klausimas, kada Seimas pereis į idiotizmo fazę ir ims vaikščioti be kelnių. Kad ir prie Kepenio eketės. Tautinis kostiumas kiekvienam vaikui – irgi iš idiotizmo fazės.

Psichoanalizės pradininkas Freudas yra pasakęs, kad gėdos praradimas veda į nukvailėjimą (Verlust der Scham führt zur Verblödung). Žmonės iš pradžių praranda gėdos jausmą, o po to juos ištinka idiotizmas.
Rimvydas Valatka

Suomija kiekvienam vaikui dovanoja po gražiai įrištą Konstituciją. Kad būsimas pilietis savo teises geriau suprastų. Naisių Lietuva kiekvienam vaikui įteiks tai, kas primena juodžiausią mūsų istorijos tarpsnį – baudžiavą. Po baudžiauninko sermėgą ir nagines (vyžas). Kad vaikas amžinai liktų beteisis baudžiauninkas, už viską privalantis dėkoti gerajam milo sermėgą jam dovanojusiam Ponui.

Seimo idiotizmas – daug arčiau mūsų, nei įtariam. Ar Karbauskis, mesdamas teginį apie tautinius kostiumus kaip dovaną, bent pagalvojo prieš tai, o kaip bus su lenkų, rusų, karaimų, žydų, totorių, ukrainiečių, gudų vaikais, pagaliau Sirijos pabėgėlių vaikiukais? Ar jie taip pat privalės vilktis lietuvišką sermėgą, autis kokias čempes, ar jiems leisim dėvėti savo tautos kostiumus?

Jei tautinių mažumų vaikai bus kišami į lietuvišką milą ir nagines, tai derėtų žinoti, kad šitas idiotizmas Lietuvai kainuos labai brangiai. Nes tai dvokia šlykščiu nutautinimu.

O ką daryti tiems, kurie žino, kad šišioniškių kostiumas skyrėsi nuo žemaičių, dzūkų sermėga buvo kitokia nei aukštaičių? Tiems, kurie gimė klaipėdiškės ir žemaičio šeimoje? Apmaukšlinsim visus Biškį iš E. Jovaišos trumpo etnografijos kurso pasimokiusio karvių genetiko siūlomu kičiniu sovietiniu produktu, kuris su lietuvišku tautiniu turi tiek pat bendro, kiek LTSR – su valstybe?

Ar Lietuvai daugiau nieko nestinga – tik tautinių trinyčių? Priešingai, kaip 1937 m. rašė filosofas Šalkauskis, Lietuva jau baigia aptaisyti savo tautinius trinčyčius europiniu drabužiu. Tai, filosofo teigimu, yra didelis laimėjimas. Jį nutraukė sovietų okupacija.

Ar ne toks uždavinys ir dabar – atsikratyti visų baudžiavos reliktų ir vilktis europinį kostiumą? Kad neliktume amžini Europos juodadarbiai, o taptume brangiai apmokamų kūrėjų tauta. O gal toks ir yra Karbauskio tikslas – kad liktume istorijos ūkuose pasiklydę tokie pusiau baudžiauninkai, pusiau Naisių kochozo kumečiai?
Rimvydas Valatka

Ar ne toks pat uždavinys ir dabar – atsikratyti visų baudžiavos reliktų ir vilktis europinį kostiumą? Kad neliktume amžini Europos juodadarbiai, o taptume brangiai apmokamų kūrėjų tauta. O gal toks ir yra Karbauskio tikslas– kad liktume istorijos ūkuose pasiklydę pusiau baudžiauninkai, pusiau Naisių kochozo kumečiai? Pigi darbo jėga didelėje latifundijoje.

Yra ir kita medalio pusė. Nieko tautos ir valstybės gyvenime nevyksta atsitiktinai. Net jei Seimas balsuojant dėl spaudos ir žodžio laisvių užraukimo ir buvo išdurtas, tai dėsningas pastarųjų 8 metų valdžios politikos rezultatas.

Kritikos užraukimas – tik viršūnė to, kas de facto jau yra įvykę, prie ko nuosekliai buvo vedama nuo Kubiliaus įvykdyto naktinio mokesčių perversmo. Paradoksalu, bet geriausiai tai atskleidžia paties Kubiliaus tekstas delfi.lt. Geras tekstas. Kas bendro yra tarp Uspaskicho ir Karbauskio? Klausia Kubilius. Ir atsako, kad labai daug bendro, ir ne Karbauskio naudai.

Ne tik atsako – pateikia faktų apie Karbauskio neįtikėtiną verslo sėkmę Rusijoje. Rašo, kaip Karbauskis nervingai atsakinėja klausimus, susijusius su Rusijos oligarchu Kantoru, padėjusiu sudoroti Chodorkovskį. Kodėl Karbauskis ankstesniuose Seimo rinkimų plakatuose neslėpė ryšių su Kantoru ir jo salietra, o prieš šiuos rinkimus „pamiršo“?

Kas tikrai ne Lietuvos naudai kalba šiuo atveju? Apie Uspaskicho biznio ir šeimos paslaptis, vos jam atėjus į valdžią, rašė spauda, rodė TV. Oligarcho paslaptis narpliojo žurnalistai. Apie Karbauskį rašo jo oponentas. O žurnalistika tyli. Nors Kubiliaus pateikti faktai tikrai nusipelno rimto tyrimo.

Kodėl nėra tyrimų, nors Karbauskis jau realiai skaldo malkas? Viena iš dviejų: arba stabdo valdžios baimė, arba finansiškai nustekentai žiniasklaidai stinga jėgų. Jei tiksliau, tai viena nebūna be kito.
Nuo finansiškai nustekentos žiniasklaidos iki dukart per savaitę išdurto Seimo ėjome aštuonerius metus. Nuo išdurto Seimo iki išdurtos valstybės – ne toliau kaip per vieną vyžą ir pusę čempės. Taigi kol kas buvo tik viršūnėlės. Šaknelės – iškart po Naujųjų. Kai į atvirus vandenis išplauks Skvernelio ir Verygos draudimų kateris.

Naivūs žmonės tiesia raudoną kilimą jų pačių laisvės uzurpatoriams. O juk užtektų atsakyti į klausimą: kur jūs matėte, kad Seimas, kuris išduriamas dukart per dešimt dienų, gali tautą padaryti geresne, laimingesne, turtingesne? Jie net savo vaikų nesugeba išlaikyti (Kukuraitis), tai kaip jie jums padės?
Rimvydas Valatka

Daug dorų, gera valstybei linkinčių žmonių vis dar žavisi būsimais draudimais. Tiki, kad geriama bus mažiau, gal net, kad vargšai pratutės.

Naivūs žmonės laisva valia tiesia raudoną kilimą jų pačių laisvės uzurpatoriams. O juk užtektų atsakyti į klausimą: kur jūs matėte, kad Seimas, kuris yra išduriamas dukart per dešimt dienų, gali tautą padaryti geresne, laimingesne, turtingesne? Jie net savo vaikų nesugeba išlaikyti (ministras Kukuraitis), tai kaip jie jums padės?

Bet ir mirti nuo gyvatės, pačių sušildytos užantyje, juk neuždrausi. Už ekonomines šios valdžios nesąmones mokės ne Karbauskis (jis pernelyg turtingas), ne Skvernelis (jis, jei tik kas, vėl perbėgs į kitą gelbėtojų partiją), ne Veryga, Kepenis, Širinskienė ar Urbšys (tokie nepakaltinami) ir ne Šakalienė (kuri ir po to, žiūrėdama į veidrodėlį, prašys veidrodėlio pasakti, kas tarp valstiečių buvo protingiausia).

Už šios valdžios jovalą su mokesčiais, neapykantą verslui, jos dovanotas sermėgas, čempes ir nagines su vyžomis mokėsime mes. Mokesčių mokėtojai ir pensijų gavėjai. Ne pirmą kartą.